Kto może skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego?

19.09.2022

O kredyt hipoteczny coraz trudniej – w wyniku inflacji oraz innych czynników banki stawiają przed kredytobiorcami większe wymagania, którym trudno sprostać. Jednym z nich jest konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości nawet 20% wartości mieszkania. W związku z tym, w ramach Polskiego Ładu, wprowadzone zostało nowe rozwiązanie, które ma pomóc kredytobiorcom. To Mieszkanie bez wkładu własnego. Czym jest, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek o wsparcie?

Na czym polega program Mieszkanie bez wkładu własnego?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego został wprowadzony 27 maja 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu i stanowi jeden z jego najważniejszych punktów – zwłaszcza dla osób starających się o mieszkanie. Ma stanowić wsparcie dla tych Polaków, którzy chcieliby zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale nie są w stanie sprostać wymaganiom banków. Największą przeszkodą okazuje się dla nich konieczność wniesienia wkładu własnego, który w większości przypadków wynosi 20% wartości nieruchomości i który musi zostać wpłacony w momencie zaciągania kredytu.

W praktyce więc program Mieszkanie bez wkładu własnego nie jest sposobem na sfinansowanie części kredytu, jak mylnie sądzi część osób, ale wsparciem w zakresie zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Obecnie skorzystać mogą z niego klienci wybranych banków i nie wiadomo kiedy włączą się do niego kolejne. Udzielaniem gwarancji wkładu własnego zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Uwaga! Wysokość wkładu własnego jeszcze do niedawna wynosiła w większości banków 10%. Niestety, pandemia COVID–19, a następnie rosnąca inflacja sprawiły, że wzrósł on do 20%, co stanowi przeszkodę nie do pokonania dla wielu osób starających się o kredyt hipoteczny. Przykładowo, chcąc sfinansować zakup nieruchomości wartej 300 000 zł, wysokość wkładu własnego wyniesie 60 000 zł (a nie 30 000 zł jak wcześniej).

Mieszkanie bez wkładu własnego – dla kogo i kto może skorzystać?

Z Mieszkania bez wkładu własnego skorzystać może większość Polaków – skierowany jest on zarówno do singli, jak też małżeństw oraz rodzin z dziećmi. Co więcej, o wsparcie ubiegać się mogą również pary żyjące w związkach nieformalnych, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyły wniosek o kredyt jako jednoosobowe gospodarstwa domowe. Program został stworzony nie tylko dla osób mieszkających w Polsce – Mieszkanie bez wkładu własnego to opcja, z której skorzystać mogą również osoby z polskim obywatelstwem mieszkające za granicą (a także ich partnerzy obcokrajowcy).

Jaki kredyt możesz zaciągnąć? W ramach Mieszkania bez wkładu własnego wsparcie oferowane jest osobom kupującym nieruchomości z rynku wtórnego, pierwotnego, a także chcącym wybudować dom od podstaw. Daje to spore możliwości, jednak warto pamiętać o warunkach, które należy spełnić, aby otrzymać pomoc oraz kilku problemach. Program Mieszkanie bez wkładu własnego nie jest bowiem idealny, co szczegółowo opiszemy w dalszej części artykułu.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego – warunki do spełnienia

Istnieje kilka warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z Mieszkania bez wkładu własnego. Przede wszystkim:

 • kredytobiorca nie powinien posiadać praw własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, a wyjątek stanowią wyłącznie rodziny posiadające co najmniej 2 dzieci;
 • w przypadku posiadania 2 dzieci, posiadane mieszkanie nie powinno liczyć więcej niż 50 m2 powierzchni, 3 dzieci 75 m2, zaś 4 dzieci 90 m2 (dla rodzin z 5 dzieci i więcej limit ten nie obowiązuje);
 • kredyt hipoteczny musi zostać zaciągnięty na co najmniej 15 lat i zostać wypłacony w polskich złotych;
 • konieczne jest dokonanie jednorazowej opłaty za uzyskanie gwarancji o braku wkładu własnego (może wynosić nawet 1000 zł).

Oczywiście warto pamiętać, że z Mieszkania bez wkładu własnego skorzystać mogą wyłącznie te osoby, które spełnią inne warunki banku niezbędne do uzyskania finansowania. Mowa tu między innymi o odpowiednio wysokich dochodach, rodzaju umowy z pracodawcą, pozytywnej historii kredytowej, braku zadłużeń oraz odpowiednim wieku.

Mieszkanie bez wkładu własnego – na jaką pomoc możesz liczyć?

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego jest dość szerokie, ponieważ w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego gwarantuje wkład własny nawet do 20% do kwoty 100 000 zł (przez okres co najmniej 15 lat, o czym wspominaliśmy wcześniej). Dzięki temu zaciągnięcie kredytu hipotecznego będzie o wiele łatwiejsze, co ma skłonić większą liczbę osób do kontaktu z bankiem. To jednak nie wszystko.

Jak się okazuje, w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie można również zyskać wsparcie w zakresie spłaty aktualnego kredytu. Jest ono zapewnione rodzinom, w których pojawia się dziecko. Taka pomoc nazywana jest spłatą rodzinną i gwarantuje 20 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka albo 60 000 zł po urodzeniu trzeciego i kolejnego dziecka.

Wszystkie istotne informacje na temat warunków oraz zakresu pomocy w ramach Mieszkania bez wkładu własnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii – w tym miejscu.

Mieszkanie bez wkładu własnego – banki, które biorą udział w programie

W programie Mieszkanie bez wkładu własnego mogą wziąć udział wyłącznie te banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest ich osiem, jednak warto zaznaczyć, że nie wszystkie już teraz zapewniają udzielanie gwarantowanych kredytów. Na liście znajdują się:

 • Alior Bank (rozpoczął przygotowania do wdrożenia systemu obsługi programu)
 • Bank Ochrony Środowiska (planuje udzielać kredytów w ramach Mieszkania bez wkładu własnego w III kwartale 2022 roku);
 • Bank Pekao (rozpoczął wdrażanie systemu obsługi kredytów i planuje udzielać ich w III kwartale 2022 roku);
 • BPS (pracuje nad wdrożeniem rozwiązań, ale nie przekazał klientom żadnych szczegółów);
 • Santander Bank Polska (wdrożył rozwiązanie, w związku z czym klienci mogą składać wnioski kredytowe od 18 lipca 2022 roku);
 • PKO BP (udziela kredytów w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego od 1 czerwca 2022 roku);
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Jak więc widać, lista nie jest długa, co może dziwić, zwłaszcza że od startu programu Mieszkanie bez wkładu własnego minęło już kilka miesięcy. Z czego wynika tak niewielka liczba banków? Przede wszystkim z obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. Inflacja oraz wysokie stopy procentowe powodują, że drastycznie zmalała liczba osób, które mają szansę otrzymać kredyt hipoteczny, a program Mieszkanie bez wkładu własnego nie zmieni sytuacji większości z nich.

Co więcej, kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego to duże ryzyko dla banku, nawet w perspektywie rządowej gwarancji. Jego udzielenie może oznaczać znaczne podwyższenie miesięcznej raty, co utrudni spłatę zobowiązania wielu kredytobiorcom. W efekcie większość banków nie chce podejmować takiego ryzyka.

Czy sytuacja może ulec poprawie? Tak, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami. Zainteresowanie wyraziły między innymi Bank Millennium, Citi Handlowy, Credit Agricole, BNP Paribas oraz ING Bank Śląski. Niestety, ustalenie tego, kiedy zaczną one udzielać gwarantowanych kredytów na mieszkanie bez wkładu własnego, jest bardzo trudne.

Jak złożyć wniosek o Mieszkanie bez wkładu własnego krok po kroku

Złożenie wniosku o Mieszkanie bez wkładu własnego nie jest trudne i odbywa się równolegle z wnioskowaniem o kredyt hipoteczny. Oto jak wygląda cała procedura krok po kroku!

 1. Złożenie wniosku o kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego oraz udzielenie gwarancji w wybranym banku. Formularz można pobrać na stronie BGK (wraz z niezbędnym załącznikiem, czyli dokumentem „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”).
 2. Ocena wniosku kredytowego przez bank i wydanie decyzji kredytowej. Jeżeli będzie pozytywna, bank sporządzi umowę, w której zawarte zostaną wszystkie warunki dotyczące przyjęcia zabezpieczenia w formie gwarancji BGK.
 3. Zawarcie umowy o kredyt z zabezpieczeniem BGK między kredytobiorcą a bankiem.

Mieszkanie bez wkładu własnego. Limity i wady programu

Mieszkanie bez wkładu własnego, choć atrakcyjne dla kredytobiorców, nie jest wolne od wad. Podstawowym problemem jest mała liczba banków, które uczestniczą w programie i udzielają gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. Nie wiadomo również, kiedy ich lista zostanie powiększona, w związku z czym osoby, chcące skorzystać z tego wsparcia, mają bardzo graniczone pole manewru.

To jednak nie wszystko. Sporymi problemami są również:

 • wysoka inflacja, która powoduje, że co jakiś czas podwyższane są stopy procentowe kredytów – budzi to spore wątpliwości kredytobiorców, zwłaszcza że większość ofert banków zakłada konieczność skorzystania ze zmiennej raty kredytu;
 • limity kwotowe na 1 m2 – w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego ustalone zostały maksymalne ceny za metr mieszkania, co sprawia, że niewiele nieruchomości kwalifikuje się do programu (w niektórych miastach zaledwie kilka procent), co również zmniejsza możliwości kredytobiorców.

Czy warto skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego?

Mieszkanie bez wkładu własnego jest bez wątpienia ciekawym rozwiązaniem i, w przypadku braku wystarczających środków, warto przystąpić do programu. Warto jednak pamiętać o małej liczbie banków oraz fakcie, że pomoc ta nie obniża ryzyka związanego ze wzrostem stóp procentowych, a co za tym idzie – potencjalnym zwiększeniem miesięcznej raty kredytu.

Dlatego przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku do wybranego banku, warto bardzo dokładnie przeanalizować swoje możliwości spłaty zobowiązania. W czasach rosnącej inflacji najbardziej rozsądne wydaje się przeczekanie tej trudnej sytuacji.

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego – czy są inne sposoby, żeby go dostać?

Oprócz programu Mieszkanie bez wkładu własnego istnieją inne sposoby na łatwiejsze zaciągnięcie kredytu – nawet w przypadku braku wystarczających oszczędności. Mowa tu przede wszystkim o:

 • ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego – można je wykupić w przypadku zgromadzenia co najmniej 10% wkładu własnego, jednak wiąże się to ze wzrostem marży banku (zwykle o 0,2–0,3 punktu procentowego);
 • zabezpieczeniu na innej nieruchomości – jest to możliwe w przypadku posiadania na własność domu lub mieszkania, na którym można ustanowić hipotekę na rzecz banku udzielającego kredytu;
 • środkach zgromadzonych w ramach III filaru emerytalnego, które są akceptowane przez niektóre banki zamiast wkładu własnego, co jednak wiąże się z koniecznością wypłaty tych środków;
 • zastawie na papierach wartościowych, takich jak obligacje skarbowe, a nawet jednostki funduszu inwestycyjnego czy akcje (jest to opcja dostępna w niektórych bankach);
 • działce, na której budowany jest dom, mogącej stanowić dla banku wkład własny.

Czy mieszkanie bez wkładu własnego trzeba ubezpieczyć?

Każde mieszkanie bez wkładu własnego należy ubezpieczyć – jest to podstawowy wymóg wszystkich banków, które w ten sposób chronią swoje interesy na wypadek niewypłacalności klientów. Jak to zrobić?

Polisę można wykupić zarówno w banku udzielającym kredytu, jak też poza nim – np. w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zdecydowanie lepsza jest ta druga opcja, ponieważ pozwala znaleźć ubezpieczenie mieszkania na korzystniejszych warunkach, zarówno jeżeli chodzi o wysokość składki, jak też zakres ochrony.

Koszt ubezpieczenia mieszkania bez wkładu własnego

Kosz ubezpieczenia mieszkania bez wkładu własnego może być różny i zależy przede wszystkim od wybranego zakresu ochrony, a także wysokości kredytu hipotecznego.

Najczęściej są to kwoty rzędu 200–400 zł rocznie – warto przed wybraniem oferty firmy ubezpieczeniowej dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i porównać co najmniej kilka rozwiązań.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie mieszkania bez wkładu własnego?

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie nieruchomości, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb oraz możliwości finansowych, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim zakres ochrony – banki udzielające kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego wymagają wyłącznie ubezpieczenia murów i elementów stałych przed zniszczeniem. Warto jednak pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony, np. o ruchomości domowe, kradzieże z włamaniem, powódź czy domowy Assistance. Dzięki temu zyskasz większe poczucie bezpieczeństwa i będziesz mieć pewność, że w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń otrzymasz wysokie odszkodowanie.

Zwróć uwagę nie tylko na wysokość składki (pomocne w tym wypadku okażą się dostępne w internecie kalkulatory), ale również sumę ubezpieczenia, a więc maksymalną kwotę odszkodowania, jaką może wypłacić ubezpieczyciel. Powinna ona odpowiadać wartości całego mienia, bo w przeciwnym razie pieniądze, jakie otrzymasz z odszkodowania, nie będą w stanie pokryć wszystkich strat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z agentem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże wybrać odpowiednią, dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości polisę ubezpieczeniową na mieszkanie bez wkładu własnego.

Koszt ubezpieczenia mieszkania bez wkładu własnego

Kosz ubezpieczenia mieszkania bez wkładu własnego może być różny i zależy przede wszystkim od wybranego zakresu ochrony, a także wysokości kredytu hipotecznego.

Najczęściej są to kwoty rzędu 200–400 zł rocznie – warto przed wybraniem oferty firmy ubezpieczeniowej dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i porównać co najmniej kilka rozwiązań.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie mieszkania bez wkładu własnego?

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie nieruchomości, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb oraz możliwości finansowych, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim zakres ochrony – banki udzielające kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego wymagają wyłącznie ubezpieczenia murów i elementów stałych przed zniszczeniem. Warto jednak pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony, np. o ruchomości domowe, kradzieże z włamaniem, powódź czy domowy Assistance. Dzięki temu zyskasz większe poczucie bezpieczeństwa i będziesz mieć pewność, że w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń otrzymasz wysokie odszkodowanie.

Zwróć uwagę nie tylko na wysokość składki (pomocne w tym wypadku okażą się dostępne w internecie kalkulatory), ale również sumę ubezpieczenia, a więc maksymalną kwotę odszkodowania, jaką może wypłacić ubezpieczyciel. Powinna ona odpowiadać wartości całego mienia, bo w przeciwnym razie pieniądze, jakie otrzymasz z odszkodowania, nie będą w stanie pokryć wszystkich strat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z agentem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże wybrać odpowiednią, dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości polisę ubezpieczeniową na mieszkanie bez wkładu własnego.

 


Poprzedni Następny
Przeczytaj też
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i czym się zajmuje?

Jeżeli doznałeś szkody w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez innego kierowcę i posiada on aktualną polisę OC, odszkodowanie zostanie wypłacone przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe. Co jednak w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnego OC albo uciekł z miejsca wypadku i nie ustalono jego danych? Wtedy bardzo pomocny okaże się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co to jest i czym się zajmuje? Sprawdźmy.

Czytaj więcej
Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na wakacje?

Zbliża się urlop. To czas ostatnich przygotowań i intensywnego pakowania. Przed nami lista rzeczy do zabrania i odhaczania ich jedna po drugiej. Myślami jesteśmy już wtedy gdzie indziej. Na upragnionych wakacjach. W tej atmosferze łatwo o czymś zapomnieć. Czy zamknąłem mieszkanie? Wyłączyłam telewizor od prądu? Czy wszystkie okna są zamknięte? Zakręciłam wodę w łazience? Wątpliwości rodzą pytania. Jak więc przygotować się do dłuższego wyjazdu? O czym warto pamiętać przed wyjściem z domu?

Czytaj więcej
Suma ubezpieczenia i wybór ubezpieczenia domu lub mieszkania

Szukamy ubezpieczenia mieszkania lub ubezpieczenia domu. Podajemy informacje o lokalizacji i rodzaju zabudowy. Przydatny będzie również rok budowy naszego bloku, piętro oraz powierzchnia. Po tych danych przychodzi czas na podjęcie kluczowych decyzji. Ustalamy od czego potrzebujemy się ubezpieczyć, czyli od jakich zdarzeń. Dodajemy do naszej polisy ruchomości, które chcielibyśmy objąć ochroną i… mamy już wszystko? Nie. Jeszcze pozostało nam ustalenie Sumy Ubezpieczenia. Jak to zrobić? Sprawdź!

Czytaj więcej