Compensa Kontakt 801 120 000

Szkody masowe i katastroficzne

W związku z wystąpieniem szkód masowych, możesz przystąpić do naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd rzeczoznawcy, jeśli jest to konieczne dla zabezpieczenia mienia przed powiększaniem się strat. Konieczne jest jednak udokumentowanie wartości szkody poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej obrazującej zakres zniszczeń.

Wszystkie szkody katastroficzne:

  • Wykonaj dokumentację fotograficzną szkody przed podjęciem jakichkolwiek, niezbędnych, działań.
  • Pozostaw do okazania likwidatorowi usunięte (jeśli było to absolutnie niezbędne), uszkodzone przedmioty szkody (np. wypaczone pod wpływem wody drzwi, zdjęta klepka, która zaczynała pleśnieć).
  • Zbieraj rachunki i faktury za robociznę i ewentualnie wymienione przedmioty (np. zdjęcie pleśniejącej klepki) – prace absolutnie konieczne.


W podziale na przyczynę powstania szkody:

  • Huragan: Wykonaj zdjęcia, zabezpiecz mienie przed dalszymi szkodami. Napraw, ale pozostaw uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.
  • Przepięcia: (w małych szkodach) przekaż sprzęt do serwisu z prośbą o opinię nt. przyczyny, zakres uszkodzeń i koszt naprawy, w większych szkodach o sposobie postępowania będzie decydował likwidator.
  • Zalania: podejmij działania w celu nie dopuszczenia do powiększenia się szkody (usuwanie wody, suszenie, wietrzenie itp.).
  • Uszkodzenia szyb (zgłoszenia z gradobicia np. okna połaciowe): wykonaj dokumentację zdjęciową, napraw szkodę i przedłóż rachunki za naprawę.


Zastosowaniu powyższych zaleceń, pozwoli nam w szybki i sprawny sposób zlikwidować szkodę.

Infolinia 801 120 000