• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      wróć


      Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po I kw. 2013:

      1,1 mld zł składki przypisanej brutto; 56,4 mln zł zysku brutto; 30% wzrost rentowności;

      Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po I kw. 2013

      Po pierwszym kwartale 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 656,8 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 320,6 mln zł. Compensa zebrała 270,8 mln zł, a Benefia 65,4 mln zł. Jednocześnie spółki majątkowe VIG Polska, zgodnie z tendencją rynkową, odnotowały lekkie spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w którym zebrały 685,2 mln zł.

      – Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym kwartale 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki konsekwentnemu wzrostowi udziału ubezpieczeń osobowych i majątkowych w portfelu oraz poprzez utrzymanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych adekwatnych do ponoszonego ryzyka mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

      Wyniki spółek życiowych VIG Polska po I kw. 2013

      Zgodnie z oczekiwaniami, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały w pierwszym kwartale 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 486,6 mln zł. Najmłodsza spółka życiowa w Grupie, Polisa-Życie, podwoiła zebraną składkę, osiągając 58,4 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 147 mln zł (+12,8%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 281,2 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki jednorazowej.

      Spółki życiowe VIG Polska dalej umacniają swoją pozycję w biznesie grupowym i bancassurance. Równolegle kładziemy coraz większy nacisk na sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji portfela polisolokat w związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi oraz m.in. ze względu na spadek stóp procentowych. Jak tyko poznamy szczegóły proponowanych regulacji, we współpracy z naszymi partnerami bankowymi zaoferujemy naszym klientom atrakcyjną alternatywę dodaje Fuchs.

      Wyniki finansowe VIG Polska po I kw. 2013 roku

      W ubezpieczeniach na życie zysk spółek VIG Polska po pierwszym kwartale wyniósł 11,9 mln zł (11,4 mln zł w 2012 roku). Wynik finansowy brutto spółek majątkowych grupy wzrósł rok do roku o 12,4 mln zł do poziomu 44,5 mln zł (+39%), co przekłada się na łączny zysk brutto VIG w Polsce w wysokości 56,4 mln zł.

      Vienna Insurance Group Polska po I kw. 2013 (mln PLN):

      Składka przypisana brutto, mln zł

      I kw. 2012

      I kw. 2013

      Zmiana (%)

      InterRisk

      345,2

      320,6

      -7,1%

      Compensa

      273,1

      270,8

      -0,8%

      Benefia

      66,9

      65,4

      -2,2%

      VIG Majątek

      685,2

      656,8

      -4,1%

      Compensa Życie

      130,3

      147,0

      12,8%

      Benefia Życie

      544,6

      281,2

      -48,4%

      Polisa-Życie

      29,7

      58,4

      96,6%

      VIG Życie

      704,6

      486,6

      -30,9%

      VIG POLSKA

      1389,8

      1143,4

      -17,7%

      Wynik finansowy brutto, mln zł (IFRS)

      I kw. 2012

      I kw. 2013

      Zmiana (w mln)

      VIG Majątek

      32,1

      44,5

      12,4

      VIG Życie

      11,4

      11,9

      0,5

      VIG POLSKA

      43,5

      56,4

      12,9

       

       

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large