W związku z wystąpieniem szkód masowych, możesz przystąpić do naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd rzeczoznawcy, jeśli jest to konieczne dla zabezpieczenia mienia przed powiększaniem się strat. Konieczne jest jednak udokumentowanie wartości szkody poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej obrazującej zakres zniszczeń.

Wszystkie szkody katastroficzne:

  • Wykonaj dokumentację fotograficzną szkody przed podjęciem jakichkolwiek, niezbędnych, działań.
  • Pozostaw do okazania likwidatorowi usunięte (jeśli było to absolutnie niezbędne), uszkodzone przedmioty szkody (np. wypaczone pod wpływem wody drzwi, zdjęta klepka, która zaczynała pleśnieć).
  • Zbieraj rachunki i faktury za robociznę i ewentualnie wymienione przedmioty (np. zdjęcie pleśniejącej klepki) – prace absolutnie konieczne.


W podziale na przyczynę powstania szkody:

  • Huragan: Wykonaj zdjęcia, zabezpiecz mienie przed dalszymi szkodami. Napraw, ale pozostaw uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.
  • Przepięcia: (w małych szkodach) przekaż sprzęt do serwisu z prośbą o opinię nt. przyczyny, zakres uszkodzeń i koszt naprawy, w większych szkodach o sposobie postępowania będzie decydował likwidator.
  • Zalania: podejmij działania w celu nie dopuszczenia do powiększenia się szkody (usuwanie wody, suszenie, wietrzenie itp.).
  • Uszkodzenia szyb (zgłoszenia z gradobicia np. okna połaciowe): wykonaj dokumentację zdjęciową, napraw szkodę i przedłóż rachunki za naprawę.


Zgłoszenie szkody

W celu szybkiego i sprawnego zgłoszenia szkody, kliknij „Zgłoś szkodę”, a następnie wypełnij formularz.

 
Samolikwidacja szkody

Aplikacja mobilna do samolikwidacji szkód to prosty i szybki sposób, dzięki któremu możesz wyliczyć świadczenie/odszkodowanie i przekazać likwidatorowi wymaganą dokumentację. 


Jak wygląda proces samolikwidacji?

1. Po uzyskaniu Twojej zgody, otrzymasz dwa SMS-y - jeden z danymi likwidatora prowadzącego Twojej sprawy i drugi z linkiem do aplikacji mobilnej (ważny 48 h).
2. Zaakceptuj regulamin, odpowiedz na pytania w aplikacji i załącz wymagane dokumenty (numer konta, dokumentacja medyczna, zdjęcia uszkodzonego mienia). Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami.
3. Po przejściu procesu samolikwidacji otrzymasz SMS z linkiem, pod którym znajdziesz kwotę świadczenia/odszkodowania. O finalnej decyzji poinformujemy Cię w ciągu 3 dni roboczych.

Infolinia 22 501 61 00