Kompleksowe ubezpieczenie. Ochrona bez zbędnych formalności.

Między Nami Gold

Między Nami Gold to kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie dla osób między 56 a 72 rokiem życia. Całodobowa ochrona życia i zdrowia przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń.

Dostępne warianty ubezpieczenia pozwalają na dopasowanie ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

Poza wypłatą świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby/nieszczęśliwego wypadku, operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, program zapewnia również szerokie usługi w ramach: assistance medycznego dla Ubezpieczonego oraz Małżonka/Partnera, eksperckiej opinii medycznej (oraz asysty prawnej) a także assistance domowego.

Infolinia 22 501 61 00