Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Brexit a ubezpieczenie samochodu. Co się zmieni po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

01.04.2021

Lockdown i Exit to dwa angielskie słowa, które przedostały się do naszego codziennego słownika. W tym artykule skupimy się na słowie: exit (z ang. wyjście). A właściwie na przedrostku dodawanym do tego słowa. Najpopularniejszy z nich to Brexit, czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 1 stycznia 2021 zakończył się tzw.okres przejściowy i Brytyjczycy nie są już częścią struktur unijnych. Co się zmieni? Jak wpłynie to na ubezpieczenia, np. OC posiadaczy pojazdu?

Co to jest Brexit?

Na początek kilka ważnych dat. Termin „Brexit” przez połączenie słów: „Britain” i „Exit” pojawił się po raz pierwszy w 2012 roku. W kolejnym roku premier David Cameron zapowiedział referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii. Ostatecznie obywatele Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zagłosowali w czerwcu 2016 roku. Szala (niespełna 52%) przechyliła się na rzecz wyjścia z UE. Rozpoczął się długi proces opuszczania Unii, który zakończył się 1 stycznia 2021 roku. Dokładnie 48 lat od przystąpienia. Jaki wpływ na sytuację Polaków ma Brexit?

Brexit – co dalej?

Od 1 stycznia Wielka Brytania nie jest już traktowana jako kraj członkowski. Było tak jeszcze przez poprzedzające tę datę 11 miesięcy, które nazwano tzw. okresem przejściowym. Brexit to m.in. zmiany w świecie handlu i nowe formalności do spełnienia. Teraz sprzedawcy będą musieli zapoznać się dokładnie z normami brytyjskim pod kątem sprzedaży danego towaru.

Brexit wpływa również na dostęp do rynku pracy na Wyspach. Chcesz znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii? Ścieżka do realizacji tego celu będzie dłuższa i bardziej skomplikowana. Szukanie zatrudnienia po przyjeździe nie będzie już możliwe. Rozwiązaniem może być zaproszenie od pracodawcy. Wielka Brytania po opuszczeniu UE przestaje być też członkiem programu wymiany studentów Erasmus. Wyższe będą również koszty studiowania na Wyspach.

Wjazd do Wielkiej Brytanii – co się zmieni?

1 stycznia 2021 rozdzieliły się drogi unijne i brytyjskie. Wciąż jednak obowiązują pewne rozwiązania tymczasowe, np. w zakresie przekraczania granicy brytyjskiej. Do 30 września 2021 roku możemy przyjechać do Wielkiej Brytanii na starych zasadach. W ramach swobody przemieszczania, jakie umożliwia Unia Europejska. Wystarczy, że będziemy posiadać jedynie nasz polski dowód osobisty. Paszport będzie konieczny dopiero od 1 października 2021 roku. Od tej zasady także będą wyjątki. Paszporty nie będą wymagane od osób posiadających status osiedlonych na terytorium Wielkiej Brytanii. Takie osoby będą mogły przekraczać granice na niezmienionych zasadach do końca 2025 roku. Wizy nie będą na szczęście potrzebne.

Brexit a ubezpieczenie OC

Z uwagi na Brexit pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Jedna z nich dotyczy ubezpieczenia pojazdu. Jak teraz będzie funkcjonowało ubezpieczenie OC samochodu? Czy ochrona ubezpieczeniowa będzie działała również na terenie Wielkiej Brytanii? Czy konieczne będzie wystawianie certyfikatów Zielonej Karty, aby możliwe było wjechanie na terytorium Wielkiej Brytanii? Czy zmieniły się Ogólne Warunki Ubezpieczeń? Pytania się rozmnożyły, a sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE budzi wiele wątpliwości. Trudno odnaleźć się w nowych regulacjach i znaleźć w nich odpowiedzi. Od razu uspokajamy i rozwiewamy te niejasności.

Gdy posiadamy ubezpieczenie OC, możemy być spokojni w czasie podróży samochodem po większości krajów europejskich. Polisa OC zazwyczaj w zupełności wystarczy, by w razie stłuczki skorzystać z pomocy ubezpieczyciela. Tak jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co z Wielką Brytanią po Brexicie? Czy będzie tam obowiązywać Zielona Karta?

Zielone Światło dla Zielonej Karty

Zielona Karta to dokument, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia OC w naszym kraju. W Compensie otrzymujesz ją za darmo do ubezpieczenia OC. Oczywiście samo OC nie wystarcza, żeby zapewnić sobie pełną ochronę i bezpieczeństwo na drodze. Najlepszym rozwiązaniem jest kupno pakietu OC/AC z Assistance i NNW. Do takiego pakietu też otrzymasz Zieloną Kartę, która obowiązuję na Wyspach Brytyjskich.

Wielka Brytania pozostaje w Systemie Zielonej Karty mimo opuszczenia struktur Unii Europejskiej. W Systemie tym znajduję się razem z 14 innymi krajami. Wśród nich znajdują się: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Tym samym Wielka Brytania nadal jest stroną funkcjonującego wewnątrz tego Systemu Zielonej Karty tzw. Porozumienia Wielostronnego. Sygnatariuszem tego Porozumienia z ramienia Polski jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). W przypadku Wielkiej Brytanii sygnatariuszem jest Biuro Narodowe Zjednoczonego Królestwa.

Po Brexicie utrzymany zostanie swobodny przepływ pojazdów pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EOG to strefa wolnego handlu, którą tworzą kraje UE (m.in. Polska). W strefie znajdują się również kraje, które nie należą do UE: Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

To oznacza, że Polacy NIE muszą posiadać Zielonej Karty, by podróżować po Wielkiej Brytanii. Wystarczające będzie ubezpieczenie OC zawarte u polskiego ubezpieczyciela. Na chwilę obecną, rekomendowane jest jednak posiadanie certyfikatu Zielonej Karty. Często jest to darmowy dokument dołączany do polisy OC. Możemy go otrzymać od naszego ubezpieczyciela po złożeniu wniosku. Tak jest w Compensie. 

brexit co to

Brexit a zgłoszenie szkody?

Wątpliwości związane z działaniem OC i Zielonej Karty udało się rozwiać. A jak wygląda zgłoszenie szkody w nowej rzeczywistości? Gdy zdarzeniu na terenie Polski będzie uczestniczył pojazd ubezpieczony w Wielkiej Brytanii? Odpowiedź znajdziemy w Dyrektywie unijnej z 2009. Obliguje ona zakłady ubezpieczeń z kraju EOG do wyznaczenia specjalnego reprezentanta. Jego zadaniem jest obsługa spraw roszczeń ubezpieczeniowych w innych krajach strefy. Odpowiada m.in. za przeprowadzenie całego postępowania likwidacyjnego z wypłatą odszkodowania włącznie. Z chwilą opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur unijnych taki reprezentant na terytorium Polski nie będzie wyznaczony. 

Jak to działało w praktyce, przed Brexitem? Uczestniczysz w zdarzeniu, w którym Twój pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji. Uczestniczy w niej samochód z Wielkiej Brytanii. Wspomniana dyrektywa umożliwiała zgłoszenie szkody na terenie Polski. Możliwe było także pozywanie Polskiego Organu Odszkodowawczego (PBUK). Zamiast kierowania takiego pozwu do zagranicznego ubezpieczyciela.  

Teraz niestety takie zgłoszenie szkody NIE będzie możliwe. Wielka Brytania z początkiem 2021 roku przestała podlegać unijnej Dyrektywie. Brexit oznacza, że obecnie poszkodowany musi dochodzić swoich praw bezpośrednio w Wielkiej Brytanii. Alternatywą jest pozew przed sądami brytyjskimi.

Ochrona Prawna do ubezpieczenia OC

Jak zatem zabezpieczyć się na ewentualność dochodzenia swoich praw w przypadku szkody? Jak obniżyć koszty procesowe z tym związane, w Polsce i zagranicą? Przez dokupienie ubezpieczenia Ochrona Prawna do polisy OC, AC lub OC/AC. W Compensie jest tak możliwość w wariancie II tego ubezpieczenia z Sumą Ubezpieczenia 30 000 zł. W ten sposób możesz liczyć na pomoc prawną. W sprawach związanych z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. 

Ochrona Prawna Compensa to m.in.

  • porady bez limitu
  • przygotowanie opinii prawnych na piśmie
  • udostępnienie dokumentów prawnych
  • wynagrodzenie dla adwokata
  • pokrycie kosztów sądowych.

Więcej na temat korzyści, jakie daje Ochrona Prawna znajdziesz na: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/ochrona-prawna/

W związku z Brexitem Compensa nie zmieniła zakresu terytorialnego ochrony dla ubezpieczeń OC, AC czy Assistance. Zakres terytorialny pozostał bez zmian. Jeśli wcześniej ochrona ubezpieczeniowa była świadczona w Wielkiej Brytanii, to nadal jest tam świadczona. Nic się tutaj nie zmieniło.

Brexit co dalej?

Brexit wiąże się z wieloma zmianami. Część z nich jeszcze się nie dokonała. Praktyka będzie się dopiero kształtować. Pozostaje nam dokładnie śledzić dalszy bieg zdarzeń i nowe regulacje.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też