• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

      2,7 mld zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy brutto na poziomie 76 mln zł. 8% wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych

      Majątkowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

      Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1545 mln zł, tj. o 8,3% więcej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 865 mln zł (+9,6%), podczas gdy InterRisk pozyskał składkę na poziomie 680 mln zł (+6,7%). Wzrost składki przypisanej brutto jest efektem pozytywnej dynamiki zarówno w InterRisk, jak i Compensa    w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których spółki te odnotowały odpowiednio +11% i +9%. Ponadto Compensa rozwija sprzedaż przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, gdzie liczba sprzedanych polis w pierwszych 3 kwartałach br. wyniosła ponad 33 tysiące. Obydwie spółki kontynuują także realizację celów sprzedażowych w pozostałych obszarach biznesu, takich jak ubezpieczenia majątkowe w Compensa (+11%) czy osobowe w InterRisk (+35%).

      Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg MSSF) wyniósł 61 mln. InterRisk wypracował wysoki zysk w wysokości 50,6 mln PLN. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 10,2 mln zł. Niższy niż przed rokiem wynik finansowy to rezultat utrzymujących się niskich stóp procentowych, spadku wyniku technicznego w biznesie komunikacyjnym oraz podatku od aktywów.

      Życiowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

      Po 3 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1164 mln zł. Największą składkę w wysokości 593 mln zł zanotowała Vienna Life, Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie blisko 353 mln zł,    a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 218 mln zł. Vienna Life i Polisa-Życie powiększyły swoje portfele odpowiednio o 20,2% i 7,4%. Dynamiczny rozwój Vienna Life wynika z wdrożenia innowacyjnych produktów ze składką jednorazową. Spadek składki przypisanej brutto w Compensa Życie wynika głównie ze zmniejszającej się sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Natomiast wzrost w Polisa-Życie to systematyczny rozwój portfela ubezpieczeń grupowych. W przypadku składki regularnej spółki życiowe zanotowały wzrost w wysokości 2%.

      Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2016r. wyniósł 15 mln zł. Udało to się osiągnąć dzięki zyskom wypracowanym przez Compensa Życie i Polisa-Życie, które wypracowały odpowiednio 16,2 mln zł i 8,0 mln zł. Obniżenie wyniku finansowego w biznesie życiowym w porównaniu do zeszłego roku wynika z niższych przychodów z lokat, kosztów porozumienia z UOKiK i podatku od aktywów.

      W strategicznych liniach biznesowych zarówno w spółkach majątkowych, jak i życiowych powróciliśmy na ścieżkę wzrostu. Ograniczenie wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych skutkuje stopniowym podnoszeniem cen. W przypadku biznesu życiowego, pomimo dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, udało nam się utrzymać dodatnią dynamikę składki. Liczymy, że w najbliższym czasie dobiegną końca rozmowy  z UOKiK, co pozwoli naszym spółkom w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu. – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Vienna Insurance Group Polska po 3 kwartałach 2016r. (mln PLN):

       

      Składka przypisana brutto

      Wynik finansowy brutto (MSSF)

      3kw. 2015

      3kw. 2016

      Zmiana

      3kw. 2015

      3kw. 2016

      Zmiana

      (%)

      (mln PLN)

      Compensa Majątek

      788,5

      864,6

      9,7%

      52,4

      10,2

      -42,2

      InterRisk

      637,7

      680,3

      6,7%

      60,8

      50,6

      -10,2

      Compensa Życie

      457,2

      352,9

      -22,8%

      16,7

      16,2

      -0,5

      Polisa-Życie

      203,4

      218,4

      7,4%

      7,0

      8,0

      1,0

      Vienna Life

      493,3

      593,1

      20,2%

      3,5

      -9,4

      -12,9

      VIG Polska Majątek

      1426,2

      1544,9

      8,3%

      113,2

      60,8

      -52,4

      VIG Polska Życie

      1153,9

      1164,4

      0,9%

      27,2

      14,8

      -12,4

      VIG POLSKA

      2580,1

      2709,3

      5,0%

      140,4

      75,6

      -64,8

       

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large