Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Kiedy trzeba wyrejestrować pojazd i jak to zrobić krok po kroku?

31.08.2022

Wyrejestrowanie pojazdu jest wymagane w niektórych sytuacjach – np. w przypadku kradzieży albo sprzedaży za granicę. Niedopilnowanie tego obowiązku może wiązać się z karą finansową, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. W jakich sytuacjach należy wyrejestrować pojazd? Ile to kosztuje? I w końcu – jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu? Sprawdźmy!

W jakich sytuacjach należy wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdu jest obowiązkiem jego właściciela w kilku przypadkach:

 • po kradzieży pojazdu;
 • po złomowaniu pojazdu w stacji demontażu;
 • po kasacji (zniszczeniu) za granicą;
 • po wywiezieniu pojazdu za granicę w celu jego sprzedaży lub zarejestrowania w innym kraju;
 • po wycofaniu pojazdu z obrotu;
 • po trwałej i całkowitej utracie pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (np. w wyniku pożaru).

Pamiętaj! Wyrejestrować pojazd może wyłącznie jego właściciel. Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, teoretycznie wszyscy powinni stawić się w urzędzie. Praktycznie, w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, nieobecni mogą udzielić innemu współwłaścicielowi pisemnego pełnomocnictwa.

Czy po sprzedaży samochodu trzeba wyrejestrować pojazd?

Nie, po sprzedaży samochodu nie ma konieczności wyrejestrowania pojazdu. Należy jednak powiadomić o jego zbyciu wydział komunikacji właściwy dla miejsca rejestracji – w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży, sporządzenia faktury albo aktu darowizny.

Nie trzeba robić tego osobiście – o wiele szybciej i wygodniej dopełnisz formalności przez Internet.

Wyrejestrowanie pojazdu krok po kroku przez internet

 1. Wejdź na stronę usług dla obywatela Gov.pl, a następnie rozwiń zakładkę „Kierowcy i pojazdy”.
 2. Znajduje się tam opcja „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)” – wybierz ją i zaloguj się do portalu (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).
 3. Kliknij przycisk START, zaznacz „Zbycie pojazdu” i kliknij „Dalej”.
 4. Zaznacz, czy Twoje dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, czy nie.
 5. Kliknij „Wyślij zgłoszenie” i podaj niezbędne dane.

 

Ile czasu na wyrejestrowanie pojazdu i jakie kary?

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy właściciel powinien wyrejestrować pojazd w ciągu 30 dni od jego kasacji, kradzieży czy sprzedaży za granicą. Zaniechanie tego obowiązku, zgodnie z art. 140mb ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, może wiązać się z karą grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł (ukarany otrzymuje 14 dni na jej zapłatę).

Uwaga! Kara grzywny w wysokości 200 – 1 000 zł dotyczy także osób, które nie zgłosiły zbycia pojazdu albo nie zarejestrowały go w odpowiednim terminie.

Po złożeniu niezbędnych dokumentów urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie samochodu. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, można odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – jak wypełnić i gdzie złożyć?

Wyrejestrowanie pojazdu nie jest skomplikowane. Wystarczy tylko zgromadzić odpowiednie dokumenty.

Tym podstawowym jest oczywiście wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – otrzymasz go w wydziale komunikacji albo znajdziesz w Internecie. Wypełnienie dokumentu jest proste – wystarczy uzupełnić poniższe pola:

 • dane właściciela (lub współwłaścicieli), w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz PESEL;
 • dane pojazdu, w tym markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, VIN oraz silnika.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie załączniki, zgodne z powodem wyrejestrowania pojazdu. Mogą to być, np.: oświadczenie właściciela i pismo z policji dot. kradzieży albo dokument potwierdzający zbycie samochodu za granicą lub wycofanie pojazdu z ruchu bądź zniszczenie auta. Jeżeli to możliwe, należy również dołączyć tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Pełną listę załączników znajdziesz w tym miejscu (zakładka „Co musisz przygotować”).

Poza wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu i wymienionych wyżej załączników należy zaopatrzyć się w dokument tożsamości oraz dowód wniesienia opłaty (10 zł).

Gdzie złożyć komplet dokumentów? W wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może on znajdować się w urzędzie miasta, dzielnicy albo starostwa powiatowego.

Czy jest możliwe wyrejestrowanie pojazdu online?

Tak. Wyrejestrowanie pojazdu online jest możliwe i polecane osobom, które chcą zaoszczędzić czas. Należy jednak sprawdzić, czy Twój urząd umożliwia takie rozwiązanie – jeżeli tak, wystarczy profil zaufany.

Uwaga! Gdy nie ma opcji przesłania wniosku o wyrejestrowanie pojazdu online, możesz to zrobić pocztą.

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Koszt wyrejestrowania pojazdu nie jest duży – wynosi 10 zł (w przypadku jednego właściciela). Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi dodatkowo zapłacić 17 zł (nie dotyczy to członków najbliższej rodziny – małżonka, rodzica, dziecka albo rodzeństwa). Opłata może zostać uiszczona zarówno w urzędzie, jak też przelewem online. Pamiętaj, by podczas wizyty w wydziale komunikacji mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty!


Poprzedni Następny
Przeczytaj też