Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Przejazd na czerwonym świetle a mandat w 2024 roku

04.04.2024

Roztargnienie lub zamyślenie podczas jazdy mogą prowadzić do spowolnienia reakcji i nieumyślnego wjechania na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Czasami jednak kierowcy działają impulsywnie i, zamiast zatrzymać się, próbują szybko przejechać przez skrzyżowanie. Bez względu na przyczynę, przejazd na czerwonym świetle jest zawsze wykroczeniem. Co grozi kierowcy za taki manewr? Wyjaśniamy.

Przejazd na czerwonym świetle – najczęstsze powody

Sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach mają za zadanie znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Dlatego przestrzeganie sygnałów świetlnych jest kluczowe. Przyjrzyjmy się bliżej:

• Zielone światło – pozwala na przejazd, ale pod warunkiem, że jest możliwość opuszczenia skrzyżowania podczas jego trwania i nie stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

• Żółte światło – sygnalizuje zakaz wjazdu, chyba że pojazd jest tak blisko skrzyżowania, że zatrzymanie się wymagałoby gwałtownego hamowania, co mogłoby być niebezpieczne. Sygnalizuje również, że wkrótce pojawi się czerwone światło.

• Czerwone światło – bezwzględnie zabrania wjazdu na skrzyżowanie.

Statystyki pokazują, że rocznie ponad 500 wypadków jest spowodowanych przez przejazd na czerwonym świetle. Do takich sytuacji dochodzi często z powodu decyzji typu „jeszcze zdążę”, czyli przejazdu na tzw. „późnym żółtym”. Oprócz pośpiechu, przyczynami mogą być również świadome ryzyko, brawura czy presja ze strony innych pojazdów. W każdym przypadku może to narazić kierowcę i innych uczestników ruchu na poważne niebezpieczeństwo.

Przejazd na czerwonym świetle – naruszenie przepisów

Sygnalizatory świetlne mają za zadanie nie tylko kierowanie ruchem, ale również zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Zasady dotyczące sygnalizacji świetlnej są określone w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 roku dotyczącym znaków i sygnałów drogowych.

Mimo to, zdarza się, że kierowcy nie przestrzegają tych przepisów, niekiedy świadomie. Ignorowanie czerwonego światła jest wykroczeniem, co potwierdza art. 92. § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, osoba, która nie stosuje się do znaków drogowych, sygnałów, poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem lub kontroli ruchu drogowego, może zostać ukarana grzywną lub naganą. W przypadku czerwonego światła na sygnalizatorze, mamy do czynienia z dwoma rodzajami wykroczeń, zależnymi od konkretnego zachowania kierowcy, przy czym każde z nich może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi.

Nagłe zatrzymywanie przed sygnalizatorem świetlnym

Pierwszy typ wykroczenia dotyczy kierowców, którzy niespodziewanie i intensywnie hamują, aby uniknąć wjazdu na skrzyżowanie. Oczywiście, decyzja zależy od sytuacji, intuicji i doświadczenia kierowcy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, zwłaszcza że kierowca często jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów. Ale wracając do sytuacji na skrzyżowaniu, czas na podjęcie decyzji jest bardzo krótki. Jeśli światło zmienia się na żółte i jest jasne, że zdążymy przejechać, lepiej jest kontynuować jazdę. Jednak wielu kierowców instynktownie decyduje się na hamowanie.

 

Gdy pojazd jedzie z dużą prędkością, a hamowanie jest gwałtowne, może to stworzyć poważne zagrożenie na drodze. Dlaczego? Ponieważ pojazd jadący z tyłu może nie zdążyć zareagować i zahamować. To wykroczenie, polegające na stworzeniu zagrożenia lub utrudnieniu ruchu innych pojazdów przez nagłe hamowanie przed sygnalizatorem na żółtym świetle, może skutkować mandatem. W takim przypadku kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 100 do 300 złotych, a także otrzymać 2 punkty karne.

Mandat za przejazd na czerwonym świetle

Jest znacznie bardziej ryzykowne, gdy kierowca decyduje się wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. To wykroczenie wymaga nałożenia wyższego mandatu, ponieważ kierowca miał możliwość zatrzymania się przed sygnalizatorem, ale tego nie uczynił. Wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle stwarza zagrożenie nie tylko dla kierowcy i jego pasażerów, ale również dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Takie działanie często prowadzi do poważnych zdarzeń drogowych, w tym wypadków, które mogą skutkować obrażeniami osób.

Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że za takie wykroczenie, czyli jasne naruszenie zakazu wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, grozi mandat w wysokości 500 zł. Dodatkowo kierowca może otrzymać aż 15 punktów karnych.

Istnieją również inne konsekwencje tego wykroczenia. Jeżeli kierowca, który popełnił to przewinienie, spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, może zostać ukarany mandatem co najmniej 2 500 zł oraz otrzymać 15 punktów karnych. W przypadku poważnego naruszenia przepisów drogowych, kierowca może nawet zostać obciążony grzywną sięgającą do 30 000 zł!

Kto ma uprawnienia do karania kierowcy za przejazd na czerwonym świetle?

Za przejazd na czerwonym świetle, będący wykroczeniem, mandat może nałożyć policjant, pod warunkiem, że był świadkiem zdarzenia. Jednak trzeba pamiętać, że policjanci nie są obecni na każdym skrzyżowaniu i nie monitorują ich ciągle. Mandat może być również wystawiony na podstawie zarejestrowanego zdarzenia. W przypadku kolizji na skrzyżowaniu, winnym zazwyczaj uznaje się kierowcę, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Ale co w sytuacji, gdy jest noc, ruch na drogach jest niewielki, a skrzyżowania opustoszałe? Czy w takich okolicznościach można przejechać na czerwonym świetle, zakładając, że nie ma świadków? Można by przypuszczać, że w takich warunkach konsekwencje mogą być mniejsze. Często może tak być, ale rozwój technologii sprawia, że na drogach coraz częściej obecne są kamery i rejestratory, które pełnią funkcję monitoringu i mogą rejestrować takie wykroczenia.

Rejestratory monitorujące przejazd na czerwonym świetle

Te urządzenia są skonstruowane do wykrywania kierowców naruszających przepisy drogowe. Jeszcze jakiś czas temu, aby ukarać kierowcę za wykroczenie, konieczne było bezpośrednie zauważenie go przez policjanta. Obecnie, dzięki rosnącej liczbie kamer na skrzyżowaniach, sytuacja ta uległa zmianie. Na terenie całego kraju zainstalowano już wiele takich urządzeń, a ich liczba nadal wzrasta. Za wdrożenie i nadzór nad Centralnym Systemem Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. System ten działa na zasadzie wideodetekcji.

Kamery skrupulatnie obserwują skrzyżowania, aby wyłapać kierowców łamiących przepisy. Ich skuteczność jest tym większa, że nie ma wymogu informowania o obecności tych urządzeń. Kamery robią zdjęcia pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie i opuszczających je, co pozwala ustalić, czy pojazd zatrzymał się na czerwonym świetle, czy też przejechał przez skrzyżowanie. Chociaż w Polsce system rejestratorów jest jeszcze w fazie początkowej, znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykański instytut IIHS, systemy rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mogą obniżyć liczbę wypadków nawet o 30%.

Konsekwencje przejazdu na czerwonym świetle dla ubezpieczenia

Nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej i przejazd na czerwonym świetle mogą pociągnąć za sobą nie tylko mandat, ale również poważne konsekwencje finansowe związane z ubezpieczeniem. W sytuacji, gdy dochodzi do stłuczki, kolizji czy wypadku, a kierowca zlekceważył czerwone światło, automatycznie zostaje uznany za sprawcę lub współsprawcę zdarzenia. To ma miejsce nawet w przypadku, gdy na drogę wtargnie nietrzeźwy pieszy. W takiej sytuacji, z polisy OC kierowcy zostanie wypłacone odszkodowanie.

Podobnie rzecz ma się z polisą autocasco (AC). Zazwyczaj, w przypadku wypadku, można liczyć na odszkodowanie z AC. Jednakże, jeśli wypadek spowodowany został przez przejazd na czerwonym świetle, kierowca może spotkać się z nieprzyjemnym zaskoczeniem. Ubezpieczyciel może uznać takie zachowanie za rażące naruszenie przepisów, a czasem nawet za działanie umyślne. W takiej sytuacji właściciel pojazdu może nawet stracić prawo do odszkodowania z AC. Podobne problemy mogą spotkać osobę, która wynajęła samochód. W przypadku stłuczki spowodowanej przejazdem na czerwonym świetle przy skrzyżowaniu, osoba ta będzie musiała pokryć całość kosztów naprawy wynajętego pojazdu.

Czy istnieją okoliczności pozwalające na przejazd na czerwonym świetle?

Prawo dopuszcza pewne wyjątkowe sytuacje, w których kierowca może przejechać na czerwonym świetle, podążając za innymi, bardziej priorytetowymi wskazówkami. Jednym z takich przypadków jest obecność policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu. W tej sytuacji, instrukcje policjanta mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną, i kierowcy powinni postępować zgodnie z jego wskazówkami, niezależnie od sygnałów świetlnych.

Kierowca ma również prawo do przejechania na czerwonym świetle, jeśli umożliwia to przejazd pojazdom uprzywilejowanym, które korzystają z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. W takiej sytuacji, przekroczenie czerwonego światła w celu umożliwienia przejazdu takim pojazdom nie skutkuje mandatem. Należy jednak pamiętać, że są to sytuacje wyjątkowe i w innych okolicznościach należy bezwzględnie przestrzegać sygnałów świetlnych.

Co robić, gdy na skrzyżowaniu miga żółte światło?

Migające żółte światło na skrzyżowaniu sygnalizuje, że sygnalizacja świetlna jest wyłączona. W takiej sytuacji kierowcy muszą kierować się innymi znakami drogowymi, zarówno pionowymi, jak i poziomymi, oraz przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego. Wymaga to od kierujących pojazdami szczególnej ostrożności i uwzględnienia obecności innych uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

Kiedy należy unikać wjazdu na skrzyżowanie, nawet przy zielonym świetle

Nie powinniśmy wjeżdżać na skrzyżowanie na zielonym świetle, jeśli nasz wjazd mógłby stworzyć zagrożenie lub gdy nie ma możliwości opuszczenia skrzyżowania bez zakłócenia ruchu drogowego, co mogłoby narazić innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. W wielu miastach spotkać można sygnalizację świetlną, która dynamicznie dostosowuje się do bieżącej intensywności ruchu.

Jaka jest wysokość mandatu za przejazd na czerwonym świetle w 2024 roku?

Przekroczenie skrzyżowania na czerwonym świetle może skutkować mandatem w wysokości 500 zł oraz 15 punktami karnymi. Jeżeli w wyniku tego wykroczenia dojdzie do kolizji drogowej, kwota mandatu wzrośnie do 1500 zł.

Mandat za przejazd przez tory kolejowe na czerwonym świetle w 2024 roku

Grzywna w wysokości 500 zł wydaje się niewielka, gdy porówna się ją z karą za nielegalne przekroczenie przejazdu kolejowego. Kierowca, który złamie zakaz wjazdu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle, migającym czerwonym świetle, dwóch na przemian migających czerwonych sygnałach lub innym urządzeniu sygnalizującym te sygnały, może zostać ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. W przypadku powtórzenia wykroczenia w ciągu dwóch lat, kara wzrasta do 4000 zł.

Jak długo może trwać oczekiwanie na mandat za przejazd na czerwonym świetle?

Osoba, która popełniła wykroczenie polegające na przejeździe na czerwonym świetle, musi liczyć się z tym, że mandat może zostać wysłany do niej nawet po upływie 6 miesięcy, czyli 180 dni. Ten wydłużony czas pozwala na dokładne przeanalizowanie zdjęć z wykroczenia. Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle są nieubłagane i rejestrują każde wykroczenie. Nie są one również dodatkowo oznakowane.

Podsumowanie

• Sygnalizacja świetlna ma za zadanie regulować ruch drogowy i zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

• Czerwone światło sygnalizuje zakaz przejazdu.

• Zgodnie z art. 92. § 1 Kodeksu wykroczeń, przejazd na czerwonym świetle jest wykroczeniem, za które przewidziano mandat.

• Główne przyczyny przejazdu na czerwonym świetle to brawura i nieuwaga.

• Za niebezpieczne gwałtowne hamowanie na żółtym świetle kierowca może zostać ukarany mandatem od 100 do 300 zł oraz otrzymać 2 punkty karne.

• Za naruszenie zakazu przejazdu na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 500 zł i 15 punktów karnych.

• Wykroczenie może zostać zauważone przez policjanta lub zarejestrowane przez kamerę.

• Przejazd na czerwonym świetle, zwłaszcza jeśli prowadzi do kolizji, wpływa na kwestie ubezpieczeniowe, czyniąc kierowcę odpowiedzialnym za zdarzenie.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też