• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Mali i średni polisami walczą z kryzysem

     Spadek popytu i rosnące koszty pracy sprawiają, że 35% małych i średnich firm boi się utraty płynności finansowej lub bankructwa*. Jak wskazują ubezpieczyciele, dodatkowy problem dla przedsiębiorców stanowią niespodziewane straty.

     Aż 56% zapytanych przez PKPP Lewiatan przedsiębiorców uważa, że osłabienie gospodarcze wywiera silny lub bardzo silny negatywny wpływ na działalność ich firm. W sektorze MSP co trzeci właściciel liczy się z bankructwem lub niewypłacalnością swojego biznesu. Źródłem tych obaw są przede wszystkim rosnące koszty pracy. Według GUS-u już w zeszłym roku koszt uzyskania przychodu rósł szybciej niż sam przychód, a 2013 r. rozpoczął się od kolejnych podwyżek, m.in. składek ZUS. Sytuacja jest o tyle trudna, że, jak wyliczył Związek Pracodawców Polskich, małe i średnie firmy stanowią 99% wszystkich firm, tworzą 75% miejsc pracy i 67% PKB. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy znacznie częściej niż w poprzednich latach zastanawiają się nad właściwym zabezpieczeniem działalności. Jednym z jego elementów jest ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy.

     – Z naszych statystyk wyraźnie wynika, że w 2012 r. przypis składki z polis segmentu klientów MSP istotnie wzrastał, a dynamika tego wzrostu była zauważalnie większa niż w innych grupach klientów Compensy – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.Powodów tej sytuacji upatrujemy m.in. w rosnącej świadomości ubezpieczeniowej. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że w kryzysie nawet pozornie niegroźne ryzyko może być podwójnie bolesne dla stabilności firmy. W dzisiejszych czasach niewielu stać na niespodziewane wydatki, więc przedsiębiorcy wolą przenieść odpowiedzialność za ewentualne szkody na ubezpieczyciela.

     Polisa dla przedsiębiorcy

     Małe i średnie firmy coraz częściej decydują się na zakup ubezpieczenia pakietowego. Jest to szczególnie wygodne dla klienta, z uwagi na fakt iż jedna umowa obejmuje kilka ryzyk, w szczególności ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, wandalizmu, powodzi czy zalania. Bardzo popularne od jakiegoś czasu jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tzw. all risks. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Bardzo ważne w czasach kryzysu jest też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które przydaje się, gdy np. z winy przedsiębiorcy uszkodzone zostanie mienie klienta. Pakietowy charakter oferty dla MSP powoduje, że zakres ochrony można dowolnie łączyć i dopasowywać do potrzeb firmy. Korzystne jest również to, że kompleksowe  wykupienie kilku ryzyk jest zwykle tańsze niż pojedyncze polisy.

     Najczęściej wybierane przez przedsiębiorców w 2012 r. elementy pakietów ubezpieczeniowych**:

     • OC z tytułu prowadzenia działalności,
     • ubezpieczenie od strat spowodowanych ogniem,
     • ubezpieczenie szyb,
     • ubezpieczenie od strat spowodowanych wandalizmem.

     W 2012 roku w Compensie najwyższe odszkodowania otrzymali właściciele firm, którzy ponieśli straty w pożarze. – To, jak groźne dla biznesu jest ryzyko strat spowodowanych ogniem, dobrze obrazuje jedno ze zgłoszeń, które niedawno otrzymaliśmy. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru, który przeniósł się na jedną z maszyn. Zniszczeniu uległy wszystkie pozostałe maszyny i pomieszczenia wewnątrz hali produkcyjnej. Niewiele firm bez ubezpieczenia wyszłoby z takiej sytuacji bez szwanku. Dobre ubezpieczenie powinno pozwolić przedsiębiorcy na odtworzenie mienia i wznowienie działalności – ocenia Damian Andruszkiewicz.

     * W tekście wykorzystano raporty: Główny Urząd Statystyczny, Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-VI 2012 roku, 2012; PKPP Lewiatan, Co trzecia firma MSP liczy się z możliwością utraty płynności bądź bankructwa, 2012; Związek Pracodawców Polskich, Warunki prowadzenia firm w Polsce, 2012.

     ** Statystyki własne Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large