• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

     2,7 mld zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy brutto na poziomie 76 mln zł. 8% wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych

     Majątkowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

     Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1545 mln zł, tj. o 8,3% więcej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 865 mln zł (+9,6%), podczas gdy InterRisk pozyskał składkę na poziomie 680 mln zł (+6,7%). Wzrost składki przypisanej brutto jest efektem pozytywnej dynamiki zarówno w InterRisk, jak i Compensa    w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których spółki te odnotowały odpowiednio +11% i +9%. Ponadto Compensa rozwija sprzedaż przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, gdzie liczba sprzedanych polis w pierwszych 3 kwartałach br. wyniosła ponad 33 tysiące. Obydwie spółki kontynuują także realizację celów sprzedażowych w pozostałych obszarach biznesu, takich jak ubezpieczenia majątkowe w Compensa (+11%) czy osobowe w InterRisk (+35%).

     Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg MSSF) wyniósł 61 mln. InterRisk wypracował wysoki zysk w wysokości 50,6 mln PLN. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 10,2 mln zł. Niższy niż przed rokiem wynik finansowy to rezultat utrzymujących się niskich stóp procentowych, spadku wyniku technicznego w biznesie komunikacyjnym oraz podatku od aktywów.

     Życiowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

     Po 3 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1164 mln zł. Największą składkę w wysokości 593 mln zł zanotowała Vienna Life, Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie blisko 353 mln zł,    a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 218 mln zł. Vienna Life i Polisa-Życie powiększyły swoje portfele odpowiednio o 20,2% i 7,4%. Dynamiczny rozwój Vienna Life wynika z wdrożenia innowacyjnych produktów ze składką jednorazową. Spadek składki przypisanej brutto w Compensa Życie wynika głównie ze zmniejszającej się sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Natomiast wzrost w Polisa-Życie to systematyczny rozwój portfela ubezpieczeń grupowych. W przypadku składki regularnej spółki życiowe zanotowały wzrost w wysokości 2%.

     Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2016r. wyniósł 15 mln zł. Udało to się osiągnąć dzięki zyskom wypracowanym przez Compensa Życie i Polisa-Życie, które wypracowały odpowiednio 16,2 mln zł i 8,0 mln zł. Obniżenie wyniku finansowego w biznesie życiowym w porównaniu do zeszłego roku wynika z niższych przychodów z lokat, kosztów porozumienia z UOKiK i podatku od aktywów.

     W strategicznych liniach biznesowych zarówno w spółkach majątkowych, jak i życiowych powróciliśmy na ścieżkę wzrostu. Ograniczenie wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych skutkuje stopniowym podnoszeniem cen. W przypadku biznesu życiowego, pomimo dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, udało nam się utrzymać dodatnią dynamikę składki. Liczymy, że w najbliższym czasie dobiegną końca rozmowy  z UOKiK, co pozwoli naszym spółkom w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu. – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

     Vienna Insurance Group Polska po 3 kwartałach 2016r. (mln PLN):

      

     Składka przypisana brutto

     Wynik finansowy brutto (MSSF)

     3kw. 2015

     3kw. 2016

     Zmiana

     3kw. 2015

     3kw. 2016

     Zmiana

     (%)

     (mln PLN)

     Compensa Majątek

     788,5

     864,6

     9,7%

     52,4

     10,2

     -42,2

     InterRisk

     637,7

     680,3

     6,7%

     60,8

     50,6

     -10,2

     Compensa Życie

     457,2

     352,9

     -22,8%

     16,7

     16,2

     -0,5

     Polisa-Życie

     203,4

     218,4

     7,4%

     7,0

     8,0

     1,0

     Vienna Life

     493,3

     593,1

     20,2%

     3,5

     -9,4

     -12,9

     VIG Polska Majątek

     1426,2

     1544,9

     8,3%

     113,2

     60,8

     -52,4

     VIG Polska Życie

     1153,9

     1164,4

     0,9%

     27,2

     14,8

     -12,4

     VIG POLSKA

     2580,1

     2709,3

     5,0%

     140,4

     75,6

     -64,8

      

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large