• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po I kw. 2013:

     1,1 mld zł składki przypisanej brutto; 56,4 mln zł zysku brutto; 30% wzrost rentowności;

     Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po I kw. 2013

     Po pierwszym kwartale 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 656,8 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 320,6 mln zł. Compensa zebrała 270,8 mln zł, a Benefia 65,4 mln zł. Jednocześnie spółki majątkowe VIG Polska, zgodnie z tendencją rynkową, odnotowały lekkie spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w którym zebrały 685,2 mln zł.

     – Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym kwartale 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki konsekwentnemu wzrostowi udziału ubezpieczeń osobowych i majątkowych w portfelu oraz poprzez utrzymanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych adekwatnych do ponoszonego ryzyka mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

     Wyniki spółek życiowych VIG Polska po I kw. 2013

     Zgodnie z oczekiwaniami, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały w pierwszym kwartale 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 486,6 mln zł. Najmłodsza spółka życiowa w Grupie, Polisa-Życie, podwoiła zebraną składkę, osiągając 58,4 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 147 mln zł (+12,8%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 281,2 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki jednorazowej.

     Spółki życiowe VIG Polska dalej umacniają swoją pozycję w biznesie grupowym i bancassurance. Równolegle kładziemy coraz większy nacisk na sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji portfela polisolokat w związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi oraz m.in. ze względu na spadek stóp procentowych. Jak tyko poznamy szczegóły proponowanych regulacji, we współpracy z naszymi partnerami bankowymi zaoferujemy naszym klientom atrakcyjną alternatywę dodaje Fuchs.

     Wyniki finansowe VIG Polska po I kw. 2013 roku

     W ubezpieczeniach na życie zysk spółek VIG Polska po pierwszym kwartale wyniósł 11,9 mln zł (11,4 mln zł w 2012 roku). Wynik finansowy brutto spółek majątkowych grupy wzrósł rok do roku o 12,4 mln zł do poziomu 44,5 mln zł (+39%), co przekłada się na łączny zysk brutto VIG w Polsce w wysokości 56,4 mln zł.

     Vienna Insurance Group Polska po I kw. 2013 (mln PLN):

     Składka przypisana brutto, mln zł

     I kw. 2012

     I kw. 2013

     Zmiana (%)

     InterRisk

     345,2

     320,6

     -7,1%

     Compensa

     273,1

     270,8

     -0,8%

     Benefia

     66,9

     65,4

     -2,2%

     VIG Majątek

     685,2

     656,8

     -4,1%

     Compensa Życie

     130,3

     147,0

     12,8%

     Benefia Życie

     544,6

     281,2

     -48,4%

     Polisa-Życie

     29,7

     58,4

     96,6%

     VIG Życie

     704,6

     486,6

     -30,9%

     VIG POLSKA

     1389,8

     1143,4

     -17,7%

     Wynik finansowy brutto, mln zł (IFRS)

     I kw. 2012

     I kw. 2013

     Zmiana (w mln)

     VIG Majątek

     32,1

     44,5

     12,4

     VIG Życie

     11,4

     11,9

     0,5

     VIG POLSKA

     43,5

     56,4

     12,9

      

      

     ***

     Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large