• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      oszczędzanie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Terminowe indywidualne ubezpieczenie na życie. Optymalne zabezpieczenie dla najbliższych i dla Twoich finansów.

      • W ramach ubezpieczenia możesz ubezpieczyć najbliższych, małżonka lub partnera i dzieci.
      • Szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony w ramach ubezpieczenia.
      • Ubezpieczenie na życie, które może stanowić zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych.
      • Do wyboru dwa warianty ubezpieczenia: z malejącą lub stałą sumą ubezpieczenia.
      • Jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie Gwarancja Optima

      Gwarancja Optima to optymalny sposób na zabezpieczenie Ciebie, osób bliskich oraz Twoich zabezpieczeń finansowych.
      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Ochrona Optima

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Ochrona Optima – jaki jest zakres ochrony?

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Ochrona Optima to gwarantowane świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Świadczenie zostanie wypłacone:

      • w przypadku śmierci Ubezpieczonego

      W takiej okoliczności osoby uposażone (wskazane na polisie) otrzymają świadczenie w wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia.

      • w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej

      W tej sytuacji Ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, nie więcej niż 300 000 zł. Taka suma stanowi przedpłatę na poczet świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej.

      Kto może być ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia na życie Gwarancja Ochrona Optima?

      Ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima to ubezpieczenie dla całej rodziny. Dla Ciebie, Twojego małżonka albo partnera, oraz dziecka lub dzieci. Wszystko w ramach tej samej polisy na życie. Co ważne, każdy Ubezpieczony może mieć inny zakres ochrony, okres jej trwania, wysokość sum ubezpieczenia.

      Gwarancja Ochrona Optima daje możliwość:

      • objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia,
      • wyboru wariantu sumy ubezpieczenia: wariant z malejącą sumą ubezpieczenia lub wariant ze stałą sumą ubezpieczenia,
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych,
      • świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego na rzecz Uposażonego/Uprawnionego zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia Gwarancja Ochrona Optima?

      Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji. Ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

      • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
      • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • poważnego zachorowania,
      • nowotworu złośliwego,
      • leczenia nowotworu złośliwego,
      • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
      • operacji chirurgicznej,
      • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek,
      • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku z wypłatą renty.

      Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w kolejne rocznice umowy ubezpieczenia.

      Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń.

      Na czym polega terminowe ubezpieczenie na życie?

      Warto zwrócić uwagę na to, jaką polisę na życie zawieramy. Na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie bezterminowe i terminowe. Na czym ta różnica polega? Jak sama nazwa wskazuje, terminowe ubezpieczenie zawierane jest na sprecyzowany na polisie okres czasu, np. na 10 lat. To jest rzeczywisty czas ochrony w ramach polisy, pod warunkiem opłacania składek za ochronę ubezpieczeniową.

      Malejąca suma ubezpieczenia czy stała suma ubezpieczenia – o co chodzi?

      Suma ubezpieczenia to wartość określająca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za dane zdarzenie. Jeżeli wybierzemy polisę na życie z malejącą sumą ubezpieczenia, z każdym rokiem będzie ona niższa, co przełoży się też na niższą składkę. W przypadku stałej sumy ubezpieczenia, jest ona stała przez cały okres ubezpieczenia. Oba rozwiązania mają swoje plusy. Decyzja zależy od indywidualnych potrzeb i planowania przyszłości. Malejąca suma ubezpieczenia może być rozwiązaniem w przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego polisą na życie. Stała suma ubezpieczenia jest wybierana przez osoby, które chcą mieć stałą wysokość składki i niezmienną wysokość sumy ubezpieczenia. Ważne, żeby mieć wybór.

      Jak działa ubezpieczenie na życie Gwarancja Ochrona Optima?

      Podpis elektroniczny w Compensie

      Łatwo, szybko, bezpiecznie i kompleksowo 

      Zawarcie ubezpieczenia w Compensie jest teraz dużo prostsze, bo wprowadziliśmy:

      • podpis elektroniczny na Wniosku o ubezpieczenie oraz
      • płatność elektroniczną przy opłaceniu składki.

      Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych nowych, bezpiecznych rozwiązań. 

      Inne ubezpieczenia na życie

      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Posiadasz ubezpieczenie na życie w Compensie?

      MojaCompensa to portal dedykowany dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie, który umożliwia:

      • sprawdzenie informacji dot. posiadanej polisy – zakres, wysokość SU, stan wpłat, a także aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku,
      • zmianę danych kontaktowych, Uposażonych, częstotliwości opłacania składek czy alokacji składki oraz konwersji jednostek w wybranych produktach.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large