Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Kiedy parkowanie w strefie zamieszkania wiąże się z mandatem?

28.10.2022

Brak wystarczającej liczby miejsc do parkowania to powszechny problem, z którym zmagają się najczęściej mieszkańcy dużych miast. Szukają więc alternatywnych rozwiązań. Bardzo często decydują się na pozostawienie pojazdu w strefie zamieszkania. Warto wiedzieć, że takie wydzielone obszary rządzą się swoimi prawami, a niedostosowanie się do nich może wiązać się z ryzykiem otrzymania mandatu. Sprawdź, kiedy parkowanie w strefie zamieszkania jest możliwe, a w jakich sytuacjach lepiej tego nie robić

Czym się charakteryzuje strefa zamieszkania?

Zanim przejdziemy do ustalenia warunków parkowania, ustalmy, czym tak naprawdę jest strefa zamieszkania:

Jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Każdy obszar tego typu oznaczony jest znakami D-40 (początek strefy zamieszkania) oraz D-41 (koniec strefy zamieszkania). Przekraczając jego granicę, musisz pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz o tym, że wszystkie znajdujące się na nim skrzyżowania są równorzędne.

Pamiętaj! Opuszczając strefę zamieszkania, włączasz się do ruchu, dlatego musisz ustąpić pierwszeństwa wszystkim kierowcom, którzy już znajdują się na drodze.

Co o strefie parkowania mówią przepisy?

O parkowaniu w strefie zamieszkania mówią przepisy znajdujące się w art. 49 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi „zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu”.

Jest to najważniejsza zasada, której złamanie może wiązać się z ryzykiem otrzymania wysokiego mandatu, ale również odholowaniem pojazdu. To jednak nie wszystko, o czym powinien wiedzieć kierowca.

Czy dozwolone jest parkowanie w strefie zamieszkania?

Tak, parkowanie w strefie zamieszkania jest dozwolone – również dla osób mieszkających w innym miejscu.

Niestety, musisz zwracać szczególną uwagę na to, gdzie pozostawiasz swój samochód. Jeżeli zrobisz to w miejscu do tego nieprzeznaczonym, możesz otrzymać mandat – zwracaj więc uwagę na znaki informujące o tym, gdzie znajduje się parking. W strefach zamieszkania są one wyznaczane najczęściej bezpośrednio pod blokami, a nie na chodnikach, trawnikach czy – tym bardziej – skrzyżowaniach.

Uwaga! Po strefach zamieszkania mogą poruszać się nie tylko samochody osobowe, ale również pojazdy, których masa całkowita wynosi więcej niż 3,5 tony. Oczywiście również w ich przypadku obowiązują specjalne miejsca do parkowania w strefie zamieszkania, dlatego warto zwracać uwagę na znaki pionowe i poziome.

Parkowanie w strefie zamieszkania – jakie zasady obowiązują?

Administratorzy albo spółdzielnie mogą umieszczać na takich obszarach dodatkowe znaki, które zakazują parkowania w strefie zamieszkania nie tylko na chodnikach, trawnikach czy skrzyżowaniach, ale również:

  • tyłem do budynków;
  • na drogach pożarowych;
  • w miejscach wywozu śmieci albo zaopatrzenia (np. sklepów).

Warto więc zwracać szczególną uwagę na znaki, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zrezygnować z parkowania w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.

Parkowanie na chodniku w strefie zamieszkania

Istnieje możliwość parkowania w strefie zamieszkania na chodniku, ale tylko wtedy, gdy jest on do tego wyznaczony. Jeżeli tak nie jest, nie wolno Ci pozostawić na nim samochodu – nawet w sytuacji, gdy udostępnisz przechodniom przepisowe 1,5 m wolnego miejsca.

mandat

Mandaty za parkowanie w strefie zamieszkania – taryfikator 2022

Jeżeli nie stosujesz się do zasad parkowania w strefie zamieszkania, musisz liczyć się z możliwością otrzymania mandatu. Jeszcze do niedawna było to 100 zł, jednak nowy taryfikator wprowadził w tym zakresie zmiany i podwoił karę. W związku z tym, parkując w nieodpowiednim miejscu, zapłacisz mandat w wysokości 200 zł, a do tego będziesz musiał liczyć się z możliwością otrzymania dwóch punktów karnych.

Być może kara nie odstrasza, ale mimo to warto stosować się do obowiązujących na danym obszarze przepisów i nie utrudniać życia jego mieszkańcom. Tym bardziej, że to niejedyny koszt, jaki możesz ponieść.

Parkowanie w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym – jaki mandat?

W każdej strefie zamieszkania znajdują się drogi pożarowe, których blokowanie jest zabronione. Co w sytuacji, gdy zaparkujesz pojazd w takim miejscu? Musisz liczyć się nie tylko z otrzymaniem mandatu i punktu karnego, ale również odholowaniem pojazdu. Oczywiście jego koszt pokryjesz z własnej kieszeni. Ile zapłacisz? Może być to kwota rzędu kilkuset złotych!

Warto więc zachować szczególną ostrożność i stosować się do obowiązujących zasad parkowania w strefie zamieszkania.

Jak uniknąć mandatu za parkowanie w strefie zamieszkania?

Jedynym sposobem na uniknięcie mandatu za parkowanie w strefie zamieszkania jest pozostawianie pojazdu wyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych. Nie możesz parkować w dowolnym miejscu, ponieważ wiąże się to nie tylko z mandatem i punktami karnymi, ale nawet odholowaniem Twojego pojazdu. Zwracaj więc uwagę na znaki poziome i pionowe, szukaj miejsc wyznaczonych do parkowania w strefie zamieszkania i unikaj pozostawiania pojazdu:

  • na chodnikach;
  • na trawnikach;
  • na skrzyżowaniach;
  • na drogach pożarowych;
  • w miejscach zaopatrzenia;
  • w miejscach wywozu śmieci;
  • tyłem do budynków.

Pamiętaj również o innych ograniczeniach. Będąc w strefie zamieszkania, zawsze ustępuj pierwszeństwa przechodniom, nie przekraczaj dozwolonej prędkości (20 km/h) i zwracaj uwagę na progi zwalniające, które nie muszą być oznaczone. Wszystko to sprawi, że nie tylko unikniesz mandatu, ale również niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby zagrażać Tobie lub innym kierowcom czy osobom znajdującym się w strefie zamieszkania.

Uwaga! Poruszając się w strefie zamieszkania, również obowiązuje Cię ubezpieczenie samochodu. Kierowanie pojazdem na tym i jakimkolwiek innym obszarze bez ważnego OC jest niedozwolone – nawet, jeżeli nie zostaniesz skontrolowany przez funkcjonariusza, brak polisy może zostać wykryty przez pracownika Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo, jeżeli często parkujesz w strefach zamieszkania i pozostawiasz swój pojazd bez opieki przez długi czas, rozszerz ubezpieczenie o AC i NNW. Dzięki temu zyskasz odszkodowanie, np. w przypadku kradzieży pojazdu lub szkód, które powstały w wyniku działania negatywnych czynników atmosferycznych. Kupując pakiet ubezpieczeń, nie tylko zyskasz lepszą ochronę, ale również zapłacisz mniej – porównaj oferty towarzystw ubezpieczeniowych i wybierz najkorzystniejsze rozwiązanie!


Poprzedni Następny
Przeczytaj też