Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Zarysowanie auta na parkingu a mandat w 2024 roku

09.04.2024

Zarysowanie auta na parkingu, nawet przypadkowe, może być kosztowne, jeżeli osoba odpowiedzialna opuści miejsce zdarzenia bez pozostawienia kontaktu. W takim przypadku grozi mandat, a możliwość pokrycia strat przez ubezpieczenie OC jest wykluczona. Co należy zrobić, gdy jesteś sprawcą tzw. szkody parkingowej? Jak postąpić, gdy twój pojazd zostanie zarysowany na parkingu? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Zarysowanie auta na parkingu – kto ponosi odpowiedzialność za szkodę?

Uszkodzenie pojazdu na parkingu, znane jako szkoda parkingowa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Możesz być ostrożnym kierowcą, przestrzegać przepisów i mieć umiejętności za kierownicą, ale pamiętaj, że każdemu może przydarzyć się uszkodzenie samochodu na parkingu.

Kluczowe jest to, że za zarysowanie auta na parkingu odpowiada posiadacz polisy OC, nawet jeśli do uszkodzenia doszło przez pasażera (na przykład podczas otwierania drzwi). Taką sytuację reguluje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 listopada 2018 roku.

Nie zawsze mamy kontrolę nad tym, czy dojdzie do kolizji na parkingu.

Uszkodzenie samochodu na parkingu to problematyczna sytuacja, która może prowadzić do wielu nieprzyjemności. Często sprawca zamiast zaczekać na właściciela uszkodzonego pojazdu lub zostawić swoje dane kontaktowe, wybiera ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jest to poważny błąd, który może wiązać się z wysokimi kosztami.

Zarysowanie samochodu na parkingu – jak postępować?

Zdarzyło ci się cofając uderzyć w inny samochód lub podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego zarysować czyjś pojazd? To częsta sytuacja i nie ma powodu do paniki. Posiadasz przecież ubezpieczenie OC, które służy pomocą w takich przypadkach. Jak więc należy postąpić, gdy do zarysowania auta doszło z twojej winy?

Rzadko zdarza się, że właściciel uszkodzonego pojazdu jest na miejscu i oczekuje na kontakt i oświadczenie od sprawcy. Co wtedy robić? Po pierwsze, zrób zdjęcia uszkodzeń, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek, gdyby druga strona chciała zwiększyć zakres zgłaszanej szkody.

Po drugie, jeśli to możliwe, na przykład na parkingu sklepowym, poczekaj na właściciela uszkodzonego auta. Następnie spisz oświadczenie o zdarzeniu i podaj swoje dane, takie jak adres zamieszkania i informacje o ubezpieczeniu, które są potrzebne do sprawnego przeprowadzenia likwidacji szkody.

Formularz oświadczenia o zdarzeniu parkingowym jest identyczny jak w przypadku innych szkód. Można go pobrać ze strony ubezpieczyciela lub mieć przygotowany w samochodzie na wszelki wypadek. Można również wypełnić oświadczenie ręcznie. Ważne, aby zawierało ono informacje takie jak:

• data i miejsce zdarzenia,

• okoliczności i opis uszkodzeń,

• dane uczestników zdarzenia parkingowego i ich pojazdów,

• informacje o polisie OC sprawcy.

Opuszczenie miejsca zdarzenia po zarysowaniu auta na parkingu

Może zdarzyć się, że z różnych przyczyn nie jesteś w stanie poczekać na właściciela samochodu, który uszkodziłeś, ani wymienić się z nim danymi kontaktowymi. W takiej sytuacji pozostaw na widocznym miejscu kartkę z numerem telefonu i prośbą o kontakt, upewniając się, że jest ona dobrze zabezpieczona. Następnie możesz skontaktować się telefonicznie z poszkodowanym, aby umówić się na spisanie oświadczenia i przekazanie niezbędnych danych do zgłoszenia szkody z twojego OC oraz jej likwidacji.

Warto również samodzielnie zgłosić zdarzenie swojemu ubezpieczycielowi. Może się zdarzyć, że pozostawiona kartka zaginie, a ty zostaniesz zidentyfikowany jako sprawca przez policję. Wcześniejsze zgłoszenie szkody do ubezpieczalni może chronić cię przed zarzutem ucieczki z miejsca zdarzenia.

Ważne jest również, aby zrobić zdjęcia uszkodzeń, gdyż stanowią one dowód na zakres szkód, za które jesteś odpowiedzialny.

Ucieczka z miejsca kolizji to bardzo zły pomysł. Niepozostawienie danych kontaktowych może narazić sprawcę na szereg problemów i kosztów. Poszkodowany najprawdopodobniej zgłosi szkodę na policję. Jeśli dzięki monitoringowi lub zeznaniom świadków policja ustali sprawcę, będzie on musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni. Proces ten odbywa się w dwóch etapach: najpierw ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z polisy OC sprawcy, a następnie dochodzi do regresu, czyli ubezpieczyciel domaga się zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy.

Koszty związane z zarysowaniem auta na parkingu

Jeśli sprawca zarysowania auta na parkingu zostanie ostatecznie zidentyfikowany przez policję po ucieczce z miejsca zdarzenia, grozi mu mandat. Jego wysokość może wynosić od 200 do 500 złotych, a dodatkowo sprawca otrzyma 6 punktów karnych. Ucieczka z miejsca zdarzenia często wiąże się z najwyższą przewidzianą karą.

Czy należy wezwać policję na parking, gdy sprawca jest znany i zgadza się na spisanie oświadczenia? To nie jest konieczne, jeśli sprawca przyznaje się do winy. Jednak w sytuacjach, gdy druga strona odmawia podania danych ubezpieczeniowych lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, warto wezwać policję. Funkcjonariusze przesłuchają uczestników i świadków zdarzenia, a sprawca może otrzymać mandat na podstawie art. 86 ust. 1 kodeksu wykroczeń za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 6 punktów karnych.

Zarysowanie auta na parkingu – sprawca nieznany

Jeśli wracasz na parking i odkrywasz, że twój samochód został porysowany, a sprawca uciekł, sytuacja ta jest niemiła, ale niestety dość typowa. Pierwszym krokiem jest próba ustalenia sprawcy, dlatego należy wezwać policję i zgłosić szkodę parkingową. Policja przeprowadzi dochodzenie, sprawdzi monitoring i przesłucha świadków.

Jeżeli uda się ustalić sprawcę, szkodę naprawisz z jego polisy OC. W przeciwnym razie będziesz musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni, chyba że posiadasz ubezpieczenie AC, które chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osoby trzecie.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może pomóc?

W przypadku nieznanego sprawcy UFG pokrywa jedynie koszty szkód osobowych. W związku z tym, w przypadku szkody parkingowej nie możesz zgłaszać roszczeń do Funduszu, chyba że w trakcie uszkodzenia twojego pojazdu sprawca wyrządził ci krzywdę (np. potrącenie) i uciekł z miejsca zdarzenia.

Podsumowanie

  • W przypadku zarysowania czyjegoś auta na parkingu, oczekuj na właściciela pojazdu, sporządź wspólnie oświadczenie o zdarzeniu i podaj swoje dane oraz informacje o polisie OC, a także wymień się kontaktami.
  • Jeżeli nie masz możliwości oczekiwania na właściciela uszkodzonego pojazdu, koniecznie zostaw swój numer telefonu.
  • Zawsze wykonaj dokumentację fotograficzną uszkodzeń w przypadku szkody parkingowej.
  • Szkody parkingowe są zazwyczaj pokrywane z ubezpieczenia OC sprawcy.
  • W sytuacji, gdy sprawca opuści miejsce zdarzenia, koszty naprawy i likwidacji szkody pokrywa się osobiście lub z polisy AC, jeśli posiadana jest przez właściciela uszkodzonego auta.
  • W przypadku trudności w odnalezieniu sprawcy szkody parkingowej, należy zgłosić zdarzenie na policję.

Poprzedni Następny
Przeczytaj też