Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - co musisz wiedzieć?

25.11.2023

Jeżeli jesteś posiadaczem zwierząt gospodarskich i/lub prowadzisz produkcję zwierzęcą, masz możliwość objęcia swojego inwentarza żywego ubezpieczeniem. Zanim jednak to zrobisz, sprawdź co obejmuje ochrona w ramach polisy i jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dzięki temu dopasujesz zakres ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb i zapewnisz sobie spokój. Oto krótki materiał informacyjny, z którego dowiesz się o możliwości ubezpieczenia swoich zwierząt gospodarskich!

Zwierzęta gospodarskie a ubezpieczenie

Zanim zgłębimy tematykę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, warto zwrócić uwagę na to, jakie gatunki są do nich zaliczane. Niezbędne informacje na ten temat znaleźć można w Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

W uproszczeniu, zwierzęta gospodarskie to takie, które utrzymywane są w gospodarstwie rolnym lub utrzymywane na fermie przemysłowej w celu:

 • pozyskania siły pociągowej;
 • uzyskania produkcji towarowej;
 • uzyskania materiału do reprodukcji.

W Polsce zaliczają się do nich gatunki koniowate (np. konie i osły), bydło domowe, drób (np. kury, kaczki i gęsi) oraz świnie. To jednak nie wszystko. Zwierzętami gospodarskimi są również indyki, owce, kozy, zwierzęta futerkowe (np. lisy, norki, nutrie czy króliki), a także pszczoły miodne oraz niektóre zwierzęta jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych do pozyskiwania mięsa, skór (np. jelenie szlachetne, daniele).

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierząt gospodarskich?

Jeżeli chcesz dowiedzieć, ile wynosić będzie składka ubezpieczenia Twoich zwierząt gospodarskich, skontaktuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym, który dokona kalkulacji składki ubezpieczeniowej dla prowadzonej przez Ciebie produkcji.

Pamiętaj! W Compensie możesz ubezpieczyć:

 • drób w chowie przyzagrodowym (do 100 sztuk)
 • trzodę chlewną
 • bydło, bez względu na rodzaj prowadzonej produkcji
 • kozy, owce
 • konie – również konie sportowe

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć zwierzęta gospodarskie?

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich może obejmować różnego rodzaju szkody powstałe w wyniku anomalii pogodowych oraz zdarzeń losowych. Mowa tutaj przede wszystkim o:

 • pożarach i wybuchach;
 • powodziach i zalaniach;
 • trzęsieniach ziemi i lawinach;
 • zaleganiu śniegu lub zapadaniu się ziemi;
 • uderzeniach piorunów;
 • uderzeniach pojazdów;
 • upadkach statków powietrznych;
 • porażeniach prądem;
 • czynnikach atmosferycznych, takich jak deszcz, grad czy huragan.

Co więcej, zakres ochrony ubezpieczenia może obejmować także szkody powstałe w wyniku działania dymu lub sadzy, fali uderzeniowej albo uboju na skutek wyżej wymienionych zdarzeń.  Pełną informację o zakresie ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w Compensie znajdziesz tutaj.  

Jeżeli masz w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym, który udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Gdzie ubezpieczyć zwierzęta gospodarskie?

Jeżeli chcesz wykupić ubezpieczenie zwierząt gospodarskich na korzystnych warunkach, rozważ ubezpieczenia rolnicze, które oferuje Compensa. Dzięki szerokiemu zakresowi ochrony w ramach ubezpieczeń rolniczych obejmiesz swoje zwierzęta gospodarskie ochroną ubezpieczeniową przed konsekwencjami szkód powstałych zarówno w wyniki działania ognia, jak też innych zdarzeń losowych.

Co więcej, oferujemy również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego, materiałów i zapasów, ruchomości domowych, a także urządzeń elektronicznych znajdujących się w gospodarstwie rolnym. Dzięki wykupieniu ubezpieczenia w Compensie, jesteś w stanie jedną polisą kompleksowo zabezpieczyć swoje mienie.

Jak wykupić ubezpieczenie zwierząt gospodarskich? Wystarczy skontaktować się z agentem, który nie tylko dokona indywidualnej kalkulacji składki, ale również pomoże Ci w wyborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też