Ubezpieczenie grupowe w pracy - czy warto przystąpić?

15.12.2023

Czy myślałeś kiedyś o ubezpieczeniu grupowym w pracy? To opcja, którą oferuje coraz więcej pracodawców w formie benefitu pracowniczego. Ale czy warto się na nią zdecydować? W naszym artykule przedstawiamy Ci, czym jest ubezpieczenie grupowe w pracy, co obejmuje, czy jest obowiązkowe oraz jakie korzyści przynosi w sytuacjach takich jak urodzenie dziecka, wypadek czy czasowa niezdolność do pracy. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu bliżej i sprawdźmy, jakie są jego zalety.

Co to jest ubezpieczenie grupowe w pracy?

Ubezpieczenie grupowe w pracy to rodzaj ubezpieczenia, które jest oferowane przez pracodawców jako benefit dla swoich pracowników. Pracodawca pokrywa całość lub część kosztów ubezpieczenia, a pracownicy pokrywają pozostałą część składki na ubezpieczenie. Dzięki temu pracownicy mogą mieć dostęp do ubezpieczenia, które byłoby dla nich trudne lub kosztowne do uzyskania indywidualnie.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe w pracy?

Ubezpieczenie grupowe w pracy może obejmować różne rodzaje ubezpieczeń, lecz najczęściej są to grupowe ubezpieczenia zdrowotne oraz grupowe ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie zdrowotne, inaczej prywatna opieka medyczna, obejmuje koszty leczenia i opieki medycznej, w tym wizyty u lekarza, hospitalizację, zabiegi, leki i inne świadczenia medyczne. Ubezpieczenie na życie w podstawowym wariancie obejmuje wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Wśród popularnych ubezpieczeń grupowych możemy wyróżnić ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, które stanowi ochronę finansową w przypadku, gdy ubezpieczony traci zdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku. Niezwykle przydatnym, a w przypadku niektórych zawodów wręcz obowiązkowym, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje ochronę przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich związanych z działalnością zawodową ubezpieczonego.

Compensa Bezpieczna Grupa to ubezpieczenie na życie skierowane do firm zatrudniających co najmniej 15 pracowników. Ubezpieczenie umożliwia grupowe ubezpieczenie pracowników i ich rodzin na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także zawiera opcjonalne ubezpieczenia dodatkowe związane z chorobami bądź wypadkami, które obejmują m.in.:

 • leczenie nowotworu złośliwego
 • śmierć rodzica lub teścian/ rodzica partnera
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego/ małżonka/ partnera/ dziecka
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • operację chirurgiczną
 • pobyt w szpitalu
 • pobyt w szpitalu dziecka
 • pobyt na OIOM
 • lekkie obrażenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Czy ubezpieczenie grupowe w pracy jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy nie jest obowiązkowe w Polsce. Pracodawca może dobrowolnie zdecydować o zapewnieniu takiego ubezpieczenia swoim pracownikom. Nie ma też konkretnych zawodów, w których ubezpieczenie grupowe jest obowiązkowe. W Polsce pracodawcy we własnym zakresie decydują o zapewnieniu ubezpieczenia grupowego swoim pracownikom, biorąc pod uwagę własne interesy i potrzeby swojej firmy oraz pracowników. Mogą oni również decydować o wyborze konkretnego rodzaju ubezpieczenia, np. ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Idąc dalej, ubezpieczenie grupowe również nie jest obowiązkowe dla pracowników. Mogą oni samodzielnie zdecydować o tym, czy chcą dołączyć do ubezpieczenia oferowanego przez pracodawcę. Dla pracowników jest to korzystne rozwiązanie, które pozwala zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak śmierć bądź poważny wypadek. Compensa Bezpieczna Grupa pozwala również rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe opcje, co sprawia, że posiadanie takiego ubezpieczenia jest jeszcze bardziej pożądane w oczach pracownika.

Ubezpieczenie grupowe w pracy a urodzenie dziecka

Ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy może zawierać świadczenia związane z urodzeniem dziecka, takie jak np. wypłata sumy ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka. W zależności od wybranego przez pracodawcę ubezpieczenia, jego zakres i wysokość świadczeń może się różnić.

W Compensa Bezpieczna Grupa istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które gwarantuje świadczenie związane z urodzeniem dziecka.

Ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy a wypadek

Ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy może obejmować ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od wybranego przez pracodawcę ubezpieczenia, jego zakres i wysokość świadczeń może się różnić. W przypadku wypadku w miejscu pracy warto również zgłosić go do pracodawcy, aby uzyskać dodatkowe wsparcie i informacje na temat dalszego postępowania.

Ubezpieczenia dodatkowe, które oferuje Compensa Bezpieczna Grupa, chronią pracownika (ubezpieczonego) przed zdarzeniami, które, wskutek nieszczęśliwego wypadku, powodują m.in.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • trwałą lub ciężką i trwałą uratę zdrowia
 • lekkie obrażenia ciała
 • czasową niezdolność do pracy
 • operację chirurgiczną

Pełen zakres ubezpieczenia znajduje się tutaj

Ubezpieczenie grupowe w pracy a zwolnienie z pracy

Ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy może zapewniać świadczenia związane ze zwolnieniem z pracy. W zależności od wybranego przez pracodawcę ubezpieczenia, jego zakres i wysokość świadczeń może się różnić. Pracownicy powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby wiedzieć, jakie świadczenia są dostępne i jakie warunki trzeba spełnić, by były należne. W przypadku zwolnienia z pracy, warto również skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać dodatkowe wsparcie i informacje na temat dalszego postępowania.

Ubezpieczenie grupowe w pracy - czy warto przystąpić?

Decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej osoby. Ubezpieczenie grupowe zapewnia pracownikom dodatkowe świadczenia i wsparcie w różnych sytuacjach, takich jak wypadek, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Oto kilka powodów, dla których warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy:

 1. Niższe koszty: Często ubezpieczenie grupowe jest tańsze niż indywidualne ubezpieczenie.
 2. Łatwiejsza dostępność: Ubezpieczenie grupowe jest łatwo dostępne dla pracowników, ponieważ zazwyczaj wymaga tylko podpisania deklaracji przystąpienia do umowy i opłacenia składki ubezpieczeniowej.
 3. Szeroki zakres świadczeń: Ubezpieczenie grupowe może zapewniać szeroki zakres świadczeń, m.in. z tytułu następstw  nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, leczenia nowotworu złośliwego.
 4. Oszczędność czasu i wysiłku: Ubezpieczenie grupowe to sposób na zaoszczędzenie czasu i wysiłku pracowników, związanego z ewentualnym poszukiwaniem i wybieraniem odpowiedniego ubezpieczenia na życie.
 5. Dodatkowa ochrona: Ubezpieczenie grupowe może zapewniać pracownikom dodatkową ochronę i wsparcie w różnych sytuacjach życiowych, co może pomóc im w lepszym radzeniu sobie z trudnościami.

Podsumowując, grupowe ubezpieczenia na życie są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Compensa Bezpieczna Grupa to ubezpieczenie grupowe, które w zakresie podstawowym obejmuje śmierć ubezpieczonego oraz zdiagnozowanie choroby śmiertelnej. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu umowy ubezpieczenia o szereg  różnych ubezpieczeń dodatkowych, takich jak ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu. Warto pamiętać, że ubezpieczenie grupowe na życie to inwestycja w bezpieczeństwo finansowe i psychiczne, która może pomóc w trudnych sytuacjach życiowych.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też