Jakie ubezpieczenie na życie wybrać? Compensa Maxima

19.08.2020

Ubezpieczenie na życie, produkty inwestycyjne czy oszczędnościowe, ubezpieczenie zdrowotne. Każdy z tych produktów zabezpiecza Cię na bliższą lub dalszą przyszłość. Czy można zadbać o życie, zdrowie i finanse jedną polisą? Tak, z Compensą Maxima.

Compensa Maxima składa się z 3 elementów:

 • ochronnego (świadczenie na wypadek śmierci, zdiagnozowania choroby śmiertelnej oraz ubezpieczenia dodatkowe, które opiszemy poniżej),
 • inwestycyjnego (inwestowanie środków stanowiących część Twojej składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe),
 • budującego kapitał (świadczenie dla osoby ubezpieczonej w przypadku dożycia przez nią do końca okresu ubezpieczenia, tj. okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia).

Umowę możesz zawrzeć na minimum 10 lat, jednak rekomendowany minimalny okres, na jaki powinna być zawarta, to 20 lat (wynika to z długoterminowości gromadzenia kapitału oraz inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe). Umowa ubezpieczenia może trwać do 67. roku życia osoby ubezpieczonej. W momencie zawierania umowy, osoba ubezpieczona musi mieć co najmniej 3 miesiące i nie więcej niż 57 lat.

Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Maxima

Compensa Maxima zapewnia świadczenie po śmierci, po zdiagnozowaniu choroby śmiertelnej u osoby objętej ochroną, a także w przypadku dożycia przez nią do końca okresu ubezpieczenia. Na jakie świadczenia możesz liczyć Ty lub Twoi najbliżsi?

 • Jeśli osoba ubezpieczona umrze w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jej najbliżsi (np. małżonek/partner czy dzieci – wskazane przez nią osoby uposażone) otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia oraz wartości jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgromadzonych na rachunku.
 • Jeśli osoba ubezpieczona dożyje do umówionego z ubezpieczycielem końca okresu ubezpieczenia, otrzyma ustaloną przy zawieraniu umowy sumę ubezpieczenia na życie i dożycie oraz wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgromadzonych na rachunku.
 • Jeśli w okresie ubezpieczenia osoba ubezpieczona zachoruje na chorobę śmiertelną, otrzyma od ubezpieczyciela 50% sumy ubezpieczenia na życie i dożycie (nawet 300 tys. zł).

Obok widzisz podstawowy zakres ochrony. Możesz go uzupełnić o jedną lub więcej dostępnych tzw. umów dodatkowych. To Ty decydujesz. Poznaj 17 ubezpieczeń dodatkowych dostępnych w Compensa Maxima. Spójrz na infografikę obok.

Kupując ubezpieczenie na życie zwróć uwagę na możliwości rozszerzenia podstawowej ochrony. Upewnij się, czy pozwoli Ci elastycznie dopasować ochronę do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że zakres ochrony możesz zmieniać w trakcie trwania umowy. Kupujesz polisę na wiele lat. Masz więc prawo nie wiedzieć, jak potoczy się Twoje życie w ciągu kolejnych 5, 10, czy 20 lat. Jeśli weźmiesz ślub lub urodzi Ci się dziecko, zyskasz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na życie i dożycie o odpowiednio 25% i 10%, bez wypełniania szczegółowej ankiety zdrowotnej, na podstawie której kalkulowana jest składka.

Leczenie u najlepszych specjalistów zza granicy

Zatrzymajmy się na moment przy możliwych rozszerzeniach zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Konkretnie przy dwóch ubezpieczeniach dodatkowych, dotyczących opieki medycznej. Na pewno znasz problem z dostępem do lekarzy: ciągnące się w nieskończoność kolejki do specjalistów w ramach NFZ, miesiące oczekiwania na wizytę, itp. Czy wiesz, że średnio na wizytę u neurochirurga czeka się w Polsce ponad 8 miesięcy? Tak obliczyła Fundacja Watch Health Care w lutym 2019 roku. Szczegóły raportu znajdziesz tutaj. Jak sobie z tym radzić?

W ubezpieczeniu Compensa Maxima możesz skorzystać z:

 • eksperckiej opinii medycznej przygotowanej przez specjalistę z czołowych placówek medycznych za granicą,
 • organizacji i pokrycia kosztów leczenia w wybranych klinikach w Europie.

Leczenie za granicą może dotyczyć onkologii, neurochirurgii, transplantologii, kardiochirurgii. Co ważne, koszty leczenia za granicą pokrywane są aż do 2 mln euro. A jeżeli nie zdecydujesz się na leczenie poza krajem, otrzymasz świadczenie w wysokości 50 tys. zł.

Inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Co musisz o tym wiedzieć?

Polacy wciąż nie są przekonani do inwestowania kapitału. Pieniądze wolimy wkładać do tzw. „skarpety” lub na niskooprocentowane lokaty i konta oszczędnościowe. Rzadko inwestujemy, bo nie chcemy ryzykować utraty środków. Czy słusznie? To zależy. Jeżeli pochopnie wybierzesz produkt inwestycyjny w przypadkowej firmie, faktycznie może Ci się to nie opłacić. Jest natomiast klika sposobów na obniżenie ryzyka.

Compensa Maxima daje możliwość inwestycji w UFK. Przeznaczasz na nią:

 • 24% składki opłacanej regularnie, jeśli w momencie zawierania umowy masz do 39 lat,
 • 20% składki opłacanej regularnie, jeśli masz 40 lat lub więcej.

Oprócz inwestowania części opłacanej składki, możesz wpłacać dodatkowe środki na osobny rachunek i najważniejsze - nic nie płacisz za jego prowadzenie.

O czym należy pamiętać, wybierając produkt inwestycyjny?

 • Dopytaj o dostępne fundusze.
 • Określ akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka inwestycyjnego (większe ryzyko to potencjalnie większy zysk, ale możemy w Twoim imieniu inwestować zachowawczo – Ty decydujesz).
 • Sprawdź opłaty za prowadzenie rachunku (3,5 zł miesięcznie w Compensa Maxima).
 • Sprawdź opłaty za wykup (w Compensa Maxima nie ma opłat za wykup, a to rzadkość na polskim rynku).

Gwarantowane środki finansowe na przyszłość

Wciąż wielu Polaków nie gromadzi oszczędności lub oszczędza bardzo niewiele. To niepokojące, bo perspektywa niskiej emerytury w stosunku do ostatniej pensji powinna przecież skłaniać nas do odkładania pieniędzy. Z porównania Eurostatu wynika, że statystyczny Niemiec odkłada na przyszłość aż 20% swojego dochodu. A w Polsce? Cóż, zaledwie ok. 2%. Dane Eurostatu znajdziesz tutaj.

W Compensa Maxima 75% Twojej składki opłacanej regularnie, przeznaczone jest na ubezpieczenie na życie i dożycie, tj. tę część umowy, która gwarantuje kapitał na przyszłość. Ta część umowy Compensa Maxima gwarantuje wypłatę jednego z dwóch rodzajów świadczeń:

 • sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie obejmowania jej ochroną ubezpieczeniową (kwota pieniężna wypłacana uposażonym), albo…
 • sumy ubezpieczenia w przypadku dożycia przez osobę ubezpieczoną do końca okresu ubezpieczenia (kwota pieniężna wypłacana osobie ubezpieczonej – to gwarantowany kapitał, w wysokości znanej już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia Compensa Maxima przeczytasz na tej stronie: Ubezpieczenie na życie i ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe | Compensa. Znajdziesz tam również kontakt do naszego doradcy. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowych Compensa Maxima o symbolu BRP-0319. 

A jeśli chcesz porównać ubezpieczenia na życie między sobą i dokonać najlepszego wyboru,  sprawdź nasz ranking ubezpieczeń na życie i zdobądź najważniejsze informacje o poszczególnych produktach.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też