Twój bagaż pod szczególną opieką Compensy.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu to ochrona Twoich rzeczy osobistych oraz środków obrotowych przewożonych samochodem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Compensa wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy.

Ubezpieczenie bagażu może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem AC w Compensie.

Infolinia 22 501 61 00