• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. Jak długo obowiązują najpopularniejsze ubezpieczenia na rynku?

     Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą świadczenia związane z poważnymi chorobami.

     W podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim finansowe wsparcie w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. Zakład ubezpieczeń wypłaca wskazanym przez nią uposażonym (najczęściej członkom rodziny) świadczenie w kwocie ustalonej przy zawarciu umowy. W niektórych przypadkach wsparcie finansowe może dostać sam ubezpieczony, np. po dożyciu ustalonego w umowie ubezpieczenia wieku czy w przypadku diagnozy choroby śmiertelnej. Warto pamiętać, że ten podstawowy zakres ochrony da się rozszerzyć.

     Dodatków do bazowej wersji ubezpieczenia na życie jest wiele, niekiedy nawet kilkanaście w danym zakładzie ubezpieczeń. Koncentrują się one przede wszystkim wokół utraty zdrowia i jego następstw. Dzięki temu przy zawieraniu umowy można zapewnić sobie świadczenia np. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy wystąpienia niezdolności do pracy. Umożliwia to zapewnienie rodzinie stabilności finansowej w trudnym czasie. Wśród innych świadczeń warto wymienić zyskujące na popularności bezpośrednie wsparcie w organizacji leczenia poza granicami kraju – mówi Konrad Kluska, członek zarządu w Compensie TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za sprzedaż.

     Poniżej opis najpopularniejszych obecnie rozszerzeń ochrony w ubezpieczeniach na życie.

     1.      Środki finansowe po wystąpieniu poważnego zachorowania

     Utrzymanie rodziny w czasie walki z poważną chorobą jest dla ubezpieczonego nie mniej ważne, niż trafna diagnoza i skuteczne leczenie. Ubezpieczenie na życie może zapewniać finansowe wsparcie m.in. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania i często związaną z tym utratą źródła dochodu lub ograniczeniem pensji na zwolnieniu lekarskim. Aby to było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia należy rozszerzyć o ochronę na wypadek wystąpienia tzw. poważnego zachorowania.

     – Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala katalog, liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu jednostek chorobowych, które wchodzą w zakres ochrony. Należą do nich oczywiście te najczęściej występujące, np. choroba Alzheimera, Parkinsona, udar mózgu, zawał serca czy niewydolność nerek. Z kolei nowotwory są bardzo często osobnym rozszerzeniem ubezpieczenia – wyjaśnia Konrad Kluska z Compensy Życie.

     Świadczenia uzyskane z umowy ubezpieczenia można wykorzystać wedle własnego uznania, np. na leczenie, rehabilitację czy zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny.

      2.      Świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu

     Jednym z częściej wybieranych rozszerzeń jest dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zakład ubezpieczeń wypłaca wówczas świadczenie za każdy dzień hospitalizacji, przeważnie już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Osoba, która w ramach ubezpieczenia skorzysta z tego rozszerzenia, może jednocześnie otrzymać wypłatę np. po diagnozie poważnego zachorowania. W takiej sytuacji świadczenia kumulują się.

     3.      Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

     Coraz częściej zakłady ubezpieczeń mają w swojej ofercie dodatkowe ubezpieczenie leczenia w zagranicznych placówkach medycznych. To rozszerzenie polisy na życie zazwyczaj składa się z dwóch elementów.

     Pierwszy to tzw. druga opinia medyczna, czyli przygotowanie opinii medycznej przez zagranicznych specjalistów z renomowanych europejskich lub światowych klinik. Drugi element polega na organizacji i pokryciu kosztów leczenia poza granicami kraju. Do tych kosztów zalicza się sam proces dochodzenia do zdrowia, a także m.in. sam wyjazd czy zakwaterowanie osoby towarzyszącej – dodaje Konrad Kluska z Compensy.

     Zakres wsparcia zależy od zakładu ubezpieczeń. Na przykład w Compensie Życie leczenie za granicą obejmuje cztery specjalizacje: onkologię, kardiochirurgię, neurochirurgię i transplantologię.

     Zakup „życiówki”. Od czego zależy wysokość składki?

     W każdym zakładzie ubezpieczeń klientowi opłaca się zakup ubezpieczenia na życie w młodszym wieku – składka jest wówczas niższa. Dlaczego? Ubezpieczyciele biorą pod uwagę ryzyko problemów ze zdrowiem, a jest ono statystycznie mniejsze u np. 30-letniej osoby niż u osoby 40-letniej. Jednak nie tylko wiek wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie. Istotna jest również wysokość sumy ubezpieczenia, która przekłada się na wartość świadczenia, jakie może klient otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę. Istotna jest też kwestia stanu zdrowia. Klient przed zakupem ubezpieczenia musi wypełnić szczegółowy kwestionariusz dotyczący obecnych i przebytych chorób. Nie bez znaczenia jest również tryb życia – rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowania (np. uprawianie sportów ekstremalnych) czy mające negatywny wpływ na zdrowie przyzwyczajenia (np. palenie papierosów).

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large