Wakacje kredytowe – czy warto złożyć wniosek?

21.11.2022

Rosnące stopy procentowe stały się sporym problemem dla wielu osób, które posiadają zobowiązania w złotych polskich. Spowodowały bowiem zwiększenie wysokości rat kredytów hipotecznych – często nawet o kilkadziesiąt, a nawet ponad sto procent. Dlatego w 2022 roku wprowadzone zostały rządowe wakacje kredytowe. Sprawdź, czym są, od kiedy możesz składać wniosek i jak to zrobić. Być może okaże się to dla Ciebie bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone przez polski rząd w celu zapewnienia wsparcia kredytobiorcom, którzy ze względu na podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego muszą spłacać większe, niż pierwotnie zakładali, raty kredytów hipotecznych. Na czym polega pomoc?

Otóż rządowe wakacje kredytowe umożliwiają odroczenie spłaty maksymalnie ośmiu rat kredytu hipotecznego, który został udzielony w polskich złotych – czterech w 2022 roku oraz czterech w 2023 roku. To, ile miesięcy takich wakacji wykorzysta kredytobiorca, zależy tylko od niego. Ma natomiast pewność, że – niezależnie od wielkości zobowiązania – będzie mógł złożyć wniosek, a jego bank nie może go odrzucić. Wystarczy tylko spełnić kilka warunków, które opiszemy w dalszej części artykułu.

Uwaga! Skorzystanie z wakacji kredytowych może być sporym odciążeniem budżetu, jednak warto pamiętać, że powodują one przedłużenie okresu finansowania. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca będzie musiał w późniejszym okresie spłacić odroczone raty. Jeżeli więc ostatnia rata kredytu przypada na styczeń 2041 roku, po skorzystaniu z 8 miesięcy wakacji kredytowych koniec spłaty przesunie się na wrzesień 2041 roku.

Kredyt hipoteczny a wakacje kredytowe

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rządowe wakacje kredytowe obejmują kredyty hipoteczne zaciągnięte w polskich złotych w celu zakupu własnego mieszkania i różnią się od tych, które oferują banki np. w przypadku kredytów gotówkowych.

Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku rządowych wakacji kredytowych możliwe jest zawieszenie całej raty kapitałowo-odsetkowej, a kredytobiorca ma pewność, że nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów. Korzystając z opcji oferowanych przez banki, możliwe jest zawieszenie całej raty, samego kapitału albo odsetek, jednak wiąże się to z kosztami (rzędu nawet kilkuset złotych).

Pamiętaj! Jeżeli posiadasz kredyt i nie jesteś w stanie spłacać jego rat, możesz skorzystać również z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W ramach programu otrzymasz maksymalnie kwotę 2 tysięcy złotych miesięcznie, która wypłacana będzie nawet przez 36 miesięcy. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić któryś z trzech warunków – jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów albo miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty (1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie rządowej podatki.gov.pl. 

Rządowe wakacje kredytowe – jak to działa?

Ustawowe wakacje kredytowe przyznawane są maksymalnie na 4 miesiące 2022 roku oraz 4 miesiące 2023 roku. Łącznie daje to 8 miesięcy wolnych od konieczności spłaty raty kredytu hipotecznego. To kredytobiorca decyduje o tym, czy i w jakich miesiącach skorzysta z tej opcji – musi jednak dostosować się do okresu ustanowionego przez rząd.

kredyt na mieszkanie

W praktyce możliwe jest:

 • zawieszenie maksymalnie dwóch rat kredytu hipotecznego w trzecim kwartale 2022 roku;
 • zawieszenie maksymalnie dwóch rat kredytu hipotecznego w czwartym kwartale 2022 roku;
 • zawieszenie po jednej racie kredytu hipotecznego w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Zawieszeniu podlegają całe raty, w tym część kapitałowa i odsetkowa, a bank ma obowiązek – po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych warunków – udzielić wakacji kredytowych. Co więcej, instytucje finansowe nie mają prawa żądać z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Pamiętaj! Rządowe wakacje kredytowe nie obejmują opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu, np. na życie. Jeżeli więc, oprócz rat, opłacasz co miesiąc obowiązkową polisę, nawet po skorzystaniu z tego rozwiązania będziesz zobowiązany do regulowania składki.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Rządowe wakacje kredytowe są często określane jako „rozwiązanie dla wszystkich kredytobiorców”. W rzeczywistości nie do końca tak jest i konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Skorzystają z nich wyłącznie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w polskich złotych. Jeżeli więc spłacasz kredyt gotówkowy albo mieszkaniowy indeksowany do walut obcych, nie będziesz mógł odroczyć płatności w ramach wakacji kredytowych. Co więcej, kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe – jeżeli więc sfinansowałeś nim zakup mieszkania na wynajem, nie będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania.

Uwaga! Rządowe wakacje kredytowe obejmują także kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup działki (o ile celem tego było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych). Pamiętaj tylko, że mogą dotyczyć wyłącznie jednego zobowiązania. Jeżeli więc zaciągnąłeś kilka kredytów hipotecznych, odroczysz spłatę tylko jednego z nich.

Ostatnim warunkiem jest data zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Zgodnie z ustaleniami, wakacje kredytowe obejmują wyłącznie te, które zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku. Co więcej, zakończenie okresu kredytowania powinno mieć miejsce co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Rządowe wakacje kredytowe 2022 – warunki, które musisz spełnić

Podsumowując, rządowe wakacje kredytowe przysługują kredytobiorcom, którzy:

 • zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach i na własne potrzeby mieszkaniowe;
 • zawarli umowę kredytu przed 1 lipca 2022 roku;
 • kończą okres kredytowania po upływie minimum 6 miesięcy od 1 lipca 2022 roku.

Pamiętaj! W przypadku wakacji kredytowych nie istnieje kryterium dochodowe. W związku z tym skorzystasz z nich bez względu na to, ile zarabiasz.

Wakacje kredytowe – od kiedy można z nich skorzystać?

Wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca 2022 roku. Banki wprowadziły specjalne systemy do ich obsługi, dlatego sama procedura nie powinna sprawić nikomu większych problemów. W większości przypadków nie trzeba nawet odwiedzać placówki stacjonarnej – wystarczy skorzystać z bankowości elektronicznej albo aplikacji mobilnej.

kredyt na mieszkanie

Ile maksymalnie trwają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe mogą trwać maksymalnie osiem miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku. Oznacza to, że możesz zawiesić spłatę ośmiu rat kredytu hipotecznego, choć nie jest to obowiązkowe. W praktyce możesz więc skorzystać np. z odroczenia czterech rat albo całkowicie zrezygnować z tej opcji – w zależności od tego, czy potrzebujesz tego rodzaju wsparcia.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek?

Jeżeli spełniasz warunki narzucone przez ustawodawcę, możesz skorzystać z wakacji kredytowych. Wystarczy, że złożysz wniosek do banku, który udzielił Ci finansowania. Zrobisz to:

 • pisemnie (bezpośrednio w oddziale banku albo wysyłając wniosek pocztą bądź kurierem);
 • mailowo;
 • korzystając z bankowości internetowej.

Warto wiedzieć, że masz możliwość złożenia jednego wniosku, który będzie obejmował cały okres rządowych wakacji kredytowych, albo kilku odrębnych (za każdy miesiąc). Musisz jednak zrobić to jeszcze przed dniem płatności raty kredytu.

Co powinien zawierać taki wniosek? Kilka elementów, w tym:

 • dane kredytobiorcy;
 • dane banku, który udzielił finansowania;
 • wskazanie umowy kredytu (jej numeru i daty zawarcia);
 • wskazanie okresu, w jakim obowiązywać będą wakacje kredytowe;
 • oświadczenie o tym, że wniosek dotyczy umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składanie fałszywych informacji wiąże się z odpowiedzialnością karną!

Uwaga! Każdy bank ma obowiązek potwierdzić przyjęcie wniosku o wakacje kredytowe w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Prawdopodobnie jednak będziesz czekać o wiele krócej.

Warto pamiętać, że proces składania wniosku może nieco różnić się w zależności od banku, z którym podpisana została umowa. Zwykle jednak dopełnienie formalności i skorzystania z rządowych wakacji kredytowych jest łatwe i nie zajmuje dużo czasu – korzystając z bankowości elektronicznej, możesz zrobić to w zaledwie kilka minut. Co więcej, większość banków nie wymaga podpisywania specjalnego aneksu do umowy kredytowej.

Wakacje kredytowe – czy to się opłaca?

Rządowe wakacje kredytowe, według większości specjalistów, to opłacalne rozwiązanie mogące znacznie pomóc kredytobiorcom – zwłaszcza tym, którzy ze względu na podniesienie stóp procentowych mają problem z terminowym spłacaniem wyższych rat kredytu. Jest to opcja o tyle korzystna, że nie powinna wpływać negatywnie na zdolność kredytową, a jedyną konsekwencją skorzystania z niej jest przedłużenie okresu spłaty kredytu o konkretną liczbę miesięcy.

Jak wykorzystać zaoszczędzone pieniądze? Możesz oczywiście przeznaczyć je na dowolny cel – np. podreperowanie domowego budżetu, a nawet urlop czy zakup wymarzonego sprzętu do swojego domu. Jednak specjaliści sugerują zainwestowanie uzyskanych nadwyżek albo przeznaczenie ich na nadpłatę kredytu hipotecznego. Dzięki temu w przyszłości będziesz spłacać niższe raty albo skrócisz okres kredytowania.

Pamiętaj również, że oprócz zadbania o własne finanse, możesz także przeznaczyć nadwyżki na inne cele, które zapewnią Ci większe poczucie bezpieczeństwa na co dzień. Jednym z nich jest ubezpieczenie mieszkania, które zapewniać będzie szeroki zakres ochrony i pokryje konsekwencje finansowe ewentualnych szkód, powstałych np. w wyniku pożaru lub innych zdarzeń losowych. Możesz także wykorzystać zaoszczędzone środki, by rozszerzyć zakres ochrony, ubezpieczając swoje mienie od kradzieży czy uszkodzenia.

Wypadki się zdarzają i mogą być bardzo kosztowne – z odpowiednią, dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb polisą ubezpieczeniową zyskujesz kompleksową ochronę i możesz spać spokojniej. Warto więc rozważyć jej zakup.

 


Poprzedni Następny
Przeczytaj też