Jak zapobiec powodzi? Jak ubezpieczyć dom od powodzi?

24.07.2020

Powodzie stały się stałym punktem krajobrazu wiosenno-wakacyjnego. Pojawiają się coraz częściej i dotykają większych obszarów Polski. Co możemy zrobić sami, by ochronić nasz dom, mieszkanie przed skutkami powodzi?

Kiedy nie powodzi się podczas powodzi?

Problem powodzi dotyczy nie tylko Polski. To wyzwanie dla całego świata. Unia Europejska zauważyła problem powodzi i w 2007 roku Parlament Europejski i Rada wydała tak zwaną dyrektywę powodziową. Dyrektywa miała na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi oraz minimalizację jej skutków. W ramach tego dokumentu, Państwa Europejskie miały za zadanie przygotować wstępną ocenę ryzyka powodziowego, mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz plan zarządzania tym ryzykiem. W Polsce dyrektywa weszła w życie w 2011 roku.

Ochrona przez państwo to jednak nie wszystko. Warto ubezpieczyć się prywatnie, ponieważ nie zawsze środki publiczne są wystarczające do pokrycia szkód. Dla ubezpieczyciela lokalizacja ma kluczowe znaczenie. Jeśli dom znajduje się na obszarze często zalewanym, jego ubezpieczenie może nie być proste.  

Polak mądry po szkodzie

Na wysokość składki ubezpieczenia wpływa liczba powodzi w określonej lokalizacji. Polisa zatem będzie tańsza dla miejsc, w których było ich mniej. Podstawowa zasada to zakup ubezpieczenia z wyprzedzeniem. Jeśli wiemy, że w okolicznej rzece poziom wody przekroczył alarmowy stan, ubezpieczenie nie zostanie zapewnione. W tym przypadku bowiem prawdopodobieństwo zalania nieruchomości jest bardzo wysokie. Ważne jest również pojęcie karencji, czyli okresu najczęściej 30 dni, po których powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę.

Jak zauważa Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Tragiczne powodzie z 1997 i 2010 r. zwiększyły świadomość Polaków, że przed niszczącym działaniem wody można i warto się ubezpieczyć. Mimo to wiele nieruchomości wciąż nie jest chronionych. Ich właściciele albo całkowicie rezygnują z ubezpieczenia, albo ograniczają się do zakupu podstawowego zakresu ochrony. Tymczasem ryzyko powodzi jest jego rozszerzeniem, co oznacza, że aktywuje się, gdy Klient zgłosi potrzebę dodania go do ubezpieczenia.

Co może objąć ubezpieczenie od powodzi?

Ubezpieczeniem możemy objąć zarówno nieruchomość czyli dom i mieszkanie, ale również wszelkie ruchomości – obiekty, które przynależą do domu (mieszkania). Mogą to być meble, sprzęty RTV, AGD, podłoga czy wszelkie wyposażenie. Jeśli ochroną obejmujemy budynek służący do prowadzenia działalności gospodarczej, to ubezpieczone mogą być przedmioty służące do jej prowadzenia. Od powodzi możemy ubezpieczyć też dzieła sztuki, rośliny, a także domek letniskowy.

Pamiętajmy, by powodzi nie mylić z zalaniem. Przyczyny powstawania szkody w przypadku powodzi są spowodowane działaniami natury.

Jakie ubezpieczenie sprawdzi się najlepiej?

Ubezpieczenie Compensa Rodzina to pakiet, który ubezpieczy nie tylko Ciebie i Twoją rodzinę, ale również dom i mieszkanie. W skład polisy wchodzi również ubezpieczenie wyposażenia, garażu a także innych budynków, które znajdują się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Możesz również rozszerzyć ochronę o mienie firmowe, które wykorzystujesz do prowadzenia działalności gospodarczej i które wchodzi w skład majątku firmy. Dostępne jest również rozszerzenie o ubezpieczenie agroturystyczne, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone agroturystom w związku z prowadzeniem gospodarstwa.

Zabezpiecz Siebie, Swoją rodzinę i nieruchomość na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń z Compensą: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-rodzina/ 


Poprzedni Następny
Przeczytaj też