• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     własna działalność

     Zostań Agentem ubezpieczeń majątkowych

     Compensa zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Kientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

     Niezbędne umiejętności Agenta ubezpieczeniowego

     • łatwe nawiązywanie kontaktu
     • budowanie silnych relacji z klientami
     • organizacja własnej pracy
     • rzetelność i uczciwość
     • nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
     • konsekwencja w działaniu.

     Zakres działalności Agenta ubezpieczeniowego

     • zawieranie umów ubezpieczenia
     • aktywne budowanie własnej bazy klientów
     • analiza potrzeb i oczekiwań klienta
     • prezentacja produktów i ofert ubezpieczenia
     • nieustanne pogłębianie wiedzy o ofercie.

     Wybranym kandydatom oferujemy

     • atrakcyjny system wynagradzania prowizyjnego
     • codzienne wsparcie dedykowanego opiekuna
     • profesjonalne szkolenia dotyczące technik sprzedaży i wiedzy o produktach
     • możliwość wzięcia udziału w konkursach i promocjach
     • rozbudowany system sprzedażowy.

     Aby zostać naszym Agentem skontaktuj się z jednym z naszych Oddziałów:

     Adres

     Oddział w Białymstoku

     15-302 Białystok, ul. Mazowiecka 48
     tel. +48 85 676 08 08, +48 85 676 08 08

     Oddział w Bydgoszczy

     85-187 Bydgoszcz, ul. Wspólna 1
     Tel. +48 52 345 61 82

     Oddział w Częstochowie

     42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1
     tel. +48 34 366 48 83

     Oddział w Gdańsku

     81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33
     tel. +48 58 520 86 30

     Oddział w Katowicach

     40-286 Katowice, ul. Floriana 15
     tel. +48 32 788 09 50

     Oddział w Krakowie

     31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 1
     tel. +48 12 267 49 60, +48 12 267 00 37

     Oddział II w Krakowie

     30-720 Kraków, ul. Kuklińskiego 17
     tel. +48 519 025 701

     Oddział w Lublinie

     20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 16
     tel. +48 81 528 22 50

     Oddział w Łodzi

     93-281 Łódź, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20
     tel. +48 42 637 75 62

     Oddział w Olsztynie

     10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1
     tel. +48 89 533 98 10

     Oddział w Opolu

     45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
     tel. +48 77 454 26 54

     Oddział w Płocku

     09-406 Płock, ul. Miodowa 1
     tel. +48 24 263 34 33

     Oddział w Poznaniu

     61-626 Poznań, ul. Szelągowska 29
     tel. +48 61 873 76 35

     Oddział w Radomiu

     26-600 Radom, ul. Focha 14 lok. 2
     tel. +48 48 363 00 62

     Oddział w Rzeszowie

     35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 2/7
     tel. +48 17 853 82 61

     Oddział w Szczecinie

     71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 82-83
     Tel. +48 91 433 55 03

     Oddział w Suwałkach

     16-400 Suwałk, ul. Noniewicza 85C
     tel. +48 87 563 06 62

     Oddział w Warszawie

     02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
     tel. +48 22 501 64 24

     Oddział we Wrocławiu

     53-235 Wrocław , ul. Grabiszyńska 208
     tel. +48 71 332 34 84

     Oddział w Zielonej Górze

     65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A
     tel. +48 68 452 54 26

     Dokumenty wymagane do podpisania umowy agencyjnej

     • zaświadczenia o numerach REGON i NIP,
     • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki lub CEiDG (w przypadku osób fizycznych) wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis do KNF,
     • kopia polisy OC w przypadku agenta działającego na rzecz więcej niż jednego Towarzystwa Ubezpieczeń w tym samym dziale ubezpieczeń,
     • lista osób, przy pomocy których Agent będzie prowadził działalność agencyjną wraz z dokumentami wymaganymi od osób wykonujących czynności agencyjne – OFWCA (osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne),
     • spis dokumentów wymaganych od OFWCA podany poniżej.

     Dokumenty wymagane od osób, które będą wykonywały czynności agencyjne (OFWCA)

     • informacja o osobie, wydana z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności (nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy),
     • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (oryginał),
     • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia (co najmniej średnie),
     • oryginał lub kopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14.10.2014 r). W przypadku  zaświadczeń wystawionych przed datą 10.08.2014 r. wymagane są  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.

     Dokumenty wymagane od osób prawnych i spółek niespełniających osobowości prawnej

     Zgodnie z art.9a.1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

     • w przypadku Agentów Ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej warunki do wykonywania czynności agencyjnych (opisane w zakładce powyżej) powinni spełniać wspólnicy tych spółek (jeżeli są osobami fizycznymi), a w przypadku, gdy wspólnikami są osoby prawne co najmniej połowa ich Członków Zarządu,
     • w przypadku Agentów Ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi – warunki do wykonywania czynności agencyjnych (opisane w zakładce powyżej) powinna spełniać co najmniej połowa Członków Zarządu Spółki.

     Wspólnicy lub Członkowie Zarządu składają wszystkie dokumenty t.j. OFWCA  wymienione powyżej (kwestie egzaminów dla członków zarządu, którzy nie będą wykonywali czynności agencyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14.10.2014 r.).

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large