Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Beesafe to internetowy agent Compensy

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!

Oblicz cenę

Jak wypełnić i złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

29.06.2022

Sprzedajesz samochód albo inny pojazd? W takim razie powinieneś pamiętać o kilku formalnościach. Jedną z najważniejszych jest zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym jest i gdzie je złożyć? Czy jednocześnie należy wyrejestrować pojazd? I w końcu – jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? Sprawdźmy!

Gdzie i po co złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu lub innego pojazdu, który go sprzedaje. Jego niezłożenie sprawi, że nawet po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży i sfinalizowaniu transakcji w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów wciąż będziesz figurował jako właściciel pojazdu. W efekcie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyny popełnione przez osobę, która kupiła od Ciebie samochód (mowa tu np. o konieczności zapłacenia mandatu za przekroczenie prędkości). Co więcej, jeżeli nie zrobisz tego w odpowiednim terminie, będziesz narażony na karę pieniężną w wysokości nawet 1 000 zł.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 2 pkt 1).

Czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest tym samym, co wyrejestrowanie?

Nie, ale składając zawiadomienie o zbyciu pojazdu, nie musisz wyrejestrowywać sprzedanego samochodu - tutaj sprawdzisz, kiedy trzeba wyrejestrować pojazd. Czynność ta jest niezbędna tylko w niektórych sytuacjach – np. po złomowaniu, kradzieży albo wywiezieniu auta za granicę w celu jego sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku również grozi karą pieniężną (w wysokości 200-1 000 zł).

Jeżeli więc sprzedajesz pojazd w Polsce, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, by uniknąć wszelkich konsekwencji. Auto zostanie automatycznie wyrejestrowane w momencie, gdy jego rejestracji dokona nowy właściciel.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Wypełnienie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest trudne, ale warto wcześniej zaopatrzyć się w umowę kupna-sprzedaży. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje, które będą Ci potrzebne, by sporządzić dokument dla wydziału komunikacji. 

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? Aby było ono prawidłowe pod względem formalnym i prawnym, powinno zawierać:

  • datę i miejscowość;
  • dane właściciela pojazdu (albo współwłaścicieli);
  • nazwę urzędu, w którym mieści się wydział komunikacji (np. starostwo powiatowe albo urząd miasta);
  • dane kupującego, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL;
  • dane zbywanego pojazdu, w tym markę, model, numer rejestracyjny i numer VIN;
  • informacje o rodzaju dokumentu, w oparciu o który przeniesiona została własność pojazdu, wraz z datą zawarcia transakcji (w tym wypadku będzie to umowa kupna-sprzedaży);
  • podpis właściciela (albo współwłaścicieli).

Skąd wziąć zawiadomienie o zbyciu pojazdu? PDF możesz pobrać na stronie internetowej stosownego urzędu albo odebrać druk osobiście w jego siedzibie. Wzory tego rodzaju dokumentu znajdziesz również w innych miejscach w internecie.

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Jak złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zawiadomienie o zbyciu pojazdu powinno zostać złożone w wydziale komunikacji znajdującym się we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Możesz to zrobić na dwa sposoby – osobiście albo przez internet. Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas, polecamy tę drugą opcję – aby skorzystanie z niej było możliwe, wystarczy tylko posiadać profil zaufany.

1.    Jak złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu osobiście?

Jeżeli chcesz złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu osobiście, możesz udać się do odpowiedniego urzędu, w którym znajduje się wydział komunikacji. Musisz przygotować dokument tożsamości, którym posłużyłeś się podczas dokonywania transakcji z kupującym, oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu oraz wypełnione zawiadomienie.

Co w sytuacji, gdy pojazd posiada kilku współwłaścicieli? Powinni oni pojawić się osobiście w wydziale komunikacji albo wystawić pełnomocnictwo jednemu z nich. Warto jednak pamiętać, że jego koszt to 17 zł (chyba, że pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny) i że należy umieścić w nim odpowiednie informacje – przede wszystkim datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpisy osób udzielających pełnomocnictwo oraz pełnomocnika, a także dane pojazdu.

2.    Jak złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu przez internet?

Jeżeli nie masz czasu na wizytę w wydziale komunikacji, możesz złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu przez internet – w tym miejscu. Potrzebne Ci do tego będą tylko profil zaufany (możesz założyć go w każdej chwili) oraz skan umowy kupna-sprzedaży.

Jak to zrobić krok po kroku?
1.    Kliknij w przycisk START.
2.    Zaznacz pole ZBYCIE POJAZDU.
3.    Określ, czy Twoje dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, zaznaczając TAK lub NIE.
4.    Kliknij w przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
5.    Zaloguj się przez profil zaufany.
6.    Wypełnij formularz (Twoje dane zostaną pobrane automatycznie).
7.    Dołącz skan umowy kupna-sprzedaży i wybierz odpowiedni wydział komunikacji.
8.    Zatwierdź złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym).

To wszystko! Procedura jest bardzo prosta i pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu. Nawet, jeżeli pojazd posiada kilku współwłaścicieli, nie musisz dołączać pełnomocnictwa, a jedynie zaznaczyć, że działasz za ich zgodą. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Jak założyć profil zaufany? Wystarczy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP, a następnie wysłać wniosek. Potem należy potwierdzić swoje dane – poprzez wizytę w odpowiednim punkcie (banku lub urzędzie) lub przez internet (należy posiadać konto w banku).

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – ile czasu?

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu masz 30 dni na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą pieniężną w wysokości od 200 do 1 000 zł.
Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez COVID-19 od 1 lipca 2021 r. wydłużono termin na zgłoszenie do 60 dni (do odwołania).
Nie zapomnij o poinformowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego!

Jeżeli sprzedałeś samochód, zawiadomienie o zbyciu pojazdu to nie wszystko, o co musisz zadbać. Powinieneś również powiadomić o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadasz wykupioną polisę OC. Wynika to z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Masz na to 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój ubezpieczyciel może zażądać od Ciebie uregulowania nieopłaconej składki (np. gdy umowa została przedłużona automatycznie).

Jak zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu? Należy wypełnić odpowiedni dokument, który znajdziesz na stronie firmy. Powinny znaleźć się w nim data i miejscowość, Twoje dane, numer polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, dane pojazdu oraz kupującego. Co więcej, do druku należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży – również w formie skanu, jeżeli informujesz ubezpieczyciela przez internet (dokument musi jednak posiadać pieczątkę wydziału komunikacji).

W praktyce najlepiej najpierw złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a następnie poinformować swojego ubezpieczyciela.

Pamiętaj! Jako sprzedający masz obowiązek przekazać aktualną polisę OC kupującemu. Może on kontynuować umowę albo ją wypowiedzieć – w takim wypadku przysługiwać Ci będzie zwrot niewykorzystanej części składki.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też