Co to jest suma ubezpieczenia? Inflacja a ubezpieczenie mieszkania

21.07.2023

Polacy zmagają się aktualnie z problemem inflacji, która wpływa na wiele sfer naszego życia. W wyniku wzrostu poziomu cen nie tylko płacimy więcej za produkty i usługi, ale również nasze oszczędności tracą na wartości. Inflacja dotyka także rynku nieruchomości i ubezpieczeń domów czy mieszkań. Wzrost wartości mieszkań i domów zmusza nas z kolei do sprawdzenia, jaka suma ubezpieczenia znajduje się w polisie ubezpieczenia nieruchomości. Sprawdź, co to jest inflacja i jak określić sumę ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Co to jest inflacja?

Inflacja to wzrost cen, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. W wyniku tego procesu za taką samą kwotę możemy kupić mniej produktów i usług niż wcześniej. Jest ona powszechna i ma miejsce na terenie całego kraju, znacząco wpływając na życie mieszkańców. 

Jak oblicza się inflację? Jest to możliwe dzięki stworzeniu tzw. koszyka konsumpcyjnego, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju towary oraz usługi wykorzystywane każdego roku przez gospodarstwa domowe. Zaliczamy do nich zarówno żywność i benzynę, a więc produkty codziennego użytku, jak też różnego rodzaju dobra i usługi – od sprzętów RTV i AGD, przez ubrania, aż do cen najmu mieszkania czy zabiegów fryzjerskich. Koszyk konsumpcyjny pozwala na porównanie sumy uśrednionych cen towarów i usług rok do roku i miesiąc po miesiącu. Dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia tego, w jaki sposób kształtuje się inflacja i jaka jest jej wartość. Jakie są przyczyny inflacji?

Przyczyny powstania inflacji mogą być różne. Najczęściej zaliczamy do nich:

  • stan gospodarski w danym kraju;
  • politykę monetarną państwa, np. nadmierną emisję pieniądza (wzrost podaży pieniądza;
  • niezrównoważony budżet państwa; 
  • większy popyt na towary i usługi;
  • wzrost kosztów produkcyjnych;
  • sytuację na świecie, np. wojny lub pandemie.

Jak zapobiegać inflacji? Sposobów na zapobieganie inflacji jest wiele. Przykładem jest m.in. podnoszenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Takie decyzje mają na celu zniechęcenie konsumentów do zaciągania nowych zobowiązań, inwestowania i zmniejszenie ilości pieniądza na rynku. Efektem takiego działania NBP ma być utrzymanie inflacji na stałym poziomie, zatrzymanie jej dalszego wzrostu. 

Wiesz już, co to jest inflacja i jakie są jej przyczyny, ale w jaki sposób tak naprawdę wpływa ona na życie mieszkańców danego kraju? Skutki jej wystąpienia można zauważyć na wielu płaszczyznach. Tym najbardziej oczywistym problemem jest wzrost cen towarów i usług, co odbija się na portfelach konsumentów. To jednak nie wszystko. Postępująca inflacja znacząco utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzi do zmniejszenia liczby inwestycji, a także podnoszenia podatków.
Inflacja jest więc problemem, na który warto się odpowiednio przygotować – również pod kątem ubezpieczania mieszkania lub domu. Kluczową kwestią okaże się w tym wypadku suma ubezpieczenia, o której powiemy więcej w dalszej części artykułu.

koszyk zakupowy

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? 

Jak z pewnością wiesz, aktualnie Polacy mierzą się z problemem rosnącej inflacji, której poziom bije kolejne rekordy. W czerwcu wyniosła ona 11,5% w ujęciu rocznym. Co więcej, w ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 11,7 proc., a towarów sięgnął 11,4 proc.

Wpływ inflacji na wartość mieszkań i domów

Jak wspomnieliśmy wcześniej, inflacja ma wpływ na rynek nieruchomości oraz ubezpieczeń mieszkań i domów. Przykładem na to są obecne wartości nieruchomości w Polsce. Na początku 2022 roku odnotowano np. rekordowe ceny małych mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach. W Warszawie za metr kwadratowy kawalerki trzeba było zapłacić średnio co najmniej 15 tysięcy złotych – zarówno za mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Oznacza to wzrost o 24,8% i 13,9% w skali roku. Tendencje te widoczne są także w przypadku mieszkań o większej powierzchni oraz w innych miastach Polski.

Taki wzrost cen powoduje zmniejszenie liczby osób zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości. Problem inflacji dotyka więc nie tylko konsumentów, chcących zakupić mieszkanie, ale również sprzedawców – w tym deweloperów, którzy odnotowują najgorsze wyniki od 2006 roku. Co więcej, rosnące ceny i wartości mieszkań mają wpływ na kwestie związane z ubezpieczeniem domów – zwłaszcza pod kątem sumy ubezpieczenia.

Wartość mieszkania a suma ubezpieczenia 

Rosnące w dobie inflacji ceny nieruchomości to kwestia, na którą szczególną uwagę powinny zwrócić osoby posiadające lub kupujące polisę ubezpieczeniową. Wycena mieszkania lub domu ma bowiem kluczowe znaczenie zarówno w kontekście potencjalnego odszkodowania, jakie można uzyskać w wyniku odniesionych szkód (np. przez pożar lub zalanie), jak też wysokości opłacanej składki.

Na podstawie wyceny nieruchomości ustalana jest tzw. suma ubezpieczenia, a więc górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Ustalenie jej na odpowiednim poziomie pozwala osobie ubezpieczającej dom lub mieszkanie na pokrycie ewentualnych strat, jakie zostały poniesione w wyniku różnych zdarzeń losowych. Niestety, w przypadku polis wykupionych jeszcze przed wzrostem inflacji, suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca, by przywrócić stan nieruchomości sprzed szkody. 
Z czego to wynika? Przede wszystkim z rosnących cen materiałów budowlanych (np. płyt OSB czy izolacji termicznych, które w ostatnich miesiącach drożały najszybciej) oraz kosztów usług fachowców. W efekcie pojawia się problem niedoubezpieczenia. Na czym on polega? Jeżeli masz ubezpieczenie mieszkania lub domu zakupione przed kilkoma miesiącami albo jeszcze wcześniej, uzyskane odszkodowanie może nie pokryć kosztów naprawy szkód np. w razie pożaru, zalania czy innej szkody uwzględnionej w zakresie ochrony ubezpieczenia. W takiej sytuacji niezbędna okazuje się szybka reakcja, czyli zwiększenie sumy ubezpieczenia.

Dlatego zawsze warto uwzględniać poziom inflacji przy wycenie mieszkania i ruchomości domowych do ubezpieczenia, aby w przypadku szkody otrzymać odszkodowanie odpowiadające realnej wartości posiadanej nieruchomości. Sprawdź przykładową wycenę mieszkania w 2023 roku i przekonaj się, dlaczego warto stale akutalizować sumę ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej. 

Co oznacza suma ubezpieczenia? 

Zanim jednak podejmiesz decyzję, powinieneś lepiej poznać pojęcie sumy ubezpieczenia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, oznacza ona górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach wykupionej polisy. Mówiąc prościej, jest to maksymalna kwota, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci w przypadku powstałych w nieruchomości szkód. 
Jej odpowiednie obliczenie ma kluczowe znaczenie, by uzyskane odszkodowanie okazało się satysfakcjonujące dla ubezpieczonego i w pełni pokrywało straty wynikające z nieprzewidzianego zdarzenia. Gdy suma ubezpieczenia mieszkania będzie niższa od faktycznej wartości nieruchomości, istnieje ryzyko powstania wspomnianego już niedoubezpieczenia. W przypadku niższej sumy ubezpieczenia kwota odszkodowania może okazać się niewystarczająca, by pokryć wszystkie szkody.
Sytuacją odwrotną jest nadubezpieczenie, które pojawia się wtedy, gdy suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej wartości mieszkania lub domu. W praktyce oznacza to wyższe składki, ale nie przekłada się na większe odszkodowanie. Po wystąpieniu szkód i przeprowadzeniu oględzin towarzystwo ubezpieczeniowe i tak wypłaci Ci tyle, ile rzeczywiście wynoszą straty.

inflacja w polsce

Jak obliczyć sumę ubezpieczenia? 

Ustalenie właściwej sumy ubezpieczenia jest kluczem do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania i płacenia adekwatnej do wartości nieruchomości składki. Wiele zależy od wariantu polisy, jaką wybierzesz. Jeżeli jest to opcja podstawowa, niezbędna okaże się wyłącznie wycena murów i elementów stałych. Jeżeli natomiast korzystasz z rozszerzonego ubezpieczenia mieszkania lub domu, które obejmuje np. ruchomości domowe, należy skatalogować posiadane mienie i wycenić je osobno.

O sumie ubezpieczenia i wyborze ubezpieczenia mieszkania przeczytasz więcej w tym miejscu
 

Warto pamiętać, że choć sumę ubezpieczenia w większości przypadków należy ustalać samodzielnie, niekiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wymagać może opinii rzeczoznawcy. Ma to miejsce np. wtedy, gdy ubezpieczenie domu lub mieszkania ma obejmować również dzieła sztuki.

Co oznacza suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia?

Warto pamiętać, że to, jakie odszkodowanie otrzymasz w ramach polisy, nie zależy bezpośrednio od sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia ustalana jest przez towarzystwo na podstawie wyceny szkody. Oznacza to, że powinno ono wypłacić Ci taką kwotę, która pozwoli pokryć wszystkie poniesione straty.

Niestety, kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdy nie pokrywa wszystkich szkód. W dobie inflacji może być to problem wielu osób, a zwłaszcza tych, które wykupiły polisę jakiś czas temu. Twoja nieruchomość może być aktualnie warta nawet 100-200 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem, co oznacza, że niezbędne będzie zwiększenie sumy ubezpieczenia. Warto na ten temat porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym lub skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem. 

Wystarczy skontaktować się z firmą, w której wykupiłeś ubezpieczenie domu lub mieszkania i poinformować o swoich zamiarach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia będzie wiązało się oczywiście z podniesieniem wysokości składki, ale pozwoli Ci uniknąć problemu niedoubezpieczenia i zyskać pewność, że wypłacone odszkodowanie pozwoli na całkowite pokrycie ewentualnych strat.
Jeżeli natomiast dopiero szukasz odpowiedniego ubezpieczenia mieszkania lub domu, pamiętaj o dokładnym wyliczeniu sumy ubezpieczenia i znalezienia takiej oferty, która kompleksowo ochroni Cię w przypadku wystąpienia różnego rodzaju szkód. 

Przeczytaj też o tym jak wybrać ubezpieczenie mieszkania oraz ile kosztuje ubezpieczenie domu czy ubezpieczenie mieszkania.

Adekwatna suma ubezpieczenia na polisie to gwarancja odpowiedniego odszkodowania

Podsumowując, suma ubezpieczenia na Twojej polisie mieszkaniowej powinna odpowiadać aktualnej wartości Twojego mienia, aby w przypadku poważnej szkody otrzymać adekwatne do tej wartości odszkodowanie. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem czy najemcą, warto skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, aby omówić swoje potrzeby i dostosować swoją ochronę do osobistych preferencji, ale i sytuacji rynkowej. Ponadto, warto pamiętać, że suma ubezpieczenia powinna być regularnie aktualizowana z uwzględnieniem inflacji, aby zachować adekwatność ochrony ubezpieczeniowej na przestrzeni czasu. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i nie zwlekaj z weryfikacją swojej polisy ubezpieczeniowej.

Źródła danych:
https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/zalamanie-sprzedazy-mieszkan-u-deweloperow-dane-najgorsze-od-szesciu-lat/qknrn6x
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/ponad-15-tys-zl-za-m-kw-ceny-malych-mieszkan-przebily-sufit/4bpx3vv
https://forsal.pl/gospodarka/inflacja/artykuly/8786176,gus-inflacja-czerwiec-2023-115-proc.html


Poprzedni Następny
Przeczytaj też
Ruchomości domowe – co to? Czy warto je ubezpieczyć?

W 2021 roku polska policja odnotowała ponad 71 tysięcy kradzieży z włamaniem. Statystyki jasno pokazują, że ubezpieczenie posiadanego w mieszkaniu czy domu mienia, to obowiązek każdego z nas. Dotyczy to również przedmiotów zaliczanych do tzw. ruchomości domowych, a więc wszystkich elementów wyposażenia nieprzytwierdzonych na stałe do podłoża. Co wchodzi w ich skład, jak je ubezpieczyć i ile kosztuje taka polisa? Sprawdźmy!

Czytaj więcej
Jak wybrać ubezpieczenie domu? Dom z papieru... dom z polisą.

Zakup czy budowa nowego domu to marzenie wielu z nas, a jego realizacja jest prawdziwym powodem do dumy. Biorąc pod uwagę wartość samej nieruchomości oraz znajdującego się w niej mienia, każdy właściciel powinien rozważyć kompleksowe ubezpieczenie domu. Dzięki dużym możliwościom w tym zakresie, możesz wybierać spośród różnych polis i dopasować zakres ochrony w pełni indywidualnie do własnych potrzeb. Przed jakimi zagrożeniami chroni ubezpieczenie domów i jak wybrać to właściwe? Sprawdźmy!

Czytaj więcej
Ubezpieczenie psa. Jakie są możliwości i co ma do tego ubezpieczenie mieszkania?

Miłość Polaków do czworonogów widać wszędzie. Zwierzaki domowe można spotkać nie tylko na spacerze, ale i w reklamach czy filmach. Według statystyk, psa posiada aż 38% mieszkańców naszego kraju, a kota znaleźć można w co piątym domu. Warto jednak pamiętać, że posiadanie czworonożnego przyjaciela to nie tylko przyjemność, ale również obowiązki. Dlatego warto jak najlepiej o niego zadbać – zarówno na co dzień, jak i poprzez wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia psa lub kota.

Czytaj więcej