Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

21.06.2023

Każde dziecko wymaga niemal nieustannej opieki rodziców lub opiekunów – jest to jasne dla wszystkich. Nie każdy jednak wie, od kiedy można zostawić je samo w domu. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawnymi, jest to dopuszczalne po ukończeniu przez dziecko 7. roku życia. Warto jednak pamiętać, że nie tylko wiek o tym decyduje – zostawiając dziecko samo w domu, należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka innych czynników.

Kiedy dziecko może zostać samo w domu i od czego to zależy?

Pozostawienie dziecka samego w domu jest dopuszczalne, gdy skończy ono 7 lat. Mówi o tym Kodeks wykroczeń, a konkretnie art. 106:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Niezastosowanie się do tego przepisu może więc być uznane za wykroczenie i zostać ukarane. Dlatego lepiej nie ryzykować i, w razie konieczności, pozostawić dziecko pod opieką innej osoby dorosłej – np. członka rodziny lub niani.

Warto również pamiętać, że pozostawienie dziecka samego w domu nie zależy wyłącznie od wieku. Kluczową kwestią jest również dojrzałość emocjonalna dziecka i to, czy jest świadomy tego, jakie zagrożenia czyhają na niego w domu oraz w jaki sposób może im zapobiegać. Niezbędne okazuje się więc odpowiednie wyedukowanie dziecka oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności, o których powiemy nieco więcej w dalszej części tego artykułu.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu w świetle prawa?

Wspomnieliśmy już o Kodeksie wykroczeń, z którego treści wynika, że możesz zdecydować się zostawić dziecko samo w domu po ukończeniu przez nie 7 lat. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny dokument, który reguluje tę kwestię.

Należy również zwrócić uwagę na ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zawarto w niej artykuł 32, który mówi o tym, że:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Jeszcze więcej zawiłości w tej kwestii wprowadza Kodeks cywilny, a mówiąc dokładniej, artykuł 12. Zgodnie z nim:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Oczywiście, jak wspomnieliśmy wcześniej, wiele zależy od tego, jak bardzo świadome jest Twoje dziecko i w jaki sposób przygotowałeś je do pozostania samemu.

Jak się przygotować do pozostawienia dziecka samego w domu?

Jeżeli jesteś zmuszony pozostawić dziecko samo w domu, powinieneś przeprowadzić z nim rozmowę i przedstawić mu wszelkie zasady bezpieczeństwa, takie jak:

  • na jak długi czas pozostanie bez opieki;
  • co może, a czego nie wolno mu robić podczas nieobecności rodziców lub opiekunów;
  • co zrobić w przypadku nieprzewidzianych sytuacji albo wypadków;
  • do kogo zwrócić się w przypadku jakiegokolwiek problemu.

Poinformuj dziecko, by nie wpuszczało do domu nieznajomych osób i wytłumacz, jak korzystać z telefonu. Zostaw mu numery alarmowe do bliskich osób, a także powiedz, że w razie problemu może udać się o pomoc do sąsiada oczywiście po uprzednim ustaleniu tego z sąsiadem. 

Jak zapewnić bezpieczeństwu dziecku, które zostaje samo w domu?

Rozmowa z latoroślą i pozostawienie jej kontaktu do bliskich to nie wszystko. Jako rodzic, powinieneś także wyeliminować wszelkie zagrożenia. Zostawiając dziecko samo w domu:

  • zamknij drzwi, ale pozostaw dziecku klucze, by w razie konieczności mogło wydostać się z mieszkania lub domu;
  • zabezpiecz zagrażające jego zdrowiu lub życiu przedmioty i sprzęty, takie jak nożyczki, zapalniczki, zapałki, kuchenka gazowa czy urządzenia elektryczne;
  • pozamykaj wszystkie szafy i dokładnie zamocuj każdy regał czy półkę, by nie stanowiły one zagrożenia;
  • zaopatrz je w telefon lub smartwatch z aplikacją alarmową, dzięki której otrzymasz informację o wszelkich niepożądanych zdarzeniach;
  • zadbaj o ubezpieczenie szkolne, które zapewni dziecku ochronę przez 24 godziny na dobę i bez względu na miejsce, w jakim się ono znajduje (sprawdź, co obejmuje taka polisa).

Od ilu lat dziecko może wracać samo ze szkoły?

Wiesz już, od kiedy możesz zostawić dziecko samo w domu i jak się do tego przygotować. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – powrót ze szkoły. To, czy może ono wracać z niej samodzielnie, zależy przede wszystkim od odległości placówki od domu, a także drogi, jaką będzie musiało pokonać dziecko.

Warto odnieść się do Prawa o ruchu drogowym. Informuje ono o tym, że dziecko do lat 7 może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat. Zasada ta nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji, gdy szkoła znajduje się na tym samym osiedlu, a drogi oznaczone są „strefą zamieszkania” lub zostały przeznaczone wyłącznie dla pieszych.

Warto jednak pamiętać o zachowaniu szczególnych środków ostrożności – jeżeli zdecydujesz, by dziecko wracało samo ze szkoły, poinformuj je o czyhających zagrożeniach oraz wszelkich zasadach związanych z ruchem drogowym (zwłaszcza o tych, które dotyczą prawidłowego przechodzenia przez jezdnię).

O tym pamiętaj, zostawiając dziecko samo w domu

Niezależnie od tego, czy zostawiasz dziecko samo w domu, czy nie, powinieneś wykupić dla niego ubezpieczenie szkolne. Zapewnia ono całodobową ochronę zdrowia i życia dziecka przez cały rok – zarówno w szkole, jak i w domu, na podwórku czy w czasie wakacji. Obejmuje dzieci bez względu na wiek i może zostać rozszerzone o pomoc psychologiczną oraz prawną. Sprawdź co dokładnie wchodzi w zakres takiego ubezpieczenia.

Pamiętaj również o tym, by nie pozostawiać dziecka samego w domu, jeżeli nie jest to konieczne. Uchroni Cię przed tym np. ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu możesz zabrać dziecko ze sobą do lekarza, mając pewność, że nie będziesz musiał czekać z nim wiele godzin na przyjęcie przez specjalistę. Prywatna opieka zdrowotna zapewnia bowiem natychmiastowy dostęp do lekarza w pobliskiej placówce – również w formie e-wizyty (online).

W trosce o swoje dzieci oraz ich przyszłość, warto także wykupić ubezpieczenie na życie. Może ono zapewnić nie tylko świadczenie po śmierci ubezpieczonego, ale również finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku lub w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.

NNW szkolne dla dziecka – pamiętaj o ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie NNW szkolne stanowi istotny element ochrony dzieci nie tylko w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, ale i w domu, na podwórku, a nawet podczas wakacji, zapewniając rodzicom spokój i poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek nieszczęśliwych wypadków dziecka. Polisa NNW szkolne obejmuje szeroki zakres ryzyk, które dzieci mogą napotkać w szkole i jej otoczeniu. Ubezpieczenie szkolne chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wypadków, urazów czy nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Należy jednak pamiętać, że zakres ochrony i warunki polisy NNW szkolne mogą się różnić w zależności od konkretnego ubezpieczyciela i oferowanego planu ubezpieczenia. Warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy, aby być świadomym objęcia ryzyk oraz potencjalnych wyłączeń czy ograniczeń. Warianty ubezpieczenia nnw szkolnego w Compensie znajdziesz na  https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/.

Rodzice powinni również skonsultować się z placówką edukacyjną, aby dowiedzieć się, czy szkoła posiada jakiekolwiek obowiązkowe ubezpieczenie grupowe dla uczniów. Istotne jest zrozumienie, jakie ryzyka są objęte tym ubezpieczeniem grupowym, jakie są jego ograniczenia oraz czy istnieje możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dodatkowe ubezpieczenie indywidualne.

Ubezpieczenie NNW szkolne to inwestycja w bezpieczeństwo i dobro dziecka. Polisa NNW chroni przed konsekwencjami finansowymi w razie nieszczęśliwych wypadków, ale także daje rodzicom poczucie spokoju, wiedząc, że ich dziecko jest objęte kompleksową ochroną. Dobrze dobrana polisa NNW szkolne to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju rodzicom oraz pełnego wsparcia dla dzieci w czasie ich dorastania. Zapraszamy do zakupu polisy NNW szkolnego online w Compensie: https://nnwszkolne.compensa.pl/.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też