Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Ubezpieczenie GAP – na czym polega, jakie są rodzaje i kiedy warto?

02.10.2023

Leasing oraz zakup samochodu na kredyt to popularne rozwiązania, które pozwalają pozyskać wymarzone auto bez konieczności jednorazowego płacenia za nie całej kwoty. Warto jednak pamiętać, że z czasem taki pojazd traci na wartości, dlatego po jego utracie lub wypadku ubezpieczenie może nie pokryć kosztów zakupu nowego albo nie wystarczyć do spłacenia pozostałych rat. Dlatego kredyto- oraz leasingobiorcom polecane jest ubezpieczenie GAP, które okaże się pomocne w takiej sytuacji.

Ubezpieczenie GAP – co to jest?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. Jest polisą dobrowolną, dedykowaną kredyto- oraz leasingobiorcom, która zabezpiecza wartość początkową samochodu nawet przez 36 miesięcy i chroni przed kosztami powstałymi po wystąpieniu szkody całkowitej albo kradzieży auta.

W praktyce ubezpieczenie GAP pozwoli Ci spłacić pozostałe raty – niezależnie od tego, czy zaciągnąłeś kredyt na samochód w banku, czy skorzystałeś z leasingu.

Na czym polega ubezpieczenie GAP?

Aby dokładnie wyjaśnić, jak działa ubezpieczenie GAP, warto posłużyć się przykładem. Wyobraź sobie, że zaciągnąłeś kredyt na samochód w banku albo nabyłeś go w formie leasingu. Niestety, w wyniku wypadku uległ on szkodzie całkowitej albo został skradziony. W takiej sytuacji otrzymasz odszkodowanie z OC (jeżeli jesteś poszkodowanym) albo AC (jeżeli jesteś sprawcą albo auto zostało skradzione), którego wysokość zostanie obliczona pod kątem wartości rynkowej pojazdu z dnia zdarzenia.

Problem w takiej sytuacji polega na tym, że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota będzie niższa od wartości samochodu z dnia podpisania umowy kredytowej albo leasingowej. Nawet, jeżeli dodatkowo sprzedaż wrak pojazdu, uzyskana suma nie pozwoli Ci pokryć kosztów zakupu nowego pojazdu o podobnej klasie albo spłacić pozostałych rat kredytu czy leasingu.

Pomocne okaże się w tym momencie ubezpieczenie GAP, które pokryje różnicę między pozostałymi do spłaty ratami a kwotą odszkodowania, jaką otrzymałeś w ramach polisy AC. W ten sposób unikasz straty finansowej – niezależnie od tego, czy byłeś poszkodowanym, czy sprawcą wypadku, w którym Twój samochód uległ całkowitej szkodzie.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

Istnieją cztery rodzaje ubezpieczenia GAP – fakturowy, finansowy, indeksowy oraz Casco. Czym różnią się od siebie?

 • GAP fakturowy

Jest to najdroższe ubezpieczenie, w ramach którego odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela stanowi różnicę między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a ceną samochodu, jak została zawarta na fakturze. Skorzystać z niego powinny osoby, które zakupiły na kredyt lub wzięły w leasing samochód nowy, o dużej wartości.

 • GAP finansowy

Jest to najtańsze ubezpieczenie, w ramach którego ubezpieczyciel pokrywa różnicę między kwotą pozostałą do spłaty a kwotą odszkodowania, jaka została wypłacona z AC. To polisa, którą powinny zainteresować się osoby korzystające z leasingu z niskim wkładem własnym lub wysoką kwotą wykupu samochodu.

 • GAP indeksowy

W tym ubezpieczeniu wypłacone odszkodowanie jest równe 20 - 30% wartości rynkowej pojazdu w dniu wypadku albo kradzieży. Jest polecane przede wszystkim w przypadku krótkich umów leasingowych.

 • GAP Casco

To ubezpieczenie, w ramach którego ubezpieczyciel pokryje różnicę między wypłatą z OC/AC a sumą ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, najdroższe jest ubezpieczenie GAP fakturowe, które może kosztować nawet 1,2% wartości samochodu w skali roku, a najtańsze ubezpieczenie GAP finansowe – jego koszt to zwykle 0,4 - 0,5% wartości pojazdu w skali roku.

Najczęściej polisę zawiera się na rok, a składka ubezpieczenia doliczana jest do raty kredytu lub leasingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile będzie kosztowało Cię ubezpieczenie GAP, skontaktuj się z Agentem ubezpieczeniowym.

Jaki samochód można objąć ochroną ubezpieczenia GAP?

Jest to zależne od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), ustalanych indywidualnie przez ubezpieczyciela.

W Compensie ubezpieczenie GAP obejmuje ochroną zarówno samochody fabrycznie nowe, jak i używane, gwarantując zabezpieczenie wartości początkowej pojazdu nawet przez 36 miesięcy.

Jakie warunki musi spełnić samochód, aby podpisać umowę GAP?

Również tę kwestię regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W Compensie ubezpieczenie GAP może obejmować samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, które spełniają następujące warunki:

 • początkowa wartość pojazdu nie przekraczająca : w przypadku motocykli, motorowerów i quadów – 200.000 zł (z VAT) oraz w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 450.000 zł (z VAT) i przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym ciągników siodłowych, ciągników balastowych, przyczep (w tym naczep) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg – 500.000 zł (z VAT);
 • okres eksploatacji pojazdu nie przekraczający 5 lat (60 miesięcy);
 • pojazd objęty jest ubezpieczeniem AC wraz z ryzykiem kradzieży przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia GAP.

Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP – jakie warunki trzeba spełnić?

W celu uzyskania wypłaty odszkodowania z ryzyka GAP należy posiadać następujące dokumenty :

 • dowód rejestracyjny
 • fakturę zakupu pojazdu lub umowę kupna-sprzedaży
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • zaświadczenie potwierdzające zaistnienie szkody oraz wysokość wypłaty odszkodowania z ryzyka OC lub ryzyka AC
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którego zostało wypłacone odszkodowoanie
 • zdjęcia pojazdu w razie szkody całkowitej
 • decyzję dot. umorzenia postępowania po kradzieży pojazdu
 • rozliczenie umowy finansowania.

Odszkodowanie otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

Wyłączenia ochrony ubezpieczenia GAP – kiedy polisa nie działa?

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia GAP może nie zostać wypłacone, jeżeli szkoda całkowita powstała w wyniku celowego działania użytkownika pojazdu albo w sytuacji, gdy pojazd był w chwili zdarzenia prowadzony przez osobę nieposiadającą uprawnień lub znajdującą się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Warto również dodać, że w przypadku szkód zgłoszonych z umowy OC sprawcy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie przypadki, gdy szkoda powstała na skutek zdarzenia, do którego doszło na terytorium objętym zakresem ubezpieczenia w ramach umowy AC. Więcej na ten temat dowiesz się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo u Agenta.

Ubezpieczenie GAP – gdzie kupić?

Wybierając polisę w konkretnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, zwróć uwagę na to, czy ubezpieczenie GAP może zostać zawarte nie tylko dla samochodów fabrycznie nowych, ale również używanych. W Compensie zapewniamy taką możliwość i dajemy gwarancję, że polisa zadziała zarówno w przypadku szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem, jak i wyrządzonych przez inny pojazd.

Wykupując ubezpieczenie GAP w naszej firmie, możesz również liczyć na wysokie sumy ubezpieczeń:

 • 60 000 zł dla motocykli, motorowerów i quadów;
 • 80 000 zł dla pozostałych pojazdów.

Masz pytania albo chcesz zapewnić sobie dodatkową ochronę z ubezpieczeniem GAP? Skontaktuj się z naszym agentem – w Compensie możesz ubezpieczyć stratę finansową GAP wraz z zawarciem umowy AC - sprawdź nasze ubezpieczenie samochodu!


Poprzedni Następny
Przeczytaj też