• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które gwarantuje wypłatę kapitału na koniec trwania polisy. Dla Twojego komfortu.

      • Ubezpieczenie na życie i dożycie z pewną wypłatą zgromadzonego kapitału na koniec umowy.
      • Finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
      • Opcja rozszerzania ochrony o zdarzenia związane m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • Jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Zapewnij sobie finansową przyszłość z Gwarancją Komfort

      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Komfort

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Komfort – jaki jest zakres ochrony?

      Podstawowy zakres ochrony  Gwarancji Komfort obejmuje ubezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego. Można go zobrazować na przykładzie 3 zdarzeń.

      • w przypadku Twojej śmierci, wskazani przez Ciebie Uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci,
      • w przypadku zdiagnozowania u Ciebie choroby śmiertelnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, nie więcej niż 300 000 zł,
      • w przypadku, gdy dożyjesz do końca okresu ubezpieczenia, otrzymasz świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na dożycie.

      O jakie ryzyka mogę rozszerzyć zakres ochrony w ramach ubezpieczenia Gwarancja Komfort?

      Ubezpieczenie Gwarancja Komfort może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

      • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
      • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem opłacania składek,
      • poważnego zachorowania,
      • nowotworu złośliwego,
      • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek,
      • śmierci Ubezpieczającego.

      Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w kolejne rocznice umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

      Podpis elektroniczny w Compensie

      Łatwo, szybko, bezpiecznie i kompleksowo 

      Zawarcie ubezpieczenia w Compensie jest teraz dużo prostsze, bo wprowadziliśmy:

      • podpis elektroniczny na Wniosku o ubezpieczenie oraz
      • płatność elektroniczną przy opłaceniu składki.

      Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych nowych, bezpiecznych rozwiązań. 

      Inne ubezpieczenia na życie

      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Posiadasz ubezpieczenie na życie w Compensie?

      MojaCompensa to portal dedykowany dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie, który umożliwia:

      • sprawdzenie informacji dot. posiadanej polisy – zakres, wysokość SU, stan wpłat, a także aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku,
      • zmianę danych kontaktowych, Uposażonych, częstotliwości opłacania składek czy alokacji składki oraz konwersji jednostek w wybranych produktach.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large