• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    O nas

    Od wielu lat działamy na polskim rynku, wciąż rozwijając swoją ofertę, standardy obsługi i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać oczekiwania rosnącej liczby Klientów. Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej.

    Wizja, misja i aspiracje

    Nasza wizja

    Bezpieczeństwo, zaufanie i wsparcie są kluczowe w zmieniającym się świecie. Pragniemy zapewnić je wszystkim Klientom i Partnerom jako firma ubezpieczeniowa oferująca najlepsze rozwiązania i standardy obsługi. Wspierając naszych Klientów w każdym wymiarze ich życia, zyskujemy ich zaufanie. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy.

    Nasza misja

    Dążymy do tego, aby nadać marce Compensa wyrazisty charakter, dzięki któremu będzie kojarzona z partnerstwem i wsparciem. Spójna i trafiająca w aktualne potrzeby odbiorców komunikacja pomoże nam w osiągnięciu założonych celów biznesowych. Mamy też nadzieję, że przyczyni się do doskonalenia naszych relacji w zespole i sprawi, że przyjemnie będzie się nam pracowało.

    Nasze aspiracje

    Chcemy, aby Compensa była pierwszym wyborem naszych Klientów, Partnerów biznesowych i Pracowników. Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera jakości i lidera technologicznego na polskim rynku ubezpieczeniowym. Stale się rozwijamy, aby stać się jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce i Grupie VIG.

    Podstawowe dane

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Adres siedziby

    Aleje Jerozolimskie 162,
    02-342 Warszawa

    Aleje Jerozolimskie 162,
    02-342 Warszawa

    Telefon

    (+48) 22 501 60 00

    (+48) 22 501 60 00

    Biuro prasowe

    prasa@compensa.pl

    prasa@compensa.pl

    NIP

    526 02 14 686

    527 20 52 806

    Regon

    006216959

    012806455

    Wpis do rejestru

    KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

    KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

    Zakres działalności (grupy, na które zakład ma licencje)

    Działalność ubezpieczeniowa bezpośrednia i reasekuracyjna w zakresie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w grupach 1-4 oraz 6-18

    Działalność ubezpieczeniowa bezpośrednia i reasekuracyjna w zakresie działu I – ubezpieczenia na życie w grupach 1,2,3,4 i 5

    Kapitał zakładowy

    219 851 960,40 zł

    224.263.746,00 zł

    Główni akcjonariusze

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

    Struktura kapitału zakładowego

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe – 70,670%
    Compensa Holding GmbH – 29,2679%
    Pozostali – 0,0622%

    Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe – 71,13%
    Compensa Holding GmbH -28,87%

    Nagrody

    Wysokie miejsca w rankingu TOP 300 Pracodawców w Polsce wg Forbes 2021

    Compensa zajęła 19 miejsce w rankingu ogólnym, w którym sklasyfikowano ponad 200 firm z różnych branż. W kategorii ubezpieczeniowej Compensa uplasowała się na 4 miejscu.

    W rankingu Forbes uwzględnia wartość finansową marek oraz pokazuje pozycję i wartość marek z perspektywy ich siły w umysłach klientów. Sprawdzane był m.in. to, która marka przychodzi konsumentowi na myśl w kontekście danej kategorii rynkowej oraz emocje, siła i typ skojarzeń związanych z marką.

    Orzeł Innowacji 2021 za projekt platformy: Nasza Compensa

    Nasza Compensa to innowacyjne narzędzie, które umożliwia cyfrowe zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi.  Portal pozwala na obsługę od momentu przystąpienia ubezpieczonego do grupy do wystawienia i przekazania polisy do systemu Compensy. Innowacyjność rozwiązania polega na pełnej digitalizacji całego procesu.

    Orzeł Innowacji to nagroda przyznawana każdego roku przez Rzeczpospolitą. Celem jest wyróżnienie firm, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania, produkty, usługi.

    Compensa Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową 2020

    Compensa została wyróżniona w plebiscycie: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” organizowanego przez Gazetę Bankową.  Zajęliśmy 3 miejsce w kategorii ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz w kategorii: ubezpieczenia komunikacyjne. Wysokie miejsce w rankingu jest szczególną nagrodą w kontekście 2020 roku, w którym większość firm ubezpieczeniowych musiało przystosować się do nowych uwarunkowań na rynku.

    Ranking Gazety Bankowej tworzony jest na podstawy punktów pozyskanych ankiet oraz głosów Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele świata nauki, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Grupy Medialnej Fratria oraz Gazety Bankowej.

    Orzeł Innowacji 2020 za cyfrową likwidację szkód

    Nasze rozwiązanie dotyczące cyfrowej likwidacji szkód zostało wyróżnione nagrodą „Orzeł Innowacji” w 2020 roku. Innowacja oparta jest na zautomatyzowanych narzędziach. Jak działa?

    Po zgłoszeniu szkody, nasz system, dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, podpowiada ścieżkę likwidacji szkód. Jedną z nich jest możliwość samolikwidacji poprzez specjalną aplikację. Klient może załączyć dokumentację związaną ze szkodą, zrobić zdjęcia, zaznaczyć uszkodzenia na rysunkach i wysłać swój numer konta.

    Przyznając nagrody, Rzeczpospolita promuje przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w innowacje stają się konkurencyjne na rynku polskim i światowym. Cieszymy się, że jednym z nich jest Compensa.

    Compensa Firmą Odpowiedzialną Technologicznie 2020

    3 projekty Compensy zostały wyróżnione w konkursie: TOP CDR – Firma Odpowiedzialna Technologicznie, który nagradza firmy, wdrażające i promujące dobre praktyki w obszarze cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

    • Idea Box, czyli program, którego celem jest stymulowanie przedsiębiorczości wśród Pracowników. Każdy z Pracowników Compensy może zgłosić swój pomysł na innowację i rozwinąć go w ramach programu, przy pomocy ekspertów i inspirujących szkoleń.
    • System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji oraz program Awareness, który ostrzega o najpoważniejszych zagrożeniach w Internecie dla społeczeństwa informacyjnego oraz opisuje zasady bezpiecznego przetwarzania informacji
    • Szkolenia elearningowe Skill Soft oraz działania wzmacniające integrację i budujące relacje społeczne.

    Skład Zarządu

    Rada Nadzorcza:

    Elisabeth Stadler – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Harald Riener – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
    Franz Fuchs – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
    Klaus Mühleder – Członek Rady Nadzorczej
    Gerald Lahner – Członek Rady Nadzorczej
    Jan Monkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
    Marek Belka – Członek Rady Nadzorczej

    Rada Nadzorcza:

    Elisabeth Stadler – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Harald Riener – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
    Franz Fuchs – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
    Klaus Mühleder – Członek Rady Nadzorczej
    Gerald Lahner – Członek Rady Nadzorczej
    Werner Matula – Członek Rady Nadzorczej
    Jan Monkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
    Marek Belka – Członek Rady Nadzorczej

    Zasady ładu korporacyjnego

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

    Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwanej dalej „Compensa”, w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

    Zgodnie z zasadą „comply or explain” Zarząd Compensa prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, które nie będą stosowane, nie dotyczą Compensa oraz które są stosowane częściowo, a ich pełna implementacja nastąpi w przyszłości.

    I. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie będą stosowane:

    • (par. 8 ust. 4 ZŁK).
     Elektroniczny aktywny udział akcjonariuszy w posiedzeniach WZA budzi wątpliwości w związku z ewentualnością występowania problemów technicznych podczas transmisji obrad oraz z uwagi na ograniczoną możliwość zagwarantowania przez spółkę wykonywania prawa głosu wyłącznie osobom do tego uprawnionym. Ponadto, dotychczasowe doświadczenie w zakresie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w WZA wskazuje, iż akcjonariusze ci nie biorą udziału w obradach WZA nawet w przypadku zwołania WZA za pomocą listów poleconych.

    W związku z powyższym, w ocenie Compensa nie zachodzi potrzeba wprowadzania systemów umożliwiających elektroniczny udział tych akcjonariuszy w obradach.


    II. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie dotyczą Compensa.

    • (par. 6 ZŁK) W Compensa nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach.
    • (par. 11.3 ZŁK) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa nie podejmuje decyzji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
    • (par. 49 ust. 4 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.
    • (par. 52 ust.2 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.
    • (rozdział 9 ZŁK) Zasady określone w tym rozdziale nie mają zastosowania do Compensa.


    III. Zasady Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), które są stosowane częściowo a ich pełna implementacja nastąpi w przyszłości.

    • (par. 7 ZŁK) Compensa posiada plany ciągłości w zakresie likwidacji szkód oraz IT, w pozostałym zakresie swej działalności plany zostaną przyjęte do końca 2015 roku.

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza Compensa określą swoje stanowisko zgodnie z harmonogramem ich prac.

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwanej dalej „Compensa”, w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

    Zgodnie z zasadą „comply or explain” Zarząd Compensa prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, które nie będą stosowane, nie dotyczą Compensa oraz których implementacja nastąpi w przyszłości.

    I. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie będą stosowane:

    • (par. 8 ust. 4 ZŁK) Mając na uwadze fakt, że liczba akcjonariuszy Compensa wynosi 2 i zawsze uczestniczą oni w posiedzeniach WZA, w ocenie Compensa nie zachodzi potrzeba wprowadzania systemów informatycznych umożliwiających udział tych akcjonariuszy w obradach w formie elektronicznej.

    II. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie dotyczą Compensa:

    • (par. 6 ZŁK) W Compensa nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach.
    • (par. 11 ust. 3 ZŁK) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa nie podejmuje decyzji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
    • (par. 49 ust. 4 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.
    • (par. 52 ust.2 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.

    III. Zasady Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), których stosowanie nastąpi w przyszłości:

    • (par. 7 ZŁK) Compensa przyjmie plany ciągłości działalności do końca roku 2015.

    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza Compensa określą swoje stanowisko zgodnie z harmonogramem ich prac.

    Raporty

    Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej

    2021

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. i za zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. i za zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    2020

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r. i za rok zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r. i za rok zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    2019

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. i za rok zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. i za rok zakończony tego dnia (rekomendujemy zapisanie pliku na dysku, a następnie otwarcie pliku już z lokalizacji na dysku)

    2018

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. i za rok zakończony tego dnia

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. i za rok zakończony tego dnia

    2017

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r. i za rok zakończony tego dnia

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r. i za rok zakończony tego dnia

    Polisa Życie TU S.A Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony tego dnia

    2016

    Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r. i za rok zakończony tego dnia

    Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r. i za rok zakończony tego dnia

    Polisa Życie TU S.A Vienna Insurance Group – Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. i za rok zakończony tego dnia

    Raport roczny 2016 (PL)

    Annual report 2016 (EN)

    2015

    Raport roczny 2015 (PL)

    Annual report 2015 (EN)

    2014

    Raport roczny 2014 (PL)

    Annual Raport 2014 (EN)

    Informacja o liczbie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

    2021

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    2020

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    2019

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    2018

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    2017

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    2016

    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Akcjonariusze

    Główny Akcjonariusz

    Z ratingiem A+ ze stabilną perspektywą, nadanym przez agencję Standard & Poor’s, Vienna Insurance Group jest najwyżej ocenioną firmą indeksu ATX – największych spółek na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Vienna Insurance Group (VIG) jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Wiedniu.

    Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group działa poprzez swoje spółki oraz holdingi ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Mołdawi, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi oraz Bośni i Hercegowinie. Ponadto, Wiener Städtische Versicherung posiada oddziały we Włoszech, Słowenii, a Donau Versicherung we Włoszech.

    W skład Vienna Insurance Group (VIG) w Austrii wchodzą WIENER STÄDTISCHE Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

    W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Wiener TU S.A Vienna Insurance Group.

    www.vig.com

    Polityka zaangażowania

    Oświadczenie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

    Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Towarzystwo), zgodnie z art. 222b ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Ustawa) informuje, że Towarzystwo nie podlega obowiązkowi opracowania i publikowania polityki dotyczącej zaangażowania, ponieważ  nie dokonuje we własnym zakresie inwestycji w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

    Usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi w skład których wchodzą akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Towarzystwo zleca firmom inwestycyjnym lub Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych.

    Zgodnie z art. 222d pkt 3 Ustawy Towarzystwo wyjaśnia: Umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawarte pomiędzy Towarzystwem a firmami inwestycyjnymi i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych posiadają zdefiniowane strategie inwestycyjne zawierające listy dopuszczalnych instrumentów finansowych oraz ich limity zaangażowania.

    W umowach z firmami inwestycyjnymi i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych są zdefiniowane stopy odniesienia (benchmarki) i na tej podstawie Towarzystwo dokonuje oceny wyników inwestycyjnych. W przypadku środków własnych Towarzystwa jednym z elementów wynagrodzenia za zarządzanie jest opłata zmienna za osiągnięte wyniki.

    Towarzystwo współpracuje z wieloma firmami inwestycyjnymi i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i na tej podstawie ma możliwość porównania opłat za usługi zarządzania aktywami. Opłaty za zarządzanie są stałe i wynikają z zawartych umów, a ich ewentualna zmiana jest możliwa tylko za zgodą Towarzystwa. Opłaty za zarządzanie są regulowane przez Towarzystwo z dołu w okresach miesięcznych i kwartalnych.

    Zapisy umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawarte pomiędzy Towarzystwem a firmami inwestycyjnymi i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych obowiązują do czasu ich aktualizacji za zgodą obu stron.

    Polityka antyfraudowa

    Polityka antyfraudowa Compensy

    Podawanie nieprawdziwych danych osobowych, zwiększanie rozmiarów faktycznej szkody, celowe spowodowanie wydarzenia. Te wszystkie elementy składają się na oszustwa, które w ostatnim czasie stały się częstym zjawiskiem w branży ubezpieczeniowej. W sytuacji kiedy takich zdarzeń jest dużo, odczuwa je nie tylko Compensa, ale również nasi Klienci, którzy muszą się liczyć z koniecznością płacenia wyższych składek.

    Kierując się naszymi kluczowymi wartościami, jakością i bezpieczeństwem, chcemy zapewnić Klientom bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług oraz przeciwdziałać oszustwom. W tym celu podjęliśmy działania antyfraudowe.

    Czym są fraudy ubezpieczeniowe?

    Fraudy to świadome działania mające na celu osiągnięcie korzyści materialnej w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem.  Negatywne skutki odczuwają firmy ubezpieczeniowe oraz uczciwi Klienci, ze względu na konieczność podniesienia wysokości składek.

    Kiedy mamy do czynienia z oszustwem ubezpieczeniowym?

    • podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub ich zatajenie przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej
    • nieprawdziwe informacje odnośnie sposobu jazdy samochodem w celu uzyskania niższych składek OC
    • zwiększanie rozmiarów faktycznej szkody
    • celowe spowodowanie konkretnego wydarzenia.

    Jak zamierzamy przeciwdziałać przestępstwom ubezpieczeniowym?

    • minimalizując wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na wysokość składek, płaconych przez uczciwych Klientów,
    • współpracując z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej
    • tworząc bazy danych zdarzeń i szkód, która ma im pomóc skutecznie walczyć z wyłudzaniem odszkodowań majątkowych i życiowych (możliwość sprawdzenia czy dana szkoda została zgłoszona dwa razy do różnych towarzystw ubezpieczeniowych).
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large