• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      senior

      Między Nami Gold

      Kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie, dedykowany osobom w wieku między 56 a 72 rokiem życia.

      • Indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • Szeroki zakres ochrony, który możesz dopasować do swoich potrzeb.
      • 3 warianty ochrony ubezpieczeniowej do wyboru, z różnymi sumami ubezpieczenia.
      • Całodobowa ochrona życia i zdrowia.
      • Assistance domowy i medyczny.
      • Ekspercka Opinia Medyczna z zakresu specjalizacji: onkologia, kardiologia, kardiochirurgia, neurochirurgia i ortopedia wraz z asystą prawną.
      • Jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Ubezpieczenie na życie – zawsze jest na to czas

      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie Między Nami Gold? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie na życie Między Nami Gold

      Dla kogo dedykowane jest ubezpieczenie na życie Między Nami Gold?

      Ubezpieczenie Między Nami Gold dedykowane jest osobom w wieku między 56 a 72 rokiem życia. To rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby korzystać z pomocy w codziennych sprawach poprzez rozbudowane opcje assistance (medyczne i domowe), uzyskać prawo do szeregu świadczeń związanych z utratą zdrowia oraz zabezpieczyć najbliższych na wypadek swojej śmierci.

      W celu zawarcia umowy, należy wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.  Posiadanie stałego zatrudnienia nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia Między Nami Gold.

      Osobom w wieku między 18. a 55 rokiem proponujemy ubezpieczenie na życie: Między Nami.

      Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia na życie Między Nami Gold?

      Między Nami Gold to całodobowa ochrona życia i zdrowia przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot świadczeń. Dostępne warianty ubezpieczenia pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do Twoich potrzeb. Przedmiotem ubezpieczenia podstawowego jest życie oraz zdrowie Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony obejmuje aż 17 zdarzeń ubezpieczeniowych.

      Poza wypłatą świadczeń w przypadku śmierci Ubezpieczonego, pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby/nieszczęśliwego wypadku, operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, program zapewnia również szerokie usługi w ramach: assistance medycznego dla Ubezpieczonego oraz Małżonka/Partnera, eksperckiej opinii medycznej (z asystą prawną) a także assistance domowego.

      Między Nami Gold wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi obejmuje:

      • śmierć Ubezpieczonego (również śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego),
      • śmierć Małżonka/Partnera (również śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku),
      • śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
      • operację chirurgiczną Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • pobyt w szpitalu Ubezpieczonego (w następstwie choroby, w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobyt na OIOM),
      • rekonwalescencję po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • świadczenie apteczne,
      • ekspercką opinię medyczną,
      • świadczenia assistance.

      Assistance medyczny – na czym polega pomoc w ramach ubezpieczenia na życie Między Nami Gold?

      Assistance medyczny w ramach Między Nami Gold dedykowany jest dla Ubezpieczonego, małżonka lub partnera. Idea assistance polega tym, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować Ubezpieczonemu odpowiednią pomoc.

      Zakres ochrony obejmuje m.in. usługi takie jak:  

      • wizyta lekarza po nieszczęśliwym wypadku,
      • wizyta lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku lub w chorobie,
      • wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku,
      • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
      • wizyta rehabilitanta w domu,
      • wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport,
      • transport medyczny do placówki medycznej,
      • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
      • transport medyczny między placówkami medycznymi,
      • pomoc domowa po hospitalizacji,
      • pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej,
      • zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medyczna,
      • pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem NW,
      • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi (dotyczy Małżonka/Partnera),
      • opieka nad zwierzętami (tylko pies lub kot),
      • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
      • transport sprzętu rehabilitacyjnego (po nieszczęśliwym wypadku),
      • infolinia kardiologiczna po hospitalizacji min. 4 dni, bez limitu,
      • konsultacja laryngologa.

      W przypadku potrzeby uzyskania świadczeń Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Compensa Assistance 22 295 82 03. Usługa assistance realizowana jest tylko na terytorium Polski.

      Czy w ramach polisy Między Nami Gold ochroną można objąć również osoby najbliższe?

      Tak. Ochroną ubezpieczeniową można objąć również najbliższych: małżonka, partnera oraz dziecko Ubezpieczonego.

      Zakres świadczeń obejmuje m.in. śmierć małżonka, partnera czy dziecka, także w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Warto wspomnieć również o Assistance medycznym, którym objęty może być Ubezpieczony wraz z partnerem czy małżonkiem.

      Ubezpieczenie na życie pod kredyt – czy Między Nami Gold może spełniać taką funkcję?

      Tak. Posiadanie polisy na życie to bardzo częsty wymóg banku przy udzielaniu pożyczki gotówkowej. Między Nami Gold może też stanowić zabezpieczenie pod kredyt dla osób po 56 roku życia. W takim przypadku należy wskazać bank jako Uposażonego na wypadek swojej śmierci.

      Ile wynosi składka za ubezpieczenie na życie Między Nami Gold?

      Wysokość składki zależy m.in. od zakresu ochrony czy sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie Między Nami Gold umożliwia wybór jednego z trzech gotowych wariantów ochrony. Wysokość składki to przedział od 70 zł do 109 zł miesięcznie. Umowa zawierana jest na 1 rok z opcją przedłużania.

      Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Między Nami Gold zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

      Wsparcie na co dzień w ramach ubezpieczenia na życie

      Assistance Medyczny

      Wsparcie dla ubezpieczonego i małżonka/partnera (z powodu pogorszenia się stanu zdrowia). Idea assistance polega na stałej opiece nad Klientami tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować odpowiednią pomoc.

      Assistance Domowy

      Organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów (lub zwrot kosztów) usług Assistance (dojazd oraz robocizna: hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania uszkodzonego mienia); dojazd oraz robocizna ślusarza w przypadku zatrzaśnięcia drzwi lub utraty kluczy; dozór, przewóz i przechowywanie mienia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.

      Ekspercka Opinia Medyczna

      Organizacja i pokrycie kosztów uzyskania opinii z zakresu: onkologii, kardiologii i kardiochirurgii,  neurochirurgii i ortopedii wraz z asystą prawną – tj. pomoc administracyjno-prawna w procedurze uzyskania zgody NFZ na pokrycie przez NFZ kosztów lekarstw lub kosztów leczenia planowanego poza granicami kraju (lub zwrot kosztów leczenia za granicą).

      Podpis elektroniczny w Compensie

      Łatwo, szybko, bezpiecznie i kompleksowo 

      Zawarcie ubezpieczenia w Compensie jest teraz dużo prostsze, bo wprowadziliśmy:

      • podpis elektroniczny na Wniosku o ubezpieczenie oraz
      • płatność elektroniczną przy opłaceniu składki.

      Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych nowych, bezpiecznych rozwiązań. 

      Inne ubezpieczenia na życie

      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Posiadasz ubezpieczenie na życie w Compensie?

      MojaCompensa to portal dedykowany dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie, który umożliwia:

      • sprawdzenie informacji dot. posiadanej polisy – zakres, wysokość SU, stan wpłat, a także aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku,
      • zmianę danych kontaktowych, Uposażonych, częstotliwości opłacania składek czy alokacji składki oraz konwersji jednostek w wybranych produktach.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large