• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Informacja w sprawie ujednolicenia statutów polskich spółek z Grupy VIG

     Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem ponad 50 spółek ubezpieczeniowych w 25 krajach w regionie Europy Środkowowschodniej. Ten sukces jest w dużej mierze efektem eksperckiej wiedzy i branżowego doświadczenia lokalnych menadżerów. Z tego względu jednym z kluczowych elementów strategii korporacyjnej Grupy VIG jest zaufanie dla działań lokalnych zarządów. 

     Harmonizacja zasad corporate governance jest naturalnym procesem dla każdej większej spółki notowanej na giełdzie. Nasze działania mają na celu zwiększenie transparentności zarządzania na poziomie koncernu przy jednoczesnym dostosowaniu nowych regulacji do wymagań dyrektywy Wypłacalność II, która stawia przed ubezpieczycielami większe wymagania kapitałowe, a jednocześnie nowe, bardziej sprecyzowane oczekiwania w zakresie zarządzania ryzykiem. Aby sprostać tym wymaganiom zdecydowaliśmy się na harmonizację zapisów statutowych w poszczególnych spółkach. W kontekście tych zmian chcę jednak wyraźnie podkreślić, że Vienna Insurance Group – w odróżnieniu do wielu grup ubezpieczeniowych – zawsze darzyła lokalny zarząd dużym zaufaniem. Ten kluczowy element naszej strategii pozostaje be zmian nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach regionu. – komentuje Franz Fuchs, Prezes VIG Polska. 

     Implementacja jednolitych zapisów statutowych przebiega równocześnie w wielu krajach. W Polsce trwa obecnie proces rejestracji zmienionych statutów. W dniu 29 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy czterech polskich spółek VIG – tj. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group – przyjęły statuty w nowej formie. Po zatwierdzeniu nowych zapisów przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostaną złożone stosowne wnioski o rejestrację w KRS. 

     Docelowo ujednolicenie treści statutów obejmie wszystkie spółki VIG Polska. Zmiany w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostaną wprowadzone po finalizacji fuzji z PZM. Statut Polisy-Życie S.A. rozstanie zmieniony w najbliższym czasie.

      

     ***

     Vienna Insurance Group

     Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest w Europie środkowowschodniej jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych. Poza swoim krajem macierzystym, Vienna Insurance Group działa poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Liechtensteinie,  Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. We Włoszech i Słowenii działają  ponadto jej filie.

     Na rynku austriackim Vienna Insurance Group (VIG) reprezentowana jest przez Wiener Staedtische Versicherung, Donau Versicherung oraz Sparkassen Versicherung.

      W Polsce Vienna Insurance Group reprezentują: Compensa TU S.A., Compensa TUnŻ S.A., InterRisk S.A., Benefia TU S.A., Benefia TUnŻ S.A., PZM TU S.A. oraz Polisa Życie S.A.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large