• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Wstępne składki Vienna Insurance Group za 2015r. Dobre wyniki w niekorzystnym otoczeniu rynkowym

     VIG osiąga 9,2 mld Euro ze składek; Solidny 2,2% wzrost produktów ze składką regularną; Dodatnia dynamika wzrostu na wielu rynkach EŚW; Spadek ubezpieczeń ze składką jednorazową.

     Vienna Insurance Group jako wiodący koncern ubezpieczeniowy w Austrii i w obszarze krajów Europy Środkowo-Wschodniej odnotowała w 2015 roku zadowalający wzrost składki. Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych wzrosła o 2,0 procent, natomiast w ubezpieczeniach na życie odnotowano wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną na poziomie 2,3 procent. Na spadek łącznej nieskonsolidowanej składki przypisanej (-1,5 procent) do ok. 9,2 mld Euro wpływ miał przede wszystkim niezmiennie niski poziom stóp procentowych oraz wynikające z tego ograniczenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na życie ze składką jednorazową. Obszerna regionalna dywersyfikacja Grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po raz kolejny okazała się strategicznie ważna, co potwierdził dynamiczny wzrost składki o około 10 procent, po raz kolejny osiągnięty przez kraje zaliczane do kategorii „rynków pozostałych“.
     VIG WYKORZYSTUJE DOSTĘPNY POTENCJAŁ RYNKU

     Segment ubezpieczeń majątkowych i osobowych wygenerował blisko 4,8 mld Euro (+2,0 procent) ze składek.

     W Austrii Wiener Städtische osiągnęło szczególnie wysoką sprzedaż ubezpieczeń majątkowych, odnotowując znaczący wzrost na poziomie 3,4 procent. Spółki Grupy w Czechach i na Słowacji – na dwóch ważnych dla VIG rynkach – osiągnęły wzrost składek z ubezpieczeń majątkowych odpowiednio o 4,8 i 1,5 procent.
     Działania podjęte w spółkach rumuńskich przyniosły sukces w połączeniu z poprawą sytuacji na lokalnym rynku. Po zapoczątkowaniu pozytywnego trendu w roku 2014, spółki w Rumunii należące do VIG osiągnęły wzrost na poziomie 20,6 procent w segmencie ubezpieczeń majątkowych.

     W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej zaliczanych do kategorii „rynków pozostałych“ po raz kolejny zanotowano wysoką dynamikę wzrostu. Dwucyfrowy wzrost poziomu pozyskanych składek z ubezpieczeń majątkowych i osobowych osiągnięto np. w Bułgarii, Turcji, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. Spółki Grupy na Węgrzech i w Serbii również odnotowały znaczący wzrost w tym regionie. Na Ukrainie VIG kontynuował dobrą dynamikę wzrostu składki w walucie lokalnej podobnie jak w roku poprzednim, odnotowując wzrost na poziomie 30,9 procent.

     W obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w wielu krajach odczuwalna jest silna presja ze strony konkurencji. Z tego powodu Vienna Insurance Group skoncentrowała się na pozostałych liniach biznesowych ubezpieczeń majątkowych i dzięki zróżnicowanemu podejściu do poszczególnych rynków osiągnęła satysfakcjonujący łączny wzrost składki na poziomie 3,2 procent.

     W ubezpieczeniach na życie VIG odnotowała dobre wyniki w zakresie produktów ze składką regularną osiągając wzrost na poziomie 2,3 procent. Zamierzone ograniczenie sprzedaży produktów ze składką jednorazową (-16,3 procent) spowodowało, że ogólny poziom składek z ubezpieczeń na życie spadł o 5,8 procent.

     Pomimo tego wiele rynków Europy Środkowo-Wschodniej odnotowało znaczący wzrost w zakresie ubezpieczeń na życie. Polskie spółki Grupy osiągnęły 5,5 procentowy wzrost w zakresie produktów ze składką regularną w walucie lokalnej. W Rumunii VIG działał zgodnie z założeniami, osiągając w obszarze ubezpieczeń na życie łączny wzrost składki w wysokości 51,8 procent.

     Kraje zaliczane do kategorii „rynków pozostałych” ponownie osiągnęły wyjątkowo korzystne wyniki w postaci wzrostu o 13,6 procent składek pochodzących z produktów ubezpieczeniowych na życie. Szczególnie warte uwagi były wyniki odnotowane w Serbii (+22,8 procent), Bułgarii (+22,5 procent), krajach nadbałtyckich (+15,0 procent) i mniejszych krajach takich jak Macedonia czy Bośnia i Hercegowina.

     VIG odnotowała również dobre wyniki w ubezpieczeniach na życie na Ukrainie. Wzrost składki rzędu 54,0 procent w walucie lokalnej podkreśla zaufanie jakie posiadają klienci do wiodącej grupy ubezpieczeniowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

     KRAJE NADBAŁTYCKIE – RYNEK Z NAJWIĘKSZYM WZROSTEM BIZNESU VIG

     W 2015 roku Vienna Insurance Group realizowała strategię ekspansji silnie ukierunkowanej na rynki krajów nadbałtyckich. Silny, stabilny i zrównoważony wzrost został osiągnięty w ubezpieczeniach na życie w latach ubiegłych. W ciągu pięciu lat wysokość składek wzrosła trzykrotnie osiągając wartość prawie 60 mln Euro.

     Zachęciło to Grupę do podjęcia działań prowadzących do wzrostu również w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Na Litwie na przykład utworzono nową spółkę Compensy majątkowej. Nowoutworzona Spółka przejęła działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych, prowadzoną wcześniej przez polską spółkę Compensy na Litwie, Łotwie i w Estonii i zamierza uruchomić kolejne kanały dystrybucji z wykorzystaniem nowej struktury organizacyjnej.

     Obszar działalności ubezpieczeń majątkowych został również poszerzony poprzez pozyskanie łotewskich spółek majątkowych Baltikums i BTA Baltic, które również prowadzą dystrybucję swoich produktów w Estonii i na Litwie. Składki z tych dwóch spółek nie zostały jeszcze ujęte we wstępnych wynikach składek Vienna Insurance Group za rok 2015.

     Były to decydujące kroki podjęte w celu umiejscowienia VIG na pozycji jednego z wiodących ubezpieczycieli w krajach nadbałtyckich.

      

     Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large