• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Połączenie Compensy Życie i Benefii Życie

     W dniu 27 stycznia br. Zarząd Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe podjął decyzję o połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

     Celem planowanej fuzji jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej i dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej grupy VIG na polskim rynku ubezpieczeń. 

     Połączenie nastąpi w 2014 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Po zakończeniu fuzji, spółka będzie funkcjonować pod silną marką Compensa i zachowa najważniejsze cechy stanowiące o jej konkurencyjności, tj. wysoką dywersyfikację w zakresie kanałów dystrybucji i oferowanych produktów.

     Do realizacji projektu przystępujemy w momencie wyraźnego spowolnienia na rynku ubezpieczeń na życie. Chcemy spożytkować ten czas, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwań stojących przed branżą oraz docelowo utrzymać wysoką i konkurencyjną pozycję wśród największych towarzystw ubezpieczeń na życie w kraju z korzyścią dla naszych klientów i akcjonariuszyinformuje Franz Fuchs, Prezes VIG Polska. 

     Na polskim rynku ubezpieczeń na życie grupa VIG jest obecnie reprezentowana przez cztery towarzystwa: Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ze wstępną składką przypisaną brutto za rok 2013 w wysokości 2,4 mld zł i trzecią pozycją w biznesie życiowym.

     ***

     Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large