Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Dopuszczalna prędkość na drogach i mandaty za jej przekroczenie w 2024 roku

11.04.2024

Przekraczanie dozwolonej prędkości to główna przyczyna wypadków drogowych. Znajomość ograniczeń prędkości, które różnią się w zależności od typu drogi, jest kluczowa dla każdego kierującego pojazdem. Mimo to, liczne mandaty za jazdę z nadmierną prędkością sugerują brak takiej świadomości. Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach i czy ich przekroczenie może skutkować utratą prawa jazdy?

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach

Najnowsze dane udostępnione przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu wskazują, że drogi w Polsce są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Policja podaje, że główną przyczyną wypadków jest przekraczanie dozwolonej prędkości, co dotyczy nie tylko młodszych kierowców. Warto więc poznać ograniczenia prędkości obowiązujące na autostradach, drogach ekspresowych oraz w obszarach zabudowanych.

Jazda z prędkością - dozwoloną czy bezpieczną?

Czasem prędkość na drodze, poczucie wiatru we włosach i adrenaliny podczas naciskania pedału gazu może wydawać się ekscytujące. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że podwojenie prędkości prowadzi do czterokrotnego zwiększenia dystansu potrzebnego do zatrzymania samochodu. Maksymalna prędkość dozwolona na drogach, określona w przepisach, powinna być stosowana jedynie w idealnych warunkach drogowych i pogodowych.

Wybierając prędkość, nie kieruj się jedynie wartościami na znakach drogowych, ale także zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, aby w razie potrzeby bezpiecznie zatrzymać pojazd. Bezpieczna jazda to nie tylko przestrzeganie prędkości dopuszczalnej, ale również dostosowanie jej do warunków i okoliczności. Często oznacza to jazdę z prędkością niższą niż ta zalecana przepisami. Jako kierowca, twoim obowiązkiem jest wybór odpowiedniej i bezpiecznej prędkości podróży.

Wybór właściwej prędkości a przestrzeganie dozwolonych limitów

Zrozumienie, że znajomość przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości to dopiero początek, jest kluczowe dla każdego kierowcy. Oprócz wiedzy o prędkościach dozwolonych w Polsce, istotne jest umiejętne dostosowanie prędkości do panujących warunków. W różnych sytuacjach na drodze, bezpieczna prędkość może być niższa niż ta zapisana w przepisach. Ważne jest, aby kierowca rozważył szereg czynników. Jakie są te czynniki?

Dopasowanie prędkości do warunków otoczenia

Najistotniejsze jest dostosowanie prędkości do aktualnych warunków pogodowych i stanu drogi. Warunki takie jak deszcz, śnieg czy mgła wymagają zmniejszenia prędkości. Podobnie, wszelkie ostrzeżenia drogowe powinny skłonić kierowcę do ostrożności i dostosowania prędkości.

Koncentracja na drodze

Oprócz zwracania uwagi na znaki drogowe, istotne jest, by kierowca był w stanie zatrzymać pojazd w każdej sytuacji. To wymaga od niego nie tylko skupienia, ale również kreatywności i przewidywania potencjalnych zagrożeń.

Stan fizyczny i psychiczny kierowcy

Kondycja kierowcy, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, ma kluczowe znaczenie. Jeśli kierowca jest zmęczony, powinien zwolnić, ponieważ zmęczenie prowadzi do opóźnienia reakcji, a w skrajnych przypadkach nawet do mikrosnu. Jest to stan, w którym kierowca, mimo otwartych oczu, nie reaguje na sygnały zewnętrzne, co może prowadzić do poważnych niebezpieczeństw na drodze.

Dopuszczalne prędkości a rodzaje dróg

Zanim omówimy prędkości obowiązujące na polskich drogach, warto zrozumieć podstawowe definicje dotyczące dróg i obszarów, po których poruszają się pojazdy.

Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", drogą nazywamy wydzielony pas przeznaczony do ruchu, który obejmuje jezdnię, pobocze, chodnik, ścieżkę dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. W skład drogi wchodzi również torowisko pojazdów szynowych oraz pasy przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy konnej czy wypasu zwierząt.

Czytaj także: Odcinkowy pomiar prędkości

Jednak samo zrozumienie pojęcia drogi to nie wszystko. W podróży samochodem korzystamy z różnych rodzajów dróg i obszarów, takich jak autostrady, drogi ekspresowe, tereny zabudowane i niezabudowane. Od rodzaju drogi zależy maksymalna dopuszczalna prędkość. Przykładowo, prędkość na autostradzie różni się od tej na drodze ekspresowej.

Autostrada to droga z co najmniej dwiema rozdzielonymi jednokierunkowymi jezdniami, gdzie nie ma ruchu poprzecznego. Z kolei droga ekspresowa to publiczna droga z jedną lub dwoma jezdniami, przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych.

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce

W Polsce, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, maksymalne prędkości pojazdów zostały precyzyjnie określone. Oto one:

 • Na autostradach prędkość nie może przekraczać 140 km/h;
 • Na dwujezdniowych drogach ekspresowych limit wynosi 120 km/h;
 • Na jednojezdniowych drogach ekspresowych maksymalna prędkość to 100 km/h;
 • Na dwupasmowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych położonych poza terenami zabudowanymi również 100 km/h;
 • Na standardowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych limit to 90 km/h.

Warto zaznaczyć, że prędkość na autostradzie znacząco różni się od tej na drodze dwukierunkowej. Różne limity prędkości obowiązują także na drogach ekspresowych. Podane wartości dotyczą głównie samochodów osobowych, motocykli i lekkich pojazdów ciężarowych o masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Dla innych pojazdów, jak na przykład dla pojazdów z przyczepą na autostradzie, obowiązują inne limity, np. maksymalnie 80 km/h.

Dopuszczalne prędkości na autostradach

Warto również wspomnieć, że poza standardowymi limitami prędkości ustalonymi przez prawo, kierowcy mogą napotkać na autostradach i drogach ekspresowych dodatkowe ograniczenia prędkości. Te są wprowadzane przez zarządców dróg i mogą być podyktowane różnymi czynnikami. Przykłady takich czynników to specyfika techniczna danej trasy, brak pasa awaryjnego, a także przepisy dotyczące ograniczania hałasu.

Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

W 2024 roku kierowcy, którzy zbyt ochoczo naciskają pedał gazu i ignorują obowiązujące limity prędkości, mogą się spodziewać poważnych konsekwencji. Nieprzestrzeganie przepisów drogowych nie kończy się tylko na mandatach i punktach karnych, ale w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty prawa jazdy. Wysokość kar za przekroczenie prędkości w 2022 roku przedstawia się następująco:

 • 50 zł i 1 punkt karny za przekroczenie limitu o do 10 km/h;
 • 100 zł i 2 punkty karne za przekroczenie o 11 – 15 km/h;
 • 200 zł i 3 punkty za 16 – 20 km/h;
 • 300 zł i 5 punkty za 21 – 25 km/h;
 • 400 zł i 7 punkty za 26 – 30 km/h;
 • 800 zł i 9 punktów za 31 – 40 km/h;
 • 1000 zł i 11 punktów za 41 – 50 km/h;
 • 1500 zł i 13 punktów za 51 – 60 km/h;
 • 2000 zł i 14 punktów za 61 – 70 km/h;
 • 2500 zł i 15 punktów za przekroczenie o ponad 71 km/h.

Należy pamiętać, że od września 2022 roku obowiązuje nowy system punktacji, który umożliwia nałożenie do 15 punktów karnych za jedno wykroczenie, z ważnością punktów przez 2 lata od dnia zapłaty mandatu.

Teren zabudowany a strefa zamieszkania – jakie są dopuszczalne prędkości na drogach?

Oprócz rozróżnienia dróg takich jak autostrady czy drogi ekspresowe, ważne jest również zrozumienie, jakie ograniczenia prędkości obowiązują w terenach zabudowanych. Są to obszary, gdzie występuje zabudowa miejska, wiejska czy przemysłowa, wokół dróg. W takich miejscach wyróżniamy również strefę zamieszkania, która jest często obecna na osiedlach mieszkaniowych czy w obszarach domów jednorodzinnych. W tych strefach piesi mają pierwszeństwo. Dla terenów zabudowanych, dopuszczalna prędkość zależy od pory dnia:

 • na terenach zabudowanych obowiązuje limit prędkości 50 km/h przez całą dobę;
 • w strefie zamieszkania maksymalna prędkość wynosi 20 km/h.

Dopuszczalne prędkości na autostradach – Polska a inne kraje Europy

Każdy kierowca planujący podróż poza granice Polski powinien być świadomy, że przepisy ruchu drogowego, w tym limity prędkości, mogą znacząco różnić się w zależności od kraju. Przykładowo, w Niemczech na autostradach nie ma ustalonej maksymalnej prędkości, natomiast w krajach takich jak Cypr czy Norwegia limit wynosi 100 km/h – tyle samo co w Polsce. Taki sam limit obowiązuje również w Bułgarii.

Interesujący przypadek przedstawia Litwa, gdzie dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu i autostradach zależy od pory roku. W okresie zimowym, od listopada do marca, obowiązuje tam maksymalna prędkość 110 km/h, a latem – 130 km/h. Zatem, przed wyjazdem za granicę, zawsze warto zaznajomić się z lokalnymi przepisami drogowymi i panującymi tam limitami prędkości.

Podsumowanie

 • Teraz, gdy znasz dopuszczalne prędkości na polskich drogach i wiesz, jakie konsekwencje niesie ze sobą ich przekroczenie, pamiętaj, że jako kierowca masz obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Oto krótkie zestawienie najważniejszych informacji o prędkościach:
 • Dopuszczalna prędkość na drogach to maksimum, które można osiągnąć tylko w odpowiednich warunkach;
 • Twoja prędkość powinna być dostosowana do warunków pogodowych, zagrożeń na drodze i Twojego stanu fizycznego;
 • Pamiętaj, że podwajając prędkość, potrzebujesz czterokrotnie dłuższej drogi, aby zatrzymać pojazd;
 • Limity prędkości zależą od rodzaju drogi i lokalizacji – na przykład na autostradach to 140 km/h, a na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych 90 km/h;
 • W strefach zamieszkania dozwolona prędkość to 20 km/h, a piesi mają pierwszeństwo.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w nocy można jeździć szybciej?

Od 1 czerwca 2021 roku prędkość w obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–05:00 została obniżona z 60 km/h do 50 km/h, więc kierowcy muszą utrzymywać tę samą prędkość co w ciągu dnia.

Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h?

Przekroczenie limitu prędkości do 10 km/h skutkuje mandatem w wysokości 50 zł, a także 1 punktem karnym.

Ile trzeba mieć punktów, aby stracić prawo jazdy?

Młodzi kierowcy z mniej niż rocznym stażem mają limit 20 punktów karnych, a ich przekroczenie oznacza anulowanie prawa jazdy. Pozostali kierowcy mają limit 24 punktów, po wyczerpaniu którego muszą zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje, by zachować prawo jazdy.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też
Zarysowanie auta na parkingu a mandat w 2024 roku

Zarysowanie auta na parkingu, nawet przypadkowe, może być kosztowne, jeżeli osoba odpowiedzialna opuści miejsce zdarzenia bez pozostawienia kontaktu. W takim przypadku grozi mandat, a możliwość pokrycia strat przez ubezpieczenie OC jest wykluczona. Co należy zrobić, gdy jesteś sprawcą tzw. szkody parkingowej? Jak postąpić, gdy twój pojazd zostanie zarysowany na parkingu? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Czytaj więcej
Przejazd na czerwonym świetle a mandat w 2024 roku

Roztargnienie lub zamyślenie podczas jazdy mogą prowadzić do spowolnienia reakcji i nieumyślnego wjechania na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Czasami jednak kierowcy działają impulsywnie i, zamiast zatrzymać się, próbują szybko przejechać przez skrzyżowanie. Bez względu na przyczynę, przejazd na czerwonym świetle jest zawsze wykroczeniem. Co grozi kierowcy za taki manewr? Wyjaśniamy.

Czytaj więcej
Majówka 2024. Kiedy wypada? Ile trwa?

Majowy weekend to doskonała okazja do wzięcia urlopu. W roku 2023, co czwarty mieszkaniec Polski postanowił wykorzystać ten czas na podróż. Jeśli zastanawiasz się kiedy wypada majówka 2024 roku oraz nad miejscem, które pozwoli Ci wypocząć i podziwiać urokliwe zakątki, pamiętaj o wcześniejszym zaplanowaniu wyjazdu i odpowiednim przygotowaniu. Nie odkładaj tego na ostatnią minutę! Odkryj, które miejsca w Polsce są idealne na spędzenie długiego weekendu majowego.

Czytaj więcej