• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Vienna Insurance Group Polska w 2012 roku: awans na 3. pozycję na łącznym rynku dzięki 69% wzrostowi składki przypisanej brutto

     Rekordowa składka 6,9 mld PLN w 2012 roku; 4,4 mld PLN składki życiowej i 2,5 mld PLN składki majątkowej; VIG Polska jest najszybciej rosnącą grupą w 2012 roku.

     Wyniki spółek życiowych VIG Polska po 4 kw. 2012 roku

     Spółki życiowe VIG Polska odnotowały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 4,4 mld PLN, niemal trzykrotnie więcej niż w 2011 roku i pięciokrotnie więcej niż w 2010.

     Benefia Życie pozyskała rekordową składkę przypisaną brutto w wysokości 3,65 mld PLN (+312% w porównaniu do 2011 roku) w wyniku udanej współpracy z wybranymi bankami zarówno w zakresie sprzedaży detalicznej jak i w biznesie grupowym, zwłaszcza w pierwszej połowie roku. Doskonały wzrost we wszystkich liniach biznesowych m.in. w grupowych ubezpieczeniach pracowniczych i w kanale bancassurance umożliwił Compensa Życie uzyskać składkę w wysokości 643,3 mln PLN w 2012 roku przy wysokiej 22% dynamice w porównaniu z rokiem 2011. Spółka dwukrotnie przekroczyła średni wzrost rynkowy i umocniła swoją pozycję na rynku życiowym.

     Polisa Życie ugruntowała swoją pozycję na rynku grupowych ubezpieczeń na życie osiągając mocny 8% wzrost i łączną składkę przypisaną w wysokości 131,7 mln PLN. Spółka przyjęła nową strategię i ma ambitne plany rozwoju w ramach VIG Polska w 2013 roku.

     Cieszymy się widząc Benefię Życie jako drugiego największego gracza na rynku życiowym, który – głównie dzięki składce jednorazowej – znacząco przyczynił się do świetnego wzrostu Grupy w 2012 roku. Rozwój Compensy jest również zadowalający biorąc pod uwagę, że w 2012 roku spółka z powodzeniem zdywersyfikowała źródła wzrostu, co pozwoliło jej utrzymać dynamikę znacznie powyżej średniej na rynku. – komentuje Franz Fuchs, Prezes Vienna Insurance Group Polska.

     Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie polski rynek ubezpieczeń na życie zrobi ważny krok ku dorosłości. Skłania do tego publiczna dyskusja nad formułą polis z UFK oraz krótkoterminowych polis na dożycie. Rola ubezpieczeń na życie w budowaniu przyszłych oszczędności emerytalnych powinna widocznie rosnąć. Chcielibyśmy, aby tocząca się debata zaowocowała wypracowaniem przejrzystego i stabilnego modelu – który wzorem licznych krajów europejskich – będzie  jednoznacznie zachęcał klientów do długoterminowego oszczędzania. Będziemy wspierać nowe rozwiązania, zwłaszcza, że nie sprawdziła się formuła IKE i IKZE. – dodaje Fuchs.     Wyniki spółek majątkowych VIG Polska po 4 kw. 2012 roku.

     Na koniec 2012 roku spółki majątkowe VIG Polska pozyskały łącznie 2,5 mld PLN składki przypisanej brutto. InterRisk – po zakończonej sukcesem fuzji z PZM – odnotował najwyższą składkę spośród majątkowych spółek VIG Polska: 1,12 mld PLN. Compensa, ze składką w wysokości niemal 1,10 mld PLN zajęła drugą pozycję wśród spółek majątkowych VIG Polska, osiągając tym samym ponadprzeciętny 6% wzrost dzięki znakomitej dynamice w biznesie majątkowym – zarówno w segmencie klienta indywidualnego jak i w ubezpieczeniach dla biznesu. Również Benefia osiągnęła doskonały 6% wzrost i zebrała łącznie 275,7 mln PLN składki przypisanej brutto, pomimo dużego spadku sprzedaży nowych samochodów w Polsce i znaczącego spowolnienia w segmencie dealerów.

     Spółki VIG Polska odniosły w 2012 roku duży sukces rosnąc 4 razy szybciej od rynku w rentownym segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń majątkowych. W ubiegłym roku skoncentrowaliśmy się na sprzedaży właśnie takich polis z uwagi na czasowe spowolnienie wynikające z nierozsądnych ruchów cenowych, szczególnie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym roku planujemy nadal rosnąć w tym segmencie szybciej niż rynek. Będziemy się koncentrować na sprzedaży konkurencyjnych produktów detalicznych i mocno zaznaczymy naszą obecność w biznesie korporacyjnym i MŚP. Wzrost sprzedaży ubezpieczeń dla firm jest częścią regionalnej inicjatywy Grupy VIG, która będzie w najbliższym czasie wspierać rozwój polskich spółek w tym segmencie ubezpieczeń majątkowych. W ubezpieczeniach komunikacyjnych pozostaniemy przy naszej dotychczasowej strategii, tj. przy długofalowej polityce cenowej uwzględniającej konieczność dostosowywania cen do obserwowanych tendencji w zakresie m.in. szkód zagranicznych i osobowych. – podsumowuje Fuchs.

      

     Wyniki finansowe VIG Polska po 4kw. 2012 roku

     Wstępny wynik finansowy brutto VIG Polska na koniec 2012 roku wyniósł ok. 169,2 mln PLN. Na wynik znaczący wpływ miały m.in. poprawa wyniku technicznego i skuteczne zarządzanie kosztami w spółkach majątkowych. Szczegółowe wyniki finansowe będą zaprezentowane w dniu 3 kwietnia br. po zatwierdzeniu ich przez audytora i publikacji ostatecznych wyników Vienna Insurance Group za rok 2012.

      

     Vienna Insurance Group Polska po 4kw. 2012 (mln PLN):

     Składka przypisana brutto, mln zł*

     1-12.2011

     1-12.2012

     zmiana (w %)

     Benefia Życie

     885,5

     3 646,9

     +312%

     Compensa Życie

     526,7

     643,3

     +22%

     Polisa Życie

     122,2

     131,7

     +8%

     VIG Życie razem

     1 534,4

     4 421,9

     +188%

     InterRisk

     1 257,8

     1 124,4

     -11%

     Compensa

     1 031,4

     1 097,9

     +6%

     Benefia

     259,8

     275,7

     +6%

     VIG Majątek razem

     2 550,0

     2 498,1

     -2%

     VIG Polska razem

     4 084,4

     6 919,9

     +69%

     Wynik finansowy brutto, mln zł*

     1-12.2011

     1-12.2012

     zmiana (w mln)

     VIG Polska razem

     160,7

     169,2

     +8,5

     * wyniki wstępne, przed audytem

      

      

     ***

     O Vienna Insurance Group

     Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large