• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      VIG zainwestuje w Polsce nawet 100 mln PLN w rozwój technologii

      Grupa VIG wdrożyła strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”. Lokalne spółki VIG mają stać się „laboratoriami innowacji”, a wiodącym ośrodkiem technologicznym Grupy będzie Polska. Do 2020 roku na rozwój technologii ubezpieczeniowych VIG przeznaczy w Polsce nawet 100 mln PLN.

      Austriacka Vienna Insurance Group (VIG) wdrożyła nowy strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”. Dla polskich  spółek VIG oznacza to inwestycje w digitalizację, likwidację szkód i usługi assistance, jak również rozwój tzw. „ubezpieczeń przyszłości”.

      Trendy konsumenckie wymuszają zmiany na rynku ubezpieczeń, dlatego częścią tego strategicznego przeobrażenia jest kompleksowa transformacja cyfrowa front i back office’u, zakładająca wykorzystanie m.in. sztucznej inteligencji i robotyki. Aby skutecznie rozwijać się w oparciu o technologie, VIG zainwestuje w rozwój projektów cyfrowych w Polsce nawet 100 mln PLN i wesprze aktualnie realizowane przedsięwzięcia polskich spółek VIG, m.in. Compensy, która z uwagi na uruchomiony w spółce projekt transformacji cyfrowej ma ambicję, aby stać się inkubatorem innowacji dla pozostałych podmiotów Grupy. VIG Polska prowadzi już m.in. takie projekty jak zarządzanie usługami assistance zintegrowanymi z siecią warsztatów partnerskich, a także działania Antyfraud oraz przegląd spraw zamkniętych (Closed File Review), których celem jest poprawa skuteczności walki z wyłudzeniami i optymalizacja procesów likwidacji szkód.

      – Polska, jako trzeci największy rynek VIG, stanowi laboratorium innowacji dla Grupy. Oznacza to, że wypracowane tutaj rozwiązania będą wdrażane w pozostałych krajach, w których jesteśmy obecni. Agenda 2020 zakłada wykorzystanie potencjału danego rynku, ale również skupienie się na obszarach, które zapewnią przyszłą rentowność i optymalizację modelu biznesowego w celu zwiększenia efektywności kosztowej. Pracujemy z lokalnymi zarządami nad planami rozwoju do 2020 roku. Uważam, że realizacja projektów w ramach naszej strategii będzie miała duże znaczenie dla stabilności i dalszego wzrostu Vienna Insurance Groupmówi Elisabeth Stadler, Prezes Zarządu Vienna Insurance Group.

      W I kwartale 2017 r. składka przypisana brutto działających w Polsce spółek Grupy wyniosła 931 mln PLN i była o 2,1% wyższa niż  w tym samym okresie ubiegłego roku. Spółki majątkowe zwiększyły swój przypis o 11%, podczas gdy spółki życiowe odnotowały spadek o 8% r/r. Wynik finansowy brutto spółek VIG w Polsce wyniósł w I kwartale br. łącznie 25,3 mln PLN, co daje rezultat o 9 mln PLN niższy niż przed rokiem. Spółki majątkowe odnotowały wynik lepszy o 0,8 mln PLN r/r, życiowe zaś – bez uwzględnienia finansowego wpływu porozumień z UOKiK w wysokości 20,4 mln PLN – zwiększyły swój zysk o 10,5 mln PLN.

      – Polska, dzięki dużemu potencjałowi rynkowemu, nastawieniu na innowacyjność i wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej, nie po raz pierwszy ustanawia trendy dla całej Grupy w zakresie nowych rozwiązań i inicjatyw. Spodziewamy się, że środki zainwestowane w transformację cyfrową i optymalizację procesów obsługi klienta będą punktem odniesienia dla innych krajów i dadzą solidną podstawę do osiągnięcia naszego celu, czyli 10-procentowego udziału w rynkukomentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Agenda 2020

      Agenda 2020 jest strategicznym planem rozwoju Vienna Insurance Group, którego celem jest osiągnięcie przez Grupę założonych celów dzięki optymalizacji modelu biznesowego i wykorzystaniu potencjałów każdego z krajów, w których VIG prowadzi działalność ubezpieczeniową. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest wykorzystanie doświadczeń lokalnych spółek jako „laboratoriów innowacji”. Jednocześnie VIG chce zapewnić sobie solidną bazę do utrzymania rentowności poprzez rozwój i optymalizację zaawansowanych rozwiązań underwritingowych, zarządzanie kosztami oraz tworzenie usług wspólnych.

      ***       

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large