• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenie na życie

     Flexi Plus

     Flexi Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i składką jednorazową. Elastyczne konstrukcja pozwala dopasować strategię inwestycyjną do swoich planów.

     • Ubezpieczenie na życie z UFK, które umożliwia inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
     • Ty decydujesz o wyborze strategii, celu i czasu Twojej inwestycji w UFK.
     • Jednorazowa składka za umowę ubezpieczenia na życie.
     • W przypadku śmieci, wskazane przez Ciebie osoby otrzymują sumę ubezpieczenia i wartość  jednostek zgromadzonych na rachunku UFK.

     Flexi Plus wyróżnia elastyczna konstrukcja ubezpieczenia.

     Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie. Chcesz sprawdzić aktualną wycenę funduszy? Kliknij poniżej

     Ubezpieczenie na życie Flexi Plus

     Ubezpieczenie na życie Flexi Plus – jakie są zalety?

     Wybierając ubezpieczenie na życie Flexi Plus zyskujesz duże pole manewru i możliwość decydowania o wielu elementach związanych z inwestycją.

     Z ubezpieczeniem na życie Compensa Flexi Plus zyskujesz możliwość:

     • kreowania inwestycji według Twoich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem jej celu, czasu trwania oraz akceptowanej strategii inwestycyjnej,
     • inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

     Konstrukcja ubezpieczenia pozwala dopasować strategię inwestycyjną do Twoich preferencji. Możesz się zdecydować na lokowanie środków (jednostek UFK) w fundusze o bezpiecznym charakterze lub fundusze związane z większym ryzykiem inwestycyjnym.

      

     Co to jest ryzyko inwestycyjne?

     Ryzyko inwestycyjne oznacza, że inwestycje w jednostki UFK mogą przynieść znaczące zyski, ale również wygenerować straty lub wypracować zyski niższe niż zakładane i oczekiwane. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ewentualnego zysku lub strat wynikających z lokowania swoich środków w fundusze. Zwykle im większe ryzyko inwestycyjne, tym wyższy możliwy zysk z inwestycji.

     Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia na życie Compensa Flexi Plus?

     Wybierając Flexi Plus jesteś objęty ochroną w ramach ubezpieczenia na życie. To oznacza m.in., że w przypadku Twojej śmierci wypłacimy wskazanym przez Ciebie osobom kwotę, na którą składa się:

     • gwarantowana suma ubezpieczenia określona w polisie,
     • wartość jednostek zgromadzonych na Twoim indywidualnym rachunku (wartości obliczone zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Flexi Plus).

     Świadczenie otrzymają osoby uposażone lub uprawnione do jego otrzymania. Ty podejmujesz decyzję, kto uzyska wspomnianą sumę po Twojej śmierci. Decyzję podejmujesz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na życie Flexi Plus, w każdej chwili możesz też zmienić swoje wskazanie.

     W jakie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe mogę inwestować w ramach ubezpieczenia na życie Compensa Flexi Plus?

     Listę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), dostępnych w ramach ubezpieczenia na życie Compensa Flexi Plus znajdziesz na stronie: Fundusze.

     1. Przejdź na stronę Funduszy.
     2. Skorzystaj z filtra: wybierz produkt i kliknij: Flexi Plus.
     3. Sprawdź dostępne fundusze w tabelach poniżej wykresu.

      

     Co to są jednostki UFK i jak są przeliczane?

     Najprościej wytłumaczyć to na prostym przykładzie.

     1. Wpłacasz składkę jednorazową należną za ubezpieczenie na życie Flexi Plus.
     2. Podejmujesz decyzję dotyczącą tego, w które fundusze chcesz inwestować. Możesz wybierać spośród oferowanych funduszy te, których poziom ryzyka inwestycyjnego mieści się w akceptowanym przez Ciebie poziomie ryzyka inwestycyjnego.
     3. Za zapłaconą przez Ciebie składkę zostaje zakupiona odpowiednia liczba jednostek wybranych przez Ciebie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w zależności od ceny tych jednostek.

     Jednostki  funduszy wyceniane są codziennie. Dzięki temu na bieżąco możesz kontrolować, jaka jest aktualna wartość Twojej inwestycji. Wycenę fundusz sprawdzisz na stronie: Fundusze.

      

     Inwestycja długoterminowa czy inwestycja krótkoterminowa – jak inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe?

     Decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozpatrywane w długiej perspektywie czasu. Compensa sugeruje regularną weryfikację, jak kształtuje się cena jednostek  wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

     W każdej chwili istnieje możliwość zmiany strategii inwestycyjnej poprzez dokonanie konwersji jednostek.

     Co to jest konwersja jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych?

     Konwersja to przeniesienie jednostek z jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do drugiego. Taką decyzje możesz podjąć w każdym momencie trwania Twojej polisy.

     Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne w ramach Flexi Plus

     Nazwa UFK

     Waluta

     Grupa UFK

     Poziom ryzyka inwestycyjnego

     PKO Akcji Plus (regulamin)

     PLN

     Akcyjne

     4

     PKO Technologii i Innowacji Globalny (regulamin)

     PLN

     Akcyjne

     5

     PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (regulamin)

     PLN

     Akcyjne

     4

     VIG C-QUADRAT GreenStars ESG (regulamin)

     PLN

     Akcyjne

     4

     VIG C-QUADRAT Obligacji (regulamin)

     PLN

     Dłużne

     2

     Gwarantowany Compensa (regulamin)

     PLN

     Dłużne

     1

     VIG C-QUADRAT Konserwatywny (regulamin)

     PLN

     Dłużne

     2

     Inne ubezpieczenia na życie

     ubezpieczenie na życie z UFK

     Życie

     Compensa Maxima

     Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

     • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
     • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
     • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
     • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
     Życie

     Życie

     Gwarancja Komfort

     Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

     • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
     • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
     oszczędzanie

     Życie

     Gwarancja Ochrona Optima

     Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

     • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
     • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
     • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
     • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
     Ubezpieczenie na życie

     Życie

     Między Nami

     Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

     • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
     • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
     • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
     • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
     senior

     Życie

     Między Nami Gold

     Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

     • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
     • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
     • assistance domowy i assistance medyczny
     • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.

     Posiadasz ubezpieczenie na życie w Compensie?

     MojaCompensa to portal dedykowany dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie, który umożliwia:

     • sprawdzenie informacji dot. posiadanej polisy – zakres, wysokość SU, stan wpłat, a także aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku,
     • zmianę danych kontaktowych, Uposażonych, częstotliwości opłacania składek czy alokacji składki oraz konwersji jednostek w wybranych produktach.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large