• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Życie

     Gwarancja Komfort

     Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które gwarantuje wypłatę kapitału na koniec trwania polisy. Dla Twojego komfortu.

     • Ubezpieczenie na życie i dożycie z pewną wypłatą zgromadzonego kapitału na koniec umowy.
     • Finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
     • Opcja rozszerzania ochrony o zdarzenia związane m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.

     Zapewnij sobie finansową przyszłość z Gwarancją Komfort

     Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

     Ubezpieczenie na życie Gwarancja Komfort

     Ubezpieczenie na życie Gwarancja Komfort – jaki jest zakres ochrony?

     Podstawowy zakres ochrony  Gwarancji Komfort obejmuje ubezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego. Można go zobrazować na przykładzie 3 zdarzeń.

     • w przypadku Twojej śmierci, wskazani przez Ciebie Uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci,
     • w przypadku zdiagnozowania u Ciebie choroby śmiertelnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, nie więcej niż 300 000 zł,
     • w przypadku, gdy dożyjesz do końca okresu ubezpieczenia, otrzymasz świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na dożycie.

     O jakie ryzyka mogę rozszerzyć zakres ochrony w ramach ubezpieczenia Gwarancja Komfort?

     Ubezpieczenie Gwarancja Komfort może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

     • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
     • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
     • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
     • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
     • całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem opłacania składek,
     • poważnego zachorowania,
     • nowotworu złośliwego,
     • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek,
     • śmierci Ubezpieczającego.

     Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w kolejne rocznice umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

     Inne ubezpieczenia na życie

     ubezpieczenie na życie z UFK

     Życie

     Compensa Maxima

     Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

     • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
     • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
     • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
     • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
     Ubezpieczenie na życie

     Życie

     Flexi Plus

     Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

     • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
     • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
     Ubezpieczenie na życie

     Życie

     Między Nami

     Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

     • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
     • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
     • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
     • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
     oszczędzanie

     Życie

     Gwarancja Ochrona Optima

     Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

     • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
     • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
     • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
     • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
     ubezpieczenie na życie z UFK

     Życie

     Compensa Maxima

     Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

     • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
     • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
     • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
     • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
     Ubezpieczenie na życie

     Życie

     Flexi Plus

     Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

     • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
     • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
     Ubezpieczenie na życie

     Życie

     Między Nami

     Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

     • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
     • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
     • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
     • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
     oszczędzanie

     Życie

     Gwarancja Ochrona Optima

     Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

     • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
     • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
     • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
     • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large