• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Compensa: o 40% większa suma odszkodowań po ostatnich wichurach

     • Liczone w setkach milionów złotych straty po tegorocznych wichurach miały duży wpływ na działanie ubezpieczycieli.
     • Suma wypłat odszkodowań w okresie szkód masowych była o prawie 40% większa niż w tym samym czasie ubiegłego roku – szacuje towarzystwo ubezpieczeń Compensa.
     • Kilkakrotnie w sytuacjach zwiększonej liczby szkód ubezpieczyciel stosował działania usprawniające proces obsługi zgłoszeń.

     Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada, w którym nad Polską przeszły najsilniejsze nawałnice oraz orkany Ksawery i Grzegorz. Dane dobrze obrazują, jak duży wpływ na branżę ubezpieczeniową miały wichury. W porównaniu z tym samym czasem 2016 roku ubezpieczyciel zanotował 37-procentowy wzrost sumy skierowanych do klientów odszkodowań – z 24,2 mln zł do 33,3 mln zł.

     – To efekt tego, że zarówno po sierpniowych nawałnicach, jak i po niedawnych orkanach odnotowywaliśmy wyraźnie zwiększoną liczbę szkód zgłaszanych nam przez klientów. Był to niekiedy nawet dwukrotny wzrost w porównaniu z przeciętną liczbą zgłoszeń w ciągu dnia. Aby zapewnić klientom skuteczną obsługę za każdym razem uruchamialiśmy działania, pozwalające na usprawnienie procesu likwidacji szkód – wyjaśnia Michał Makarczyk, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

     Likwidacja szkód masowych na zmienionych warunkach

     Towarzystwa ubezpieczeniowe na bieżąco monitorują napływ kolejnych zgłoszeń oraz obciążenie działu likwidacji szkód. Dzięki temu mogą sprawnie podejmować decyzje o uruchamianiu, w zależności od potrzeb, nowych procedur lub też o wygaszaniu niektórych aktywności. Wśród takich niestandardowych działań można wskazać podniesienie wartości szkód, które kwalifikują się do obsługi w ramach tzw. uproszczonej procedury. Ponadto: zazwyczaj do obsługi części szkód angażowani są zewnętrzni partnerzy, a rzeczoznawcy i konsultanci na infolinii otrzymują szersze uprawnienia, co dodatkowo skraca czas obsługi. Niekiedy pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za likwidację szkód pracują w trybie nadgodzin.

     – Co ważne, oprócz rejestrowania szkód konsultanci udzielają również klientom informacji, co mogą lub muszą samodzielnie robić w związku z powstałymi stratami. W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie mienia, poszkodowani często mogą przystępować do prac naprawczych bez konieczności oczekiwania na wizytę rzeczoznawcy. Dla pewności warto zapytać o taką możliwość konsultanta – dodaje Michał Makarczyk.

     To warto wiedzieć, gdy dojdzie do szkody

     W przypadku szkód katastroficznych przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy pamiętać o zrobieniu dokumentacji zdjęciowej. Następnie należy zabezpieczyć mienie przed dalszymi szkodami i przystąpić do prac naprawczych. W przypadku huraganu trzeba pamiętać, aby pozostawić uszkodzone elementy do okazania ubezpieczycielowi oraz zbierać wszelkie rachunki i faktury za wykonywane prace. Jeśli doszło do przepięcia, w wyniku którego powstała szkoda o niewielkiej wartości, klient powinien przekazać sprzęt do serwisu z prośbą o opinię na temat przyczyny i zakresu uszkodzenia oraz kosztów naprawy. Jeśli szkoda jest większa, o postępowaniu decyduje pracownik likwidacji szkód. Gdy natomiast nastąpi zalanie klient jest proszony o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do powiększenia się szkody, czyli m.in. o usuwanie wody, suszenie, wietrzenie itp. W sytuacji uszkodzenia szyb – takiego jak np. zniszczone w wyniku gradobicia okna połaciowe – klient może samodzielnie naprawić szkodę i przedstawić rachunki za naprawę.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large