Skoncentruj się na swoim zdrowiu - my zadbamy o resztę!

Powrót do zdrowia

Powrót do Zdrowia to bezpłatne leczenie kierowcy i pasażerów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ubezpieczenie zapewnia wszechstronną pomoc medyczną osobom poszkodowanym, bez względu czy byłeś sprawcą czy poszkodowanym w wypadku. Z naszą pomocą, po wyjściu ze szpitala, skupisz się na swoim zdrowiu i jak najszybszym powrocie do formy sprzed wypadku. Powrót do zdrowia jest uzupełnieniem ubezpieczenia NNW komunikacyjnego.

Infolinia 801 120 000