• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Wciąż tysiące aktów wandalizmu w Polsce

     W zeszłym roku policja stwierdziła blisko 42,5 tys. aktów wandalizmu. Liczba tych przestępstw maleje na przestrzeni ostatnich lat, ale w 2016 roku wciąż dochodziło do 116 takich zdarzeń każdego dnia. Likwidacja szkody z ubezpieczenia wymaga zazwyczaj wcześniejszego zgłoszenia sprawy na policję.

     W 2016 roku stwierdzono niemal 42,5 tys. przestępstw polegających na uszkodzeniu czyjejś własności, o 1,1 tys. mniej niż rok wcześniej – podaje Komenda Główna Policji. I choć z gromadzonych statystyk wynika, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba aktów wandalizmu systematycznie maleje, to i tak w ciągu minionych 12 miesięcy w Polsce dochodziło do średnio 116 takich zdarzeń dziennie. Te dane odnoszą się jedynie do odnotowanych przez policję przestępstw. W rzeczywistości liczba powodowanych przez wandali zniszczeń jest zapewne większa, ponieważ zdarzenia, w których wartość szkody nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, są kwalifikowane jako wykroczenia, a nimi zajmuje się straż miejska. Kontakt z odpowiednimi służbami jest bardzo istotny, jeśli poszkodowany chce skorzystać z ubezpieczenia i otrzymać odszkodowanie za zniszczoną własność.

     Są kategorie zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciele wymagają potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policję, bo sporządzona w związku z tym notatka pozwala dokładnie określić przyczynę i zakres szkody. Dotyczy to przede wszystkim kradzieży, włamań czy właśnie aktów dewastacji mienia, czyli wandalizmu. Co istotne, jest to ważne niezależnie od wartości powstałej szkody – mówi Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

     Co można objąć ochroną?

     Ubezpieczyciele zazwyczaj definiują wandalizm jako bezprawne, rozmyślne działanie osób trzecich prowadzące do dewastacji – zniszczenia lub uszkodzenia – objętego ochroną mienia. W autocasco (AC) przedmiotem ochrony jest więc pojazd – samochód, motocykl itp. W polisie mieszkaniowej jest to nieruchomość wraz z przynależącymi do niej elementami, np. przedmiotami wewnątrz domu czy mieszkania, garażem, budynkiem gospodarczym czy ogrodzeniem. Natomiast w ubezpieczeniu firmy przedmiot ochrony stanowi majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. To przede wszystkim firmowy budynek (miejsce prowadzenia biznesu), ale też maszyny, urządzenia, wyposażenie czy środki obrotowe.

     Kupujący polisę musi podjąć decyzję, do jakiej sumy chce chronić swoje mienie i od jakich ryzyk, np. pożaru, zalania, huraganu czy właśnie wandalizmu. Inaczej mówiąc, określa wartość ubezpieczanego mienia. W przypadku ochrony majątku firmy kwoty potencjalnych strat potrafią być bardzo wysokie, nieraz sięgają kilkuset tysięcy złotych. Klienci indywidualni ubezpieczają swoje mienie do niższych, przeważnie sięgających kilkunastu tysięcy złotych, wartości. Z kolei suma ubezpieczenia w polisie AC bardzo często odpowiada po prostu rynkowej wycenie pojazdu na dzień zakupu ochrony lub powstania szkody – dodaje Michał Makarczyk.

     Różne formy wandalizmu

     Wandalizm jest pojemną kategorią szkód. Aby uzyskać ochronę w jak najszerszym zakresie, niekiedy trzeba uzupełnić podstawowe ubezpieczenie o rozszerzenia odnoszące się do konkretnie wskazanych form dewastacji mienia. Przykładem jest graffiti. Odszkodowanie za pobrudzoną napisami czy rysunkami ścianę budynku może zostać wypłacone, jeśli o chęci dołączenia takiego ryzyka do polisy poinformuje się ubezpieczyciela podczas zakupu polisy. Nieco inaczej działa natomiast ochrona szyb samochodowych, o której również warto pamiętać w kontekście wandalizmu. To często standardowy element ubezpieczenia AC. Kierowcy mają jednak możliwość zakupu osobnej polisy, aby po szkodzie zagwarantować sobie zachowanie zniżek w ubezpieczeniu komunikacyjnym.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large