Jak wyrobić paszport online? Złożenie wniosku o paszport w 4 krokach

22.04.2022

Choć Polacy mogą przekraczać granicę państw należących do Unii Europejskich bez paszportu, dokument ten wciąż potrzebny jest, by udać na wakacje do dalekich krajów. Kto może go wyrobić? Czy trzeba składać wniosek w urzędzie? I co najważniejsze – jak wyrobić paszport? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej!

Kto może wyrobić paszport?

O wyrobienie paszportu może wnioskować każdy obywatel Polski, który ukończył 18 lat. Co więcej, dokument ten mogą posiadać także osoby niepełnoletnie – w ich przypadku wniosek złożyć muszą jednak rodzice lub opiekunowie. Istnieje tylko jeden wyjątek. Obywatel naszego kraju może nie otrzymać paszportu na wniosek sądu lub prokuratury. Instytucje te mogą również, w określonych okolicznościach, unieważnić posiadany już dokument.

Złożenie wniosku o paszport. Gdzie wyrobić paszport?

Wyrobienie paszportu jest aktualnie możliwe wyłącznie w urzędzie, jednak wkrótce wniosek złożysz również online. W Polsce funkcjonuje wiele punktów paszportowych, a ich listę znaleźć można na stronie urzędu wojewódzkiego (adekwatnego do miejsca zamieszkania). Jeżeli mieszkasz poza granicami naszego kraju, możesz wyrobić paszport w placówce konsularnej. 

Chcąc ubiegać się o dokument w punkcie paszportowym, należy przede wszystkim wypełnić specjalny wniosek (dostępny na miejscu) oraz dołączyć do niego:
•    jedno kolorowe zdjęcie w formacie 35 mm x 45 mm
•    dowód dokonania opłaty (w przypadku dorosłych jest to 140 zł) albo dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty lub prawo do ulgi
•    używany aktualnie paszport, a w przypadku jego braku dowód osobisty
•    odpis polskiego aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą).

Uzyskany w ten sposób paszport jest ważny przez 10 lat od daty wydania. W przypadku dzieci okres ważności dokumentu wynosi 5 lat.

paszport online

Jak szybko wyrobić paszport?

Jeszcze do niedawna możliwe było wyrabianie paszportu wyłącznie w urządzenie. Jednak 27 marca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku online, co znacznie ułatwi i usprawni cały proces. 

Wynika to z włączenia Rejestru Dokumentów Paszportowych do Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu nie będzie konieczności wypełniania papierowego wniosku. Niezmienne pozostaną natomiast konieczność okazania aktualnego dokumentu tożsamości z numerem PESEL oraz dołączenie kolorowego zdjęcia.

Jak wyrobić paszport online?

Wyrobienie paszportu online będzie możliwe po zalogowaniu się w elektronicznym Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Wystarczy kilka kroków, by uzyskać dokument umożliwiający podróżowanie do krajów nienależących do Strefy Schengen. 

 • Krok 1 – złożenie elektronicznego wniosku o wyrobienie paszportu.
 • Krok 2 – cyfrowe podpisanie dokumentu.
 • Krok 3 – dokonanie stosownej opłaty.
 • Krok 4 – odbiór gotowego dokumentu.

Warto dodać, że nowy system pozwoli również na weryfikację ważności paszportu, uzyskanie powiadomienia o zbliżającym się terminie utraty ważności czy zgłoszenie utraty dokumentu. Odbiór paszportu możliwy będzie, tak jak do tej pory, w wyznaczonym punkcie paszportowym. Sprawdź też co to jest paszport biometryczny i jak go wyrobić. 

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Za jakiś czas możliwe będzie także wyrobienie paszportu online dla dziecka. Póki co jednak jest to możliwe wyłącznie w punkcie paszportowym. Wniosek złożyć muszą rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej (dziecko nie musi być obecne ani przy składaniu wniosku, ani odbiorze dokumentu).

Cała procedura nie różni się znacząco od wyrabiania paszportu dla osoby dorosłej. Także w tym wypadku należy złożyć wniosek i podpisać zgodę (w obecności urzędnika) oraz dołączyć do niego zdjęcie dziecka oraz dowód opłaty. Dodatkowo, wraz z wnioskiem należy przygotować dowód lub aktualny paszport dziecka (jeżeli posiada któryś z dokumentów) oraz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (jeżeli nią dysponujesz).

Uwaga! Wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka może złożyć tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, ale tylko w przypadku zgody drugiego opiekuna albo w określonej sytuacji – gdy drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka, jest nieznany albo nie żyje.

Jak wyrobić paszport ukraiński w Polsce?

Obywatele Ukrainy, chcący odnowić paszport albo wyrobić nowy dokument w Polsce, muszą złożyć stosowny wniosek paszportowy w ukraińskim konsulacie (obsługującym województwo będące miejscem zamieszkania wnioskodawcy). Wraz z nim konieczne jest złożenie kilku dokumentów, w tym:

 • dotychczasowego paszportu, który podlega wymianie,
 • zaświadczenia o zameldowaniu w Ukrainie (w przypadku osób posiadających paszport w formie dowodu osobistego),
 • dokumentu potwierdzającego stały lub czasowy pobyt za granicą (np. zezwolenia na pobyt),
 • zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce;
 • zdjęcia o wymiarach 10 x 15 mm;
 • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty konsularnej.

Koszt, jaki należy ponieść w związku z wyrobieniem paszportu ukraińskiego, to 373 zł (w przypadku osób dorosłych) albo 166 zł (w przypadku dzieci). Dokument jest wydawany na okres 10 lat.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

W pilnych sytuacjach życiowych możliwe jest wyrobienie paszportu tymczasowego, który zostanie wydany szybciej, ale będzie ważny tylko przez rok. Wnioskować o dokument mogą np. osoby chcące udać się poza granice Polski na pogrzeb bliskiej osoby albo z powodów zdrowotnych czy służbowych.

Jak wyrobić paszport tymczasowy? Niezbędne jest złożenie wniosku w punkcie paszportowym lub konsulacie (jeżeli wnioskodawca znajduje się za granicą), a także dołączenie do niego fotografii paszportowej oraz takich dokumentów, jak:

 • dowód wpłaty za wydanie paszportu,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający konieczność wydania paszportu tymczasowego,
 • odpis aktu urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL,
 • odpis aktu małżeństwa (w przypadku osób, które po ślubie zmieniły nazwisko za granicą),
 • dokument potwierdzający polskie obywatelstwo (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości).

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego w Polsce to 30 zł.

Ile kosztuje paszport?

Koszt wyrobienia paszportu jest stały i wynosi 140 zł. Może być jednak niższy – w niektórych przypadkach obowiązują 50- lub 75-procentowe ulgi.
70 zł za wyrobienie paszportu zapłacą:

 • uczniowie i studenci,
 • emeryci i renciści,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby znajdujące się na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • osoby przebywające w domach opieki albo zakładach opiekuńczych,
 • kombatanci i ofiary wojny lub okresu powojennego,
 • osoby korzystające ze stałego zasiłku z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

35 zł za wyrobienie paszportu zapłacą:

 • osoby poniżej 26. roku życia, które uczą się i studiują, a także należą do rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;
 • dzieci niepełnosprawne z rodzin wielodzietnych, które posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Warto dodać, że niektóre osoby mogą wyrobić paszport bezpłatnie. Zaliczają się do nich:

 • osoby po 70. roku życia,
 • osoby przebywające w domach opieki i otrzymujące zasiłek, które wyjeżdżają poza granice Polski w celu leczenia lub przeprowadzenia operacji,
 • osoby posiadające paszport z wadą techniczną,
 • żołnierze wyjeżdżający za granicę, by pełnić tam służbę (poza żołnierzami zawodowymi).

Ile się czeka na paszport?

Na wydanie paszportu czeka się do 30 dni od złożenia wniosku. Precyzyjny termin zostanie ustalony przez urzędnika podczas wizyty w punkcie paszportowym.

Każdy wnioskodawca może natomiast samodzielnie sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru. Wystarczy zadzwonić do urzędu wojewódzkiego i podać numer sprawy albo wejść na stronę https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy. Jeśli planujesz wyrobienie paszportu i wyjazdy w odległe zakątki świata, pamiętaj o tym, że przekraczając kilka stref czasowych możesz doświadczyć jet lagu. Tutaj przeczytasz więcej o tym co to jest jet lag i jak sobie z nim radzić

lot

Gdzie potrzebny jest paszport?

Wiesz już, jak wyrobić paszport, ale warto jeszcze zwrócić uwagę na to, kiedy okaże się to niezbędne. Dokument potwierdza Twoją tożsamość i polskie obywatelstwo, a posiadając go, możesz podróżować poza granicami Polski oraz Unii Europejskiej. Będzie więc potrzebny, by udać się na wakacje do dalekich krajów, np. w Ameryce Północnej lub Południowej, Azji czy Afryce. Paszport będzie również niezbędny, by przekroczyć granice takich państw, jak Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kazachstan czy Ukraina.

Tutaj sprawdzisz, gdzie jechać na wakacje zimą, jeśli zależy Ci na dobrej pogodzie i wysokiej temperaturze. Zadbaj też m.in. o wyrobienie karty EKUZ, która będzie przydatna podczas wyjazdu za granicę. A jeśli zależy Ci na aktywnym zwiedzaniu, dowiedz się jak wypożyczyć samochód za granicą!

Pamiętaj, że udając się na zagraniczny wyjazd, np. wakacje, warto zadbać nie tylko o paszport, ale również własne bezpieczeństwo. Najlepiej wykupując odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Zapewni ono wsparcie w wielu sytuacjach, pozwalając np.:

 • uzyskać zwrot kosztów leczenia w przypadku pobytu w szpitalu, zabiegów i operacji lub wizyt lekarskich poza granicami Polski;
 • uzyskać odszkodowanie, np. w sytuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zyskać szybką pomoc ubezpieczyciela (Assistance), np. w znalezieniu miejsca zakwaterowania, transporcie z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku opóźnienia lotu;
 • uzyskać zwrot wartości bagażu w przypadku jej kradzieży albo uszkodzenia.

Co więcej, ubezpieczenie turystyczne może również chronić Cię w życiu prywatnym – dzięki OC nie poniesiesz kosztów naprawy szkód rzeczowych lub osobowych, jakie wyrządziłeś osobom trzecim. 


Poprzedni Następny
Przeczytaj też