• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group w Polsce w 2016r.

      Wzrost składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych o 9,1%, solidny wynik finansowy

      W 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 064 mln zł, co daje rezultat o 9,1% wyższy niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 1194 mln zł (+10,9%), InterRisk zaś zebrał składkę w wysokości 870 mln zł (+6,7%). Tak dobre wyniki udało się uzyskać między innymi dzięki wzrostom w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie powyższe spółki zebrały kolejno 12% i 10% więcej niż w 2015r. Strategia rozwoju w rentownych linii biznesowych szczególnie widoczna jest w przypadku ubezpieczeń majątkowych w Compensie (+7,8%) czy osobowych w InterRisku (+36,7%).

      Spółki majątkowe VIG w Polsce wygenerowały łączny dodatni wynik finansowy (wg MSSF) w wysokości 76 mln zł. Uzyskanie wyniku niższego niż przed rokiem jest zbieżne z trendem panującym na polskim rynku ubezpieczeniowym. InterRisk wypracował pokaźny zysk w wysokości 60,7 mln zł. Compensa osiągnęła znacznie niższy rezultat tj. 15 mln zł z powodu rosnącej szkodowości ubezpieczeń OC ppm. (+10,5% r/r) oraz podwyższonej ekspozycji na szkody zagraniczne. Zwiększony przypis składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych nie zrekompensował wzrostu wartości wypłaconych odszkodowań, na który wpływają m.in. zaostrzone regulacje w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych czy rosnąca wartość roszczeń w przypadku szkód osobowych. Na obniżenie wyniku finansowego wpływ miał także utrzymujący się na rynku niski poziom stóp procentowych oraz wprowadzony w 2016r. podatek od aktywów.

      Składki z tytułu ubezpieczeń na życie z lepszą dynamiką niż rynek, obniżony wynik finansowy ze względu na porozumienia z UOKiK i podatek od aktywów.

      Po 4 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1 532 mln zł (+0,4%), przeciwnie do odnotowującego znaczące spadki rynku (-13,3%). Najwyższą składkę w wysokości 755,3 mln zł zanotowała Vienna Life. Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie 487,5 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 289,2 mln zł. Dynamiczny rozwój portfela na poziomie ponad 10% rok do roku odnotowały Vienna Life i Polisa-Życie. Strategia VIG Polska, zorientowana na rozwój portfela życiowego ze składką regularną, przynosi rezultaty w postaci wzrostu sprzedaży we wszystkich spółkach łącznie o 5,1%, z czego Compensa Życie odnotowała wzrost o 6,0%, Vienna Life o 2,2%, podczas gdy Polisa-Życie o blisko 12%.

      Spółki życiowe VIG Polska po 4 kwartałach 2016r. uzyskały łącznie znormalizowany* wynik finansowy brutto na poziomie 80,4 mln zł. Głównym czynnikiem, mającym wpływ na negatywny wynik finansowy w biznesie życiowym, były porozumienia z UOKiK w sprawie podwyższenia wartości wykupu w umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

      –        Rok 2016 w biznesie majątkowym upłynął pod znakiem koniecznych podwyżek składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, które spowodowane są stale rosnącą wartością wypłaconych odszkodowań. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego i w przeciwieństwie do kurczącego się rynku, w ubezpieczeniach życiowych udało nam się utrzymać pozytywną dynamikę składki, która w przypadku produktów ze składką regularną wzrosła o ponad 5%. VIG w Polsce kontynuuje strategię selektywnego wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, istotnie rozwija pozostałe linie biznesowe, takie jak ubezpieczenia majątkowe czy zdrowotne, jak również stawia na intensyfikację sprzedaży przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, gdzie rok do roku notujemy siedmiokrotny wzrost. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Vienna Insurance Group Polska po 4 kwartałach 2016r. (mln PLN):

      Składka przypisana brutto Wynik finansowy brutto (MSSF)
      2015 2016 Zmiana 2015 2016 Zmiana
      (%) (mln PLN)
      VIG Polska Majątek 1 891,6 2 064,2 9,1% 182,3 75,8 -106,6
      VIG Polska Życie 1 525,3 1 532,0 0,4% 22,1 80,4* 58,3

      * Znormalizowany wynik finansowy nie uwzględnia decyzji i kosztów porozumień z UOKiK o łącznej wartości 165,3 mln zł.

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large