Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Podatek od sprzedaży samochodu 2024 – czy trzeba go zapłacić w urzędzie skarbowym?

10.01.2024

Proces sprzedaży pojazdu często wiąże się z kwestią podatkową. Wiele osób zastanawia się, czy w przypadku sprzedaży samochodu istnieje obowiązek odprowadzenia podatku. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedający zazwyczaj nie musi tego robić. Niemniej jednak, są okoliczności, w których sprzedający również musi uiścić podatek od sprzedaży samochodu. W tym kontekście pojawia się pytanie o jego wysokość, termin i sposób jego zapłacenia.

Kto ma obowiązek opłacić podatek od sprzedaży samochodu?

W sytuacji, gdy ktoś sprzedaje samochód, to on ponosi odpowiedzialność za zapłatę podatku. Jednakże, nie każda osoba przekazująca własność pojazdu musi się martwić o podatek. Istnieje wyjątek od tej reguły, dotyczący sprzedaży samochodu w określonym czasie.

Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy właściciel pojazdu postanowi sprzedać go w ciągu 6 miesięcy od momentu zakupu. W takim przypadku, sprzedaż ta jest traktowana podatkowo inaczej ze względu na krótki czas posiadania pojazdu.

Transakcje sprzedaży samochodów, które mają miejsce w krótkim czasie po ich zakupie, są interpretowane przez prawo jako potencjalne źródło zarobku. Dlatego też, Urząd Skarbowy nałożył opodatkowanie na takie działania, uznając je za generowanie przychodu przez sprzedających.

Jaki jest podatek od sprzedaży samochodu?

W kwestii podatku od sprzedaży samochodu, regulacje prawne określają, że należy uiścić podatek dochodowy, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż pojazdu w okresie krótszym niż pół roku od zakupu jest traktowana jako osiągnięcie dochodu, co wiąże się z obowiązkiem podatkowym.

W sytuacji, gdy osoba jest zmuszona sprzedać samochód przed upływem 6 miesięcy od zakupu za kwotę niższą niż zakupowa, nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż nie generuje to dochodu. W takim przypadku, sprzedający powinien jedynie odnotować tę transakcję w rocznym rozliczeniu podatkowym, nie płacąc przy tym podatku.

Kiedy można sprzedać samochód bez obowiązku podatkowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek od sprzedaży samochodu jest wymagany, gdy sprzedaż następuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na dokładny czas, który upłynął od zakupu pojazdu - musi to być co najmniej pół roku, licząc pełne miesiące. Datę zakupu można zweryfikować w umowie kupna-sprzedaży.

Sprzedaż samochodu bez konieczności płacenia podatku dochodowego jest możliwa dopiero po upływie 6 miesięcy od zakupu.

Limit sprzedaży samochodów w roku 2024

Przepisy nie określają dokładnie, ile samochodów można sprzedać w ciągu roku bez obowiązku podatkowego. Brak jest jednoznacznej definicji działalności zorganizowanej i ciągłej w tym kontekście. Uważa się jednak, że sprzedaż więcej niż 5 samochodów rocznie może skutkować koniecznością zapłaty podatku.

Czytaj także: Podatek od kupna samochodu PCC-3

Wysokość podatku od sprzedaży samochodu

Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy zależy od progu podatkowego sprzedającego. Dla dochodów do 120 000 zł obowiązuje stawka 12%, a powyżej tej kwoty – 32%. Podatek naliczany jest od zysku uzyskanego ze sprzedaży, a nie od całej kwoty transakcji. Oznacza to, że podatek jest obliczany od różnicy między ceną zakupu a sprzedaży pojazdu.

W deklaracji podatkowej istnieje możliwość odjęcia różnych wydatków związanych z pojazdem, takich jak wymiana części czy instalacja systemu gazowego. To może znacząco obniżyć kwotę podatku do zapłaty.

Metody rozliczenia podatku od sprzedaży samochodu 

Kwestią otwartą pozostaje sposób rozliczenia podatku od sprzedaży samochodu, zwłaszcza gdy sprzedaż nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od zakupu. Nie jest to proces, który wykonuje się bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Ważne jest, aby pamiętać, że podatek ten rozlicza się w ramach zeznania rocznego w kolejnym roku podatkowym.

Formularz PIT-36 Dochód ze sprzedaży samochodu należy wykazać w formularzu PIT-36, pod pozycją Dochody i straty, w rubryce Inne źródła. Kwota ta obejmuje różnicę między ceną zakupu a sprzedaży pojazdu, uwzględniając wszelkie poniesione nakłady. Do roku 2021 obowiązywały stawki podatkowe 17% lub 32%, w zależności od sytuacji.

Od 2022 roku wprowadzono nowe stawki i progi podatkowe. Dla dochodów uzyskanych po 2021 roku stosuje się stawkę 12% do kwoty 120 000 zł.

Należy mieć na uwadze, że termin na złożenie deklaracji podatkowej oraz uregulowanie należności z tytułu podatku dochodowego od sprzedaży samochodu upływa z końcem kwietnia każdego roku.

Podsumowanie rozliczenia podatku od sprzedaży pojazdu

Teraz jesteś świadomy, jakiego rodzaju podatek należy uiścić po sprzedaży samochodu.

  • Obowiązek podatkowy dotyczy sprzedających samochód, jeśli transakcja odbywa się w ciągu 6 miesięcy od zakupu pojazdu;
  • Regulacje dotyczące podatku dochodowego od sprzedaży samochodu są określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • Podstawą do obliczenia podatku jest dochód, czyli różnica między ceną, za którą sprzedano auto, a kosztem jego zakupu;
  • Podatek od sprzedaży samochodu rozlicza się przy składaniu zeznania podatkowego za dany rok, korzystając z formularza PIT-36.

Często zadawane pytania

Czy sprzedający musi zgłosić sprzedaż samochodu? Tak, sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy w odpowiednim urzędzie (np. wydziale komunikacji), a także w towarzystwie ubezpieczeniowym w ciągu 14 dni.

Czy po sprzedaży samochodu wymagana jest jego wyrejestrowanie? Nie jest to wymagane, ale ważne jest, aby zgłosić sprzedaż w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży samochodu? Dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży samochodu po 2021 roku obowiązuje stawka podatkowa 12%, która jest stosowana do kwoty do 120 000 zł.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też