OC rolnika - co obejmuje? Jak wybrać ubezpieczenie dla rolnika?

13.11.2023

Rolnictwo to więcej niż praca na pełen etat. Gospodarstwo wymaga codziennego zaangażowania, bez względu na warunki pogodowe, święta czy sytuacje życiowe. Dlatego tak ważne jest, by ubezpieczyć siebie, rodzinę, osoby pracujące w gospodarstwie oraz cały swój dobytek. Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia? Jak wybrać odpowiednią polisę? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie rolnicze - czy warto?

Według raportu KRUSu z pierwszego półrocza 2023 roku, najczęstsze wypadki powodujące uszczerbki na zdrowiu dotyczą takich zdarzeń jak: upadek, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń. Niestety wielu rolników dotknęła też choroba zawodowa. Zgłoszono aż 142 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Więcej na temat statystyk dotyczących wypadków i chorób dowiecie się w komunikacie.


W przypadku budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa największą bolączką są zdarzenia losowe oraz szkody powstałe wskutek działania żywiołów. Ekstremalne zjawiska pogodowe w ostatnich latach zdarzają się coraz częściej; bardzo silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, intensywne opady i nie tylko. W wyniku tych zjawisk, budynki, sprzęt rolniczy często ulegają zniszczeniu. Warto przed takimi zdarzeniami się zabezpieczyć i w razie ich wystąpienia, wyciągnąć „asa z rękawa” w postaci polisy. Ubezpieczenie jest obowiązkiem każdego rolnika. Ale do czego właściwie zobowiązuje ustawa

OC rolników - czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na rolnika obowiązek zawarcia ubezpieczenia w zakresie OC rolnika wynikającym z ustawy. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika?

Zgodnie z ustawą, każdy rolnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia:

  • budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

OC rolnika zabezpiecza rolnika, mieszkającą z nim rodzinę oraz wszystkich tych, którzy pracują w danym gospodarstwie rolnym. Kiedy przyda się polisa OC? Gdy w wyniku poruszania się pojazdem wolnobieżnym przy pracy we własnym gospodarstwie, np. kombajnem uszkodzimy lub zniszczymy mienie sąsiada. Odpowiedzialność w ramach OC rolnika sięga wysokim limitom kwotowym określonym w ustawie (w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro, w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro). Suma gwarancyjna to kwota, do której Ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody będące rezultatem jednego zdarzenia.

Ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych to drugie z obowiązkowych ubezpieczeń. Zakres ochrony obejmuje  zniszczenie lub uszkodzenie budynków powstałe w wyniku  m.in. pożaru, powodzi czy huraganu.

Ubezpieczenia dobrowolne - na co zwrócić uwagę

Ubezpiecz to, co dla Ciebie ważne. Nie tylko to, co musisz. W tych słowach kryje się najważniejsza wskazówka dotycząca ubezpieczeń rolnych. Spełnienie obowiązku określonego w ustawie nie zapewni pełnej ochrony. Dlatego tak ważne jest przyjrzenie się opcjom dodatkowym, wybór odpowiedniego zakresu i sum ubezpieczenia.        

  • kompleksowa ochrona

Przede wszystkim istotne jest dostosowanie ubezpieczenia do swoich potrzeb. Rolnik ma wiele możliwości ubezpieczenia – może ubezpieczyć m.in.: pojazdy wolnobieżne, wyposażenie gospodarstwa rolnego, zwierzęta gospodarskie, budynki gospodarcze oraz dom mieszkalny wraz z wyposażeniem. W Compensie dodatkowo oferujemy m.in. assistance: medyczny, domowy i z usługami dedykowanymi rolnictwu, czy też OC w życiu prywatnym i OC agroturystyczne. Wszystkie te ubezpieczenia można w Compensie połączyć w ramach jednej polisy.

  • suma ubezpieczenia

To ona określa, na  jaką kwotę jest ubezpieczona np. maszyna rolnicza czy ruchomości znajdujące się domu. W Compensie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych ustalane są przez rolnika. To on decyduje, na jaką wartość chce ubezpieczyć swoje mienie. Punktem odniesienia powinna być suma, która pozwoli na jego odbudowanie lub odkupienie.

  • zakres ubezpieczenia

Kolejnym aspektem, który należy dokładnie sprawdzić jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Co obejmuje dane ubezpieczenie, jakie zdarzenia podlegają ochronie, kiedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania i jakie są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności? Dokładne sprawdzenie zakresu w ofercie ubezpieczenia sprawi, że będziemy w pełni świadomi, od czego możemy się ubezpieczyć. 

 

Dedykowane ubezpieczenie NNW dla rolnika

Compensa oferuje również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w specjalnie przygotowanych pakietach, dedykowanych dla rolników. Ubezpieczenie takie jest niezwykle ważne przy wymagającej pracy na terenie gospodarstwa. Wypadki podczas wykonywania codziennych obowiązków zdarzają się niestety często i skutkują uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Po wypadku przyda się ubezpieczenie NNW, które w Compensie w zależności od wybranego pakietu różni się Sumami Ubezpieczenia i zakresem. Co ważne, ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną zdarzenia, które powstaną w czasie pracy, wypoczynku czy podczas wakacji, a więc nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają ubezpieczenia rolnicze w Compensie? Kliknij w link!


Poprzedni Następny
Przeczytaj też