Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

VIG Polska powołała nową spółkę dystrybucyjną Compensa Dystrybucja

W dniu 28 listopada 2014 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – powołano spółkę Compensa Dystrybucja Sp. z o.o., która powstała w wyniku połączenia Vienna Finanse Sp. z o.o. oraz Benefia Dystrybucja Sp. z o.o.

Powołanie spółki jest konsekwencją fuzji towarzystw Compensa Życie i Benefia Życie, których produkty sprzedawały Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja. Nowopowstała firma zajmie się nie tylko dystrybucją produktów życiowych Compensy TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, ale również spółek majątkowych VIG Polska, stając się jednocześnie kluczowym źródłem sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i grupowych VIG w Polsce.


Spółkę Compensa Dystrybucja reprezentuje 15 przedstawicielstw na terenie całej Polski, zlokalizowanych głównie przy oddziałach majątkowych Compensy. Struktury tej największej sieci własnej sprzedaży ubezpieczeń na życie aktualnie zasila około 400 aktywnych agentów. Blisko 80% struktury nowej sprzedaży produktów życiowych stanowią produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (49%) oraz tradycyjne ubezpieczenia na życie (29%).

 
- Liczę, że przeprowadzona reorganizacja przyczyni się do dynamicznego wzrostu wyników sprzedażowych Compensy Dystrybucji, która już dziś przynosi 20% indywidualnej składki regularnej w Compensie Życie. Szczególnie liczę na dywersyfikację portfela spółki poprzez zwiększenie sprzedaży nowo wprowadzonych produktów, w tym ubezpieczenia posagowego na życie i dożycie „Gwarancja Komfort”
komentuje Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.


Zarząd Compensy Dystrybucji zasilą dotychczasowi członkowie zarządu Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja:

Wolfgang Stockmeyer - Prezes Zarządu

Krzysztof Kuchta - Członek Zarządu

Damian Andruszkiewicz - Członek Zarządu

Tomasz Borowski - Członek Zarządu

 

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Infolinia 801 120 000