Ranking najlepszych ubezpieczeń na życie

24.10.2022

Ranking ubezpieczeń na życie to zbiór najlepszych polis ubezpieczeniowych, który powstał po to, aby pomóc Ci w wyborze najlepszego ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubezpieczenia na życie różnią się między sobą – zakresem ochrony, czasem trwania, a nawet celem i dodatkowymi funkcjami. Interesuje Cię inwestowanie w ramach comiesięcznej składki, gromadzenie oszczędności czy tanie ubezpieczenie pod kredyt? Porównaj ze sobą dostępne oferty i zadecyduj!

Co to jest ranking ubezpieczeń na życie?

Ranking ubezpieczeń na życie to zestawienie ze sobą najlepszych produktów ubezpieczeniowych. Nasz ranking powstał w oparciu o:

 • zakres ochrony w ramach polisy ubezpieczeniowej,
 • opinie klientów,
 • możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe zdarzenia,
 • czas ochrony,
 • łatwość zawarcia umowy,
 • maksymalne sumy ubezpieczenia,
 • dodatkowe funkcje, które może pełnić ubezpieczenie na życie.

Istnieją różne formy ubezpieczenia na życie – ranking pomoże Ci zrozumieć, że to nie tylko ochrona na wypadek śmierci. To także możliwość gromadzenia oszczędności, ochrony zdrowotnej i inwestowania na lepszą przyszłość. Wybór należy tylko i wyłącznie do Ciebie.

Dla kogo będzie przydatny ranking ubezpieczeń na życie?  

W rankingach ubezpieczeń na życie znajdziesz najważniejsze informacje o poszczególnych produktach ubezpieczeniowych – przede wszystkich porównasz zakres ochrony, najważniejsze wyróżniki  i możliwości, które stwarza dla Ciebie i Twojej rodziny polisa w ramach konkretnego ubezpieczenia na życie.

Ranking ubezpieczeń na życie będzie więc przydatny dla każdego, kto chciałby zrozumieć specyfikę poszczególnych rodzajów ubezpieczeń życiowych i wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Korzystając z rankingu ubezpieczenia na życie możesz porównać produkty względem swoich indywidualnych potrzeb i celów. Potrzebujesz ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego? Prawdopodobnie zakres ochrony i suma ubezpieczenia nie będzie dla Ciebie tak samo istotna jak dla osoby, która chce świadomie zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy, a jednocześnie inwestować co miesiąc określoną sumę pieniężną.

różne ubezpieczenia na życie – ranking przedstawia je w przystępny i zrozumiały sposób.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie – ranking zawiera odpowiedź

Porównując oferty w rankingu ubezpieczeń na życie szybko przekonasz się, że ubezpieczenie życiowe jest bardzo przydatnym produktem. Comiesięczna składka jest w stanie zabezpieczyć Twoją rodzinę m.in. na wypadek śmierci, niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania – wszystko zależy od wybranego przez Ciebie zakresu ubezpieczenia.

Wyobraź sobie, że jesteś jedynym żywicielem rodziny i wskutek nieszczęśliwego wypadku nie będziesz w stanie kontynuować pracy. Ubezpieczenie na życie chroni Cię od negatywnych konsekwencji wystąpienia tak trudnej sytuacji, zapewniając Twojej rodzinie środki do życia.

Dodatkowo, możesz wybrać takie ubezpieczenie, w ramach którego część składki będzie gromadzona lub inwestowana w funduszach kapitałowych. To oznacza, że nie tylko jesteś w stanie ochronić swoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków – Twoje pieniądze będą inwestowane w ramach umowy ubezpieczenia, więc możesz także zyskać na swojej polisie ubezpieczeniowej (lub stracić, w zależności od wybranego poziomu ryzyka inwestycyjnego).

Ranking ubezpieczeń na życie – rodzaje ubezpieczeń życiowych

Nasz ranking ubezpieczeń na życie zawiera różne rodzaje ubezpieczeń. Można je podzielić ze względu na funkcje – wtedy wyróżniamy produkty ochronne, produkty z częścią inwestycyjną (ochronno-inwestycyjne) lub produkty z przeważającą częścią inwestycyjną (inwestycyjne). Kolejny podział występuje ze względu na czas trwania – tutaj występują ubezpieczenia terminowe i bezterminowe.

Zapoznaj się z poszczególnymi typami ubezpieczeń zanim przejdziesz do kolejnej części rankingu ubezpieczenia na życie, aby porównać poszczególne oferty posiadając pełną wiedzę na start.

 • Ubezpieczenia terminowe – ten wariant ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę przez określony czas, np. 10 lat.
 • Ubezpieczenia bezterminowe produkt, który zapewnia dożywotnią ochronę dla ubezpieczonego, a suma ubezpieczenia jest wypłacana z tytułu śmierci ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenia ochronne – w ramach tego ubezpieczenia zawsze występuje ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci, którą można rozszerzyć o dodatkowe zdarzenia, w zależności od indywidualnych potrzeb. 
  Świadczenie z tytułu śmierci w tym przypadku jest wypłacane w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie na rzecz osoby uposażonej – może to być żona, mąż, dziecko lub inna osoba, którą chcemy uposażyć. Tego typu ubezpieczenie na życie ranking zestawia z innymi biorąc pod uwagę sumę ubezpieczenia i wysokości comiesięcznej składki.
 • Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Te ubezpieczenia są bardziej skomplikowane ze względu na swój inwestycyjno-ochronny charakter. Część składki w ramach tych ubezpieczeń jest inwestowana w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. To oznacza, że w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej i wybranego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jesteś w stanie dodatkowo zyskać lub stracić polisie ubezpieczeniowej.
 • Ubezpieczenia inwestycyjne ochrona ubezpieczonego w tym przypadku jest zminimalizowana, ponieważ główny cel polisy to inwestowanie środków. Te ubezpieczenia na życie ranking, który znajduje się poniżej, porównuje z pozostałymi produktami, ale nie premiuje ze względu na ograniczone funkcje.

Jak używać rankingu ubezpieczenia na życie?

Ranking ubezpieczeń na życie zestawia ze sobą wszystkie ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju i pełnionych funkcji. Powstał po to, abyś mógł łatwo porównać ze sobą wszystkie produkty ubezpieczeniowe, których celem jest ochrona Twojego życie – jak sama nazwa wskazuje.

Produkty ubezpieczeniowe mogą być rozszerzone o dodatkowe elementy i prezentować bardziej kompleksowe podejście – takie ubezpieczenia na życie ranking będzie plasował na wyższych pozycjach niż tradycyjne ubezpieczenia ochronne.

Miej na uwadze, że im szerszy zakres ubezpieczenia, bardziej atrakcyjne możliwości rozszerzenia ochrony i wyższa suma ubezpieczenia – tym wyższe miejsce danego produktu w rankingu ubezpieczenia na życie.

Nie ma to jednak związku z Twoimi osobistymi potrzebami, dlatego musisz spojrzeć na nasze zestawienie pod kątem swoich indywidualnych kryteriów. Reguła jest jedna: im więcej oczekujesz od polisy ubezpieczeniowej, tym wyższe pozycje w naszym rankingu ubezpieczenia na życie będą Cię interesować. 

Najlepsze ubezpieczenie na życie – ranking 

1. Compensa Maxima – numer jeden w rankingu ubezpieczenia na życie

Porównując ubezpieczenie na życie Compensa Maxima z innymi ubezpieczeniami na rynku można się pokusić o stwierdzenie, że wraz z jego powstaniem nastała rewolucja w obszarze ubezpieczeń życiowych. Ten produkt kompleksowo adresuje potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających klientów, m.in ze względu na:

 • 3 funkcje ubezpieczenia na życie: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość,
 • dodatkową ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku i jego konsekwencji,
 • możliwość dokupienia dodatkowej ochrony w postaci dostępu do eksperckiej opinii medycznej, którą sporządza lekarz lub zespół lekarzy z czołowych placówek medycznych na świecie,
 • możliwość organizacji kompleksowego leczenia za granicą,
 • możliwość zawarcia umowy na rzecz osób między 3 miesiącem a 57 rokiem życia,
 • dostęp do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego,
 • maksymalną sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wysokości 5 000 000 zł.

Co więcej, produkt zawiera ochronę tymczasową, podczas której w przypadku śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku jest wypłacane świadczenie pieniężne (w max. kwocie 100 tys. zł) dla osoby uposażonej.

Więcej na temat tego ubezpieczenia przeczytasz na: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-maxima/

2. Gwarancja Komfort z gwarantowanymi wartościami wykupów w kolejnych latach umowy

Gwarancja Komfort uplasowała się na drugim miejscu rankingu ubezpieczeń na życie m.in. ze względu na wypłatę gwarantowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Istotne wyróżniki produktu to:

 • wypłata gwarantowanej sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego
 • wypłata gwarantowanej sumy ubezpieczenia w dniu zakończenia umowy (dożycie)
 • wypłata 50% sumy ubezpieczenia (max 300 000 zł) w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej (przedpłata świadczenia z tytułu śmierci - kwotę można przeznaczyć na dowolny cel)
 • możliwość zawarcia umowy na rzecz osoby między 3 miesiącem a 57 rokiem życia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o takie zdarzenia jak np. pobyt w szpitalu czy trwała utrata zdrowia po nieszczęśliwym wypadku
 • Wypłata gwarantowanej kwoty lub wypłata comiesięcznej renty do końca życia (dostępna dla tych ubezpieczonych, którzy w roku końca odpowiedzialności skończą 67 lat)

Więcej o ubezpieczeniu przeczytasz na: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/gwarancja-komfort/.

3. Flexi Plus z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ostatnie miejsce na podium przypadło ubezpieczeniu na życie Flexi Plus z oczywistych powodów: kierowane jest do osób zainteresowanych inwestycją środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W ramach tego ubezpieczenia:

 • zapłacisz jednorazową składkę za cały okres trwania umowy ubezpieczenia na życie,
 • w przypadku śmierci osoba uposażona otrzymuje wypłatę sumy ubezpieczenia i wartość jednostek zgromadzonych na rachunku UFK,
 • strategia inwestycyjna, cel i czas trwania inwestycji w UFK są w 100% zależne od Ciebie,
 • istnieje możliwość częściowych wypłat z programu oraz konwersji jednostek bez podatku od zysków kapitałowych.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/flexi-plus/

4. Gwarancja Ochrona Optima jako terminowe ubezpieczenie na życie

Gwarancja Ochrona Optima to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, a także zabezpieczyć kredyt. Jeśli więc zależy Ci na posiadaniu ubezpieczenia na życie bez inwestycji w fundusze, ten produkt spełni Twoje oczekiwania. Co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu:

 • możliwość zawarcia umowy na rzecz osoby między 3 miesiącem a 70 rokiem życia,
 • wypłata 50% sumy ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej (przedpłata świadczenia z tytułu śmierci - kwotę można przeznaczyć na dowolny cel),
 • maksymalna suma ubezpieczenia to nawet 5 000 000 zł,
 • maksymalny wiek, do którego może trwać ochrona to 85 lat,
 • cała rodzina może zostać ubezpieczona w ramach jednej polisy,
 • opcja dostosowania ubezpieczenia pod kredyt – m.in. malejąca suma ubezpieczenia.

Jak widać, zakres i możliwości ochrony w ramach tego ubezpieczenia są bardzo atrakcyjne. Więcej na temat produktu Gwarancja Ochrona Optima można przeczytać na: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/gwarancja-ochrona-optima/

5. Między Nami z szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej

Kolejne miejsce w rankingu ubezpieczenia na życie zajmuje produkt Między Nami. Dlaczego? Ponieważ cechuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, przy zachowaniu stosunkowo niskiej składki i adekwatnej wysokości świadczeń z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Kolejne wyróżniki to m.in.

 • wysoka elastyczność względem dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do własnych potrzeb,
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe zdarzenia,
 • możliwość zawarcia umowy między 18 a 55 rokiem życia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu Między Nami, kliknij tutaj: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/miedzy-nami/.

6. Między Nami Gold dedykowany dla osób między 56 a 72 rokiem życia

Pora na miejsce szóste, które w rankingu ubezpieczeń na życie przypadło produktowi Między Nami Gold. To rozwiązanie znajdzie się jednak z pewnością na pierwszym miejscu dla osób między 56 a 72 rokiem życia. To indywidualne ubezpieczenia na życie cechuje się wieloma zaletami, m.in.:

 • do wyboru są 3 warianty ochrony ubezpieczeniowej, z różnymi sumami ubezpieczenia,
 • assistance domowy i medyczny, czyli organizacja pomocy w przypadku choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia,
 • całodobowa ochrona życia i zdrowia,
 • atrakcyjna wysokość składek i adekwatne kwoty świadczeń,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dostęp do eksperckiej opinii medycznej z zakresu onkologii, kardiologii i kardiochirurgii, neurochirurgii i ortopedii, a także do asysty prawnej w procedurze uzyskania zgody na pokrycie przez NFZ kosztów lekarstw lub leczenia za granicą.

Pomyśl o tym ubezpieczeniu dla siebie lub dla ważnego członka Twojej rodziny. Sprawdź więcej na stronie https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/miedzy-nami-gold/.

Ubezpieczenia na życie – ranking. Czy uwzględnia dodatkowe rozszerzenia?

Ranking ubezpieczeń na życie został skompletowany biorąc pod uwagę możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkową ochronę, zawierającą np. leczenie w najlepszych klinikach za granicą, wypłatę świadczeń w przypadku zachorowania na raka lub wypłacenie środków w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej.

Takie rozszerzenia ubezpieczenia na życie ranking musi uwzględniać, ponieważ niejednokrotnie to właśnie dodatkowe opcje ubezpieczenia tworzą unikalną ofertę dla ubezpieczonego, który może w swojej polisie uwzględnić wszystkie ryzyka i zdarzenia, które są dla niego istotne i pozwalają zawrzeć odpowiednią do potrzeb umowę ubezpieczenia.

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź wszystkie ubezpieczenia na życie dostępne w Compensie. 


Poprzedni Następny
Przeczytaj też