Jak działają ubezpieczenia grupowe i jakie mają zalety?

22.04.2023

W dzisiejszych czasach coraz więcej pracodawców oferuje swoim pracownikom ubezpieczenia grupowe, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla indywidualnych polis ubezpieczeniowych. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie są ubezpieczenia grupowe, jak działają i jakie są ich zalety w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych. Przeczytasz także o różnicach między tymi dwoma rodzajami ubezpieczeń. Sprawdź, co się bardziej opłaca!

Co to są ubezpieczenia grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj ubezpieczenia, w którym wszyscy ubezpieczeni należą do jednej grupy, a ubezpieczenie jest zawierane na rzecz tej grupy jako całości. Ubezpieczenie grupowe jest zwykle oferowane przez pracodawców dla swoich pracowników. W takim wypadku, pracodawca zawiera umowę ubezpieczeniową z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz swoich pracowników lub członków organizacji. Pracownicy, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, zostają objęci ubezpieczeniem, a pracodawca lub organizacja ponosi koszty ubezpieczenia lub pokrywa część kosztów.

Ubezpieczenia grupowe mogą dotyczyć różnego zakresu ochrony, dlatego wyróżnia się m.in. takie rodzaje tzw. „grupówek” jak:

 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia grupowe zazwyczaj są bardziej korzystne niż indywidualne ubezpieczenia. Wynika to z faktu, że firmy, które negocjują ostateczną formę grupowej polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym, są w stanie wynegocjować lepsze warunki ubezpieczenia dla swoich pracowników. Może to dotyczyć zarówno zakresu ochrony, jak i wysokości miesięcznej składki dla pracownika.

Czym się różni ubezpieczenie grupowe od indywidualnego?

Ubezpieczenie grupowe różni się od ubezpieczenia indywidualnego przede wszystkim tym, że jest zawierane na rzecz grupy osób, zaś ubezpieczenie indywidualne jest zawierane na rzecz pojedynczej osoby. Dodatkowo, wśród obszarów, w których występują największe różnice, można wyróżnić:

Składka: W przypadku ubezpieczenia grupowego, bardzo często składka jest finansowana przez ubezpieczonego (potrącana z wynagrodzenia ubezpieczonego pracownika). Może być też tak, że część lub całość składki uiszcza pracodawca lub organizacja, do której należy ubezpieczony. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego zapłata pełnej wysokości składki zawsze leży po stronie ubezpieczonego.

Warunki i zakres ubezpieczenia: Warunki i zakres ubezpieczenia grupowego są ustalane przez pracodawcę lub organizację, do której należy ubezpieczony, natomiast w przypadku ubezpieczenia indywidualnego warunki i zakres ubezpieczenia są negocjowane przez poszczególne osoby.

Dostępność: Ubezpieczenie grupowe jest dostępne tylko dla pracowników danej firmy lub członków danej organizacji. Ubezpieczenie indywidualne natomiast jest dostępne dla każdego, kto spełnia kryteria np. wiek i którego potrzeby adresuje dany produkt.

Zniżki: Ubezpieczenie grupowe jest zazwyczaj związane z lepszymi warunkami cenowymi w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych oraz z adekwatną do składki wysokością świadczeń.

Jak działają ubezpieczenia grupowe?

W poprzednim akapicie omówiliśmy różnice między ubezpieczeniami indywidualnymi a grupowymi. Pora przedstawić mechanizm działania grupowych ubezpieczeń na życie, aby lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie w zakładach pracy. Ubezpieczenia grupowe działają w następujący sposób:

 1. pracodawca lub organizacja negocjuje warunki ubezpieczenia, wysokość składek ubezpieczeniowych oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej, aby dopasować je do potrzeb swoich pracowników lub członków,

 2. pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz swoich pracowników lub członków,
 3. pracownicy lub członkowie organizacji zgłaszają chęć dołączenia do tzw. „grupówki” w swoim zakładzie pracy, składając deklarację przystąpienia do umowy ubezpieczenia,
 4. pracownik finansuje składkę, która jest potrącana z wynagrodzenia ubezpieczonego pracownika, albo, w zależności od ustalonych warunków umowy ,pracodawca lub organizacja ponosi koszty ubezpieczenia dla pracowników lub pokrywa część kosztów,
 5. w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, takiego jak choroba, wypadek lub śmierć, ubezpieczony zgłasza szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia grupowego,
 6. towarzystwo ubezpieczeniowe rozpatruje wniosek i jeśli jest zasadna wypłata , wypłaca odszkodowanie lub świadczenie zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

Czy "grupówka" się opłaca?

Ubezpieczenie grupowe jest opłacalne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Pracownik opłaca niższą składkę ubezpieczeniową niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia (przy adekwatnej wysokości świadczeń) i może w łatwy sposób dołączyć do ubezpieczenia dostępnego w swoim zakładzie pracy. Grupowe ubezpieczenie w pracy ma swoje wady i zalety, które warto znać przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia. Rozpocznijmy od zalet takiego rozwiązania:

 • Niższe koszty: Składki w ramach grupowego ubezpieczenia często są niższe niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować zniżki dla dużych grup ubezpieczonych.

 • Szeroki zakres ochrony: Ubezpieczenie grupowe zwykle obejmuje szeroki zakres ochrony, uwzględniając m.in. poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, nieszczęśliwe wypadki, śmierć ubezpieczonego. Compensa Bezpieczna Grupa oferuje również ochronę dla rodziny Ubezpieczonego.
 • Prostszy proces zawarcia umowy: W przypadku ubezpieczenia grupowego, pracownicy lub członkowie organizacji nie muszą składać osobnych wniosków ubezpieczeniowych, a jedynie deklarację przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
 • Możliwość negocjowania warunków: Pracodawca lub organizacja ma możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia, wysokości składek ubezpieczeniowych oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej, aby dopasować je do potrzeb swoich pracowników lub członków.

Ubezpieczenia grupowe - kto płaci? Pracownik czy pracodawca?

Ubezpieczenie grupowe jest często oferowane przez pracodawców jako część pakietu świadczeń pracowniczych. W takim przypadku, to pracodawca pokrywa część lub całość kosztów ubezpieczenia dla swoich pracowników. W niektórych przypadkach pracodawca nie deklaruje dopłat do ubezpieczenia grupowego – wtedy pracownicy mają możliwość dobrowolnego dołączenia do ubezpieczenia grupowego i sami finansują składkę za ubezpieczenie.

Ubezpieczenia grupowe - na co zwrócić uwagę przed przystąpieniem do grupówki?

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Zakres ubezpieczenia - upewnij się, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie potrzebne Ci ryzyka i że jego suma ubezpieczenia jest dostatecznie wysoka.
 • Koszty ubezpieczenia - upewnij się, że wysokość składki ubezpieczeniowej jest adekwatna do zakresu i warunków ubezpieczenia.
 • Reputacja towarzystwa ubezpieczeniowego - sprawdź reputację towarzystwa ubezpieczeniowego, aby mieć pewność, że jest ono rzetelne i stabilne finansowo. Możesz mieć pewność, że Compensa to zaufane i cenione towarzystwo ubezpieczeniowe, będące częścią grupy VIG - lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej.
 • Liczba wariantów ubezpieczenia - zwróć uwagę czy Twój pracodawca zawarł umowę z kilkoma wariantami ubezpieczenia. Jeśli tak, wybierz taki wariant, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.  

W razie pytań bądź wątpliwości, zawsze możesz się skontaktować ze swoim agentem ubezpieczeniowym, który wyjaśni Ci wszelkie wątpliwe kwestie.

Compensa Bezpieczna Grupa - ubezpieczenie pracowników Twojej firmy

Jeśli jesteś pracodawcą i zastanawiasz się nad tym, jak zapewnić swoim pracownikom najlepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, grupowe ubezpieczenie na życie może być dobrym rozwiązaniem. Jednym z produktów, który warto rozważyć, jest Compensa Bezpieczna Grupa. To kompleksowe ubezpieczenie, które może zostać dostosowane do potrzeb Twoich pracowników.

W ramach polisy oferowany jest szeroki zakres ochrony, który oprócz podstawowego ubezpieczenia na wypadek śmierci i zdiagnozowania choroby śmiertelnej, może być rozszerzony m.in. o ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, leczenia specjalistycznego czy  poważnych chorób. Umowa ubezpieczenia może również obejmować pakiet assistance, m.in. z możliwością organizacji wizyty rehabilitanta w domu, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy czy ubezpieczenie na wypadek leczenia nowotworu złośliwego. Pełna lista ubezpieczeń, które mogą wejść w zakres polisy, znajduje się na stronie https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-bezpieczna-grupa//

Warto podkreślić, że ubezpieczenie Compensa Bezpieczna Grupa jest proste i wygodne w obsłudze. Pracownik nie musi martwić się o skomplikowane procedury, a Ty jako pracodawca zyskujesz pewność, że Twoi pracownicy są dobrze chronieni finansowo.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też