• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group Polska po III kwartałach 2014 r.

      Stabilne wyniki: 3,6 mld zł składki przypisanej brutto i zysk brutto na poziomie 171,2 mln zł; Utworzenie jednej z największych spółek życiowych na rynku w wyniku połączenia Compensy Życie i Benefii Życie.

      Wyniki spółek majątkowych VIG Polska po III kw. 2014 r.

      Po trzech kwartałach 2014 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1793,2 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa: 820 mln zł, InterRisk zebrał 794,5 mln zł, a Benefia 178,7 mln zł składki. W 2014 roku spółki VIG Polska utrzymują lepszą dynamikę sprzedaży od rynku, pozostając w trójce największych graczy z 9,3-procentowym udziałem w rynku majątkowym. Szczególnie imponującą dynamikę osiągnęła Compensa, która wzrosła o 4,5%, wbrew ogólnorynkowemu spadkowi sprzedaży o -2,9%.

      Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska po trzech kwartałach 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku utrzymał się na wysokim poziomie 144,4 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk w wysokości 72,2 mln zł (+1,7 mln zł). InterRisk i Benefia zamknęły trzeci kwartał wynikiem w kwocie odpowiednio 66,1 mln zł (+0,3 mln zł) i 6,1 mln zł (-2,3 mln zł). Jednocześnie spółki majątkowe utrzymały doskonały wynik techniczny i wypracowały wskaźnik zespolony netto na poziomie 97%.

      Pomimo utrzymującej się silnej konkurencji cenowej wpływającej negatywnie na cały rynek ubezpieczeń, VIG Polska utrzymuje wysoką rentowność, a dwóm spółkom majątkowym grupy w Polsce udało się nawet poprawić wynik finansowy. To konsekwencja realizacji strategii selektywnego wzrostu, którą stosujemy w okresie spowolnienia na rynku. Polega ona na koncentracji wysiłków wokół rentownych linii biznesowych i poszukiwania źródeł wzrostu w jeszcze większej dywersyfikacji kanałów sprzedaży – komentuje Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

       

      Wyniki spółek życiowych VIG Polska po III kw. 2014 r.

      Po trzech kwartałach 2014 r. spółki życiowe VIG Polska odnotowały składkę przypisaną brutto na poziomie 1818,6 mln zł i zwiększyły swój udział w rynku do 9,5%, utrzymując wysoką trzecią pozycję, mimo wycofania polisolokat z portfela. Po skorygowaniu wyniku o redukcję składki jednorazowej z krótkoterminowych polis na życie i dożycie, spółki życiowe odnotowały doskonały 21,5-procentowy wzrost skonsolidowanej składki przypisanej, w tym 36-procentowy wzrost składki regularnej.

      Największy, 18-procentowy wzrost składki przypisanej brutto odnotowała Polisa-Życie, która zebrała 175,6 mln zł. Najmłodsza spółka życiowa VIG w Polsce, Skandia Życie wypracowała składkę na poziomie 327,8 mln zł (+16,4%). Compensa Życie, z którą z dniem 30 września br. została połączona Benefia Życie, zebrała 1315,3 mln zł składki (-18%).

      Wynik finansowy (MSR) brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2014 wyniósł 26,8 mln zł (-10,8 mln zł).  Największy wzrost wypracowała Polisa-Życie, która podwoiła swój wynik, osiągając łącznie 8,3 mln zł. Z kolei Compensa Życie zakończyła trzeci kwartał z najwyższym wynikiem finansowym brutto na poziomie 17,4 mln zł. W okresie pierwszych trzech miesięcy konsolidacji z Vienna Insurance Group, Skandia Życie wypracowała zysk na poziomie 1,1 mln zł.

      Pierwsze trzy kwartały 2014 r. to czas dalszych zmian w strukturze biznesu życiowego VIG Polska. Dzięki akwizycji Skandii skonsolidowana składka regularna grupy w Polsce wzrosła o 36% i osiągnęła ponad 5-procentowy udział w tym segmencie rynku. Z kolei poprzez połączenie Compensy Życie i Benefii Życie utworzyliśmy jedną z największych spółek życiowych, zarządzającą łącznie kwotą 2,1 mld aktywów i w pełni wykorzystującą korzyści płynące z synergii obu firm – podsumowuje Franz Fuchs.

      Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2014 (mln PLN):

       

       

      Składka przypisana brutto

      Wynik finansowy brutto (MSR)

      3Q 2013

      3Q 2014

      Zmiana (%)

      3Q 2013

      3Q 2014

      Zmiana (mln PLN)

      InterRisk

      839,7

      794,5

      -5,4

      65,9

      66,1

      0,3

      Compensa Majątek

      784,7

      820,0

      4,5

      70,4

      72,2

      1,7

      Benefia Majątek

      181,3

      178,7

      -1,5

      8,4

      6,1

      -2,3

      Compensa Życie*

      1603,0

      1315,3

      -18,0

      33,3

      17,4

      -15,9

      Polisa Życie

      148,5

      175,6

      18,3

      4,3

      8,3

      4,0

      Skandia Życie

      281,5

      327,8

      16,4

      n/a

      **1,1

      n/a

      VIG Polska Majątek

      1 805,7

      1 793,2

      -0,7

      144,7

      144,4

      -0,3

      VIG Polska Życie

      2 033,1

      1 818,6

      -10,5

      37,6

      26,8

      -10,8

      VIG POLSKA

      3 838,8

      3 611,8

      -5,9

      182,3

      171,2

      -11,1

      * Połączenie Benefii Życie z Compensą życie w dniu 30 września 2014 r.
      ** Wynik finansowy Skandii-Życie za okres 01.07-30.09, od konsolidacji
      z VIG.

       

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large