• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      NNW

      Ubezpieczenie NNW indywidualne

      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to całodobowa ochrona w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Na całym świecie.

      • Ochrona w życiu zawodowym i prywatnym, na całym świecie, 24 h/dobę.
      • Wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poważnego zachorowania.
      • Bezcenne wsparcie w sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek zmusi Cię do przekwalifikowania zawodowego.
      • Możliwość sfinansowania m.in. kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.
      • Assistance Rowerowy w ramach ubezpieczenia – pomoc w całej Polsce.

      Szkolne ubezpieczenie NNW online

      Kompleksowa i całodobowa ochrona dla dziecka w każdym miejscu, w którym przebywa? Tak działa ubezpieczenie szkolne w Compensie.

      Kup ubezpieczenie szkolne NNW online.

      NNW indywidualne − podstawowy zakres ochrony

      Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

      Trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn. Wypłata odszkodowania wypłacana jest zgodnie z tabelą trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

       

       

      Poważny uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku

      Urazy związane z utratą części ciała lub upośledzeniem ważnych funkcji organizmu, np. utrata kończyn, utrata wzroku, uszkodzenia głowy skutkujące zaburzeniami mowy, porażeniem kończyn czy niedowładem.

       

      Rozszerz swoje ubezpieczenie o Assistance Rowerowy

      Ciesz się pasją, my zajmiemy się resztą

      • Naprawa roweru na miejscu zdarzenia w całej Polsce
      • Transport kierowcy, pasażerów i roweru do serwisu – do 60 km na terenie Polski
      • Transport medyczny ubezpieczonego do szpitala lub ze szpitala do domu – do kwoty 800 zł
      • Organizacja rehabilitacji

      Dowiedz się więcej o NNW Indywidualnym

      Dlaczego NNW Indywidualne w Compensie?

      Ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy w zasadzie każdego z nas. Wypadek zwykle pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Jest nagły i nieprzewidziany. Na szczęście dobre ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest w stanie złagodzić jego skutki. Szczególnie te finansowe. To całodobowa ochrona w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Na całym świecie.

      Ubezpieczenie NNW indywidualne z szerokim zakresem ubezpieczenia to bezcenna pomoc, m.in. w postaci świadczeń po nieszczęśliwym wypadku. Oprócz finansowego wsparcia, umożliwia skorzystanie z usług Assistance.

      NNW ubezpieczenie Indywidualne w Compensie to gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Zdarzenia, którego skutkiem będzie uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie dla każdego. Bez względu na wiek i wykonywany zawód. Przyda się tym, którzy pracują na etacie, są samozatrudnieni lub prowadzą małą firmę. To ubezpieczenie również dla przedstawicieli wolnych zawodów.

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony w ramach NNW?

      Zakres ubezpieczenia NNW Indywidualnego może zostać rozszerzony o:

      • assistance – zestaw dodatkowych usług polegających na m.in. dostępie do infolinii medycznej, organizacji wizyty lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, dostarczeniu leków oraz pokryciu kosztów transportu medycznego,
      • zwrot kosztów leczenia poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
      • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku,
      • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
      • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych (np. protez, ortez, aparatów ortopedycznych, gorsetów, kołnierzy i obuwia ortopedycznego, kuli, lasek inwalidzkich, balkoników i podpórek do stałego użytkowania, wózka inwalidzkiego, środków pomocniczych tj. soczewek, pomocy optycznych dla niedowidzących, aparatów słuchowych, cewników, inhalatorów, poduszek i materacy przeciwodleżynowych, pasów brzusznych),
      • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku,
      • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
      • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
      • poważne zachorowanie – wypłata świadczenia w związku z zachorowaniem na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
      • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
      • ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia w podróży,
      • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
      • odpowiedzialność cywilną wychowawców, opiekunów i instruktorów,
      • ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym (Onkopensa),
      • Assistance Rowerowy w ramach ubezpieczenia – pomoc w całej Polsce.

      Ubezpieczenie NNW – co to jest? Jaki wypadek możemy określić jako nieszczęśliwy?

      Ubezpieczenie NNW Indywidualne swoim zakresem obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przez czynnik zewnętrzny. Takiego zdarzenia nie da się przewidzieć, a jego skutkiem są uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

      Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – w jakich sytuacjach może się przydać? NNW – czy warto?

      Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie dla każdego. Ubezpieczenie od wypadku, które obejmuje nieszczęśliwe zdarzenia, do których może dojść w pracy, w czasie wolnym, podczas przebywania w Polsce lub zagranicą. To całodobowa ochrona zdrowia wszędzie tam, gdzie aktualnie przebywamy.

      Ubezpieczenie NNW – cena. Od czego zależy?

      Cena ubezpieczenia NNW Indywidualnego zależy od zakresu ochrony i sum ubezpieczenia dla konkretnych kategorii zdarzeń. Im szerszy zakres ubezpieczenia i wyższe sumy, tym wyższa składka, jaką trzeba będzie zapłacić za Indywidualne ubezpieczenie NNW.

      Czy ubezpieczenie NNW Indywidualne działa za granicą?

      Tak. NNW w Compensie obejmuje także następstwa nieszczęśliwych zdarzeń, które wydarzyły się poza Polską. Na terenie całego świata. Podczas wyjazdu turystycznego czy w podróży służbowej. Wszędzie tam, gdzie w danym momencie jesteś. Oprócz standardowego ubezpieczenia turystycznego, dobrze mieć wykupioną polisę ubezpieczenia NNW Indywidualnego na czas każdej podróży.

      Jakie dokumenty są wymagane przy likwidacji szkód, gdy mamy polisę NNW w Compensie?

      Więcej informacji znajdziesz w tabeli dostępnej pod poniższym linkiem i wśród plików do pobrania. Lista dokumentów dotyczy ubezpieczeń: NNW Szkolne i NNW Indywidualne. Sprawdź:

      Ubezpieczenie NNW Indywidualne – wymagane dokumenty do likwidacji do likwidacji szkód.

      Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

      Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków to przede wszystkim pomoc finansowa po nieszczęśliwym wypadku. Uwzględnia m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu tzw. środków specjalnych stanowiących niezbędny element rekonwalescencji. Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór w stopniu inwazyjnym. Konstrukcja ubezpieczenia NNW Indywidualnego umożliwia dopasowanie zakresu do własnych potrzeb. Jedną z opcji jest np. wybór świadczenia z tytułu śmierci, które zapewni najbliższym finansowe wsparcie po śmierci ubezpieczonego.

      Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW Indywidualnego?

      Przy wyborze ubezpieczenia NNW Indywidualnego należy wziąć pod uwagę zakres ochrony i sumy ubezpieczenia poszczególnych zdarzeń. Przed zawarciem umowy, warto przyjrzeć się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia, a także zapoznać się z tabelą oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wtedy będziemy świadomi, co wchodzi w zakres ubezpieczenia NNW Indywidualnego. Istotna jest również różnica między trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a poważnym urazem, która przekłada się na wysokość wypłaty świadczenia. Warto zwrócić uwagę na część związaną z wyłączeniami, czyli zdarzeniami, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności.

      Poważny uraz czy trwały uszczerbek na zdrowiu? Jaka jest różnica?

      Poważny uraz to według definicji trwałe uszkodzenie ciała, które powoduje nierokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu. Przykładem może być utrata ręki czy nogi, porażenie, niedowład czy utrata wzroku.

      Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Przykładem może być złamanie ręki czy nogi. Warto sprawdzić różnice wypłat za poszczególne świadczenia między trwałym uszczerbkiem a poważnym urazem. W ten sposób wybierzesz najlepszy dla siebie wariant ubezpieczenia NNW indywidualnego.

      Co w sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek uniemożliwi dalsze wykonywanie zawodu czy pracę na dotychczasowym stanowisku? Indywidualne ubezpieczenie NNW to również bezcenne wsparcie w sytuacji, gdy wypadek w jednej chwili zmienia nasze dotychczasowe życie zawodowe. Jeżeli następstwem takiego wypadku jest niepełnosprawność, polisa zapewni zwrot kosztów przystosowania mieszkania do nowej sytuacji życiowej. Oprócz zapewnienia komfortu domowego, w ramach ubezpieczenia NNW indywidualnego można liczyć również na zwrot kosztów szkoleń, kursów, których celem jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

      Ubezpieczenie NNW a własny biznes i samozatrudnienie. Jak wybrać ubezpieczenie?

      Prowadzisz własną działalność? Małą lub średnią firmę? Jesteś przedstawicielem wolnego zawodu? Warto wybrać ubezpieczenie NNW Indywidualne. Własny biznes to wielka satysfakcja, ale również duża odpowiedzialność. Nieszczęśliwy wypadek może pokrzyżować życiowe plany i wyłączyć na jakiś czas z aktywności, a nawet uniemożliwić wykonywanie zawodu.

      Ubezpieczenie NNW Indywidualne to rozwiązanie, które stanowi bezcenne wsparcie i może uratować domowy budżet. W jednej chwili wszystko może się zmienić. Dlatego warto mieć plan awaryjny – ubezpieczenie NNW.

      Jak działa Assistance Rowerowy i na jaką pomoc możesz liczyć?

      Kiedy Twoją pasją jest jazda na rowerze, ważne jest, abyś miał pewność, że jesteś odpowiednio zabezpieczony na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. Dlatego wprowadziliśmy Assistance Rowerowy w ramach ubezpieczenia NNW.  To rozwiązanie stworzone specjalnie dla Ciebie, abyś mógł cieszyć się swoim hobby bez zbędnych obaw.

      Co znajduje się w zakresie naszego Assistance Rowerowego?

      • Naprawa roweru na miejscu zdarzenia w całej Polsce: Kiedykolwiek i gdziekolwiek doznałeś awarii roweru, nasz zespół specjalistów jest gotów, aby Ci pomóc. Bez względu na to, czy jesteś w swoim rodzinnym mieście czy na wyjeździe w innej części Polski, możesz liczyć na profesjonalną naprawę roweru na miejscu.
      • Transport kierowcy, pasażerów i roweru do aerwisu – do 60 km na terenie Polski: Jeśli awaria roweru nie jest możliwa do naprawy na miejscu, nie musisz się martwić. Zorganizujemy transport dla Ciebie, Twojego roweru oraz ewentualnych pasażerów do najbliższego serwisu rowerowego, który znajduje się w zasięgu 60 km od miejsca zdarzenia.
      • Transport medyczny ubezpieczonego do szpitala lub ze szpitala do domu – do kwoty 800 zł: W przypadku wypadku lub nagłego zachorowania możesz liczyć na naszą pomoc. Zorganizujemy transport medyczny do szpitala lub z szpitala do Twojego domu, aż do kwoty 800 zł, abyś mógł jak najszybciej uzyskać niezbędną opiekę medyczną.
      • Organizacja rehabilitacji: Twoje zdrowie i kondycja są dla nas ważne. Dlatego, jeśli po wypadku rowerowym będziesz potrzebować rehabilitacji, pomożemy Ci zorganizować odpowiednie sesje rehabilitacyjne.

      Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem jazdy na rowerze, czy po prostu często korzystasz z niego w drodze do szkoły, nasz moduł Assistance Rowerowy w NNW Szkolnym zapewni Ci pełną ochronę na drodze. Jesteśmy tu, abyś mógł cieszyć się swoim hobby bez obaw o niespodziewane sytuacje.

      Onkopensa na wypadek zachorowania na nowotwór

      Onkopensa – indywidualne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Oferta dedykowana jest wyłącznie Klientom wykupującym ochronę w ramach ubezpieczenia NNW indywidualnego.

      • Wiek: 18 – 60 lat.
      • Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia.
      • Ubezpieczenie na rok z możliwością automatycznego przedłużenia.
      • 3 sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł.
      • Bez ankiet o stanie zdrowia oraz dodatkowych badań.

      Sprawdź też ubezpieczenie szkolne NNW

      • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole i poza szkołą,
      • dla dzieci i młodzieży, od urodzenia do 20 roku życia,
      • ochrona w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji,
      • możliwość zakupu ubezpieczenia online.
      ubezpieczenie szkolne
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large