Świadectwo energetyczne – w jakich sytuacjach jest potrzebne?

23.10.2023

Każdy lokal i budynek potrzebuje odpowiednich nakładów energii elektrycznej i cieplnej, by jego eksploatacja była komfortowa dla użytkowników. Informacje tego typu znaleźć można w świadectwie energetycznym, które jest bardzo istotnym i, co ważne dla właścicieli nieruchomości, w wielu przypadkach obowiązkowym dokumentem. Co zawiera i na czym polega? Kto musi je posiadać? I w końcu – jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne mieszkania – co to jest?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu albo całego budynku. Mowa tu o energii potrzebnej do:

 • przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • ogrzewania, chłodzenia i wentylacji wnętrz;
 • oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).

Mówiąc prościej, właściciel, użytkownik albo najemca danej nieruchomości może dzięki świadectwu energetycznemu dowiedzieć się, ile energii potrzeba do jej utrzymania oraz jaki będzie koszt.

W praktyce konieczność sporządzenia takiego dokumentu wynika z prawa europejskiego, a związane z nim zagadnienia zostały dokładnie opisane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Warto zwrócić uwagę na to, że w kwietniu 2023 roku została ona znowelizowana, co wprowadziło kilka zmian. O nich jednak powiemy nieco później.

Na czym polega świadectwo energetyczne w praktyce?

Świadectwo energetyczne, jak wspomnieliśmy wcześniej, zawiera informacje o zapotrzebowaniu danej nieruchomości na energię. To jednak nie wszystko. W dokumencie znajdują się także zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej, dzięki którym możliwe jest obniżenie kosztów użytkowania mieszkania lub budynku, a także uczynienie nieruchomości bardziej ekologiczną.

Każde świadectwo energetyczne zawiera:   

 • informacje o rodzaju i przeznaczeniu budynku;
 • adres i rok oddania budynku do użytkowania;
 • metodę wyznaczania charakterystyki energetycznej;
 • powierzchnię ogrzewanych i chłodzonych pomieszczeń;
 • całkowitą powierzchnię użytkową lokalu lub budynku.

Co bierze się pod uwagę przy ocenie charakterystyki energetycznej? Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) i pierwotną (EP), a także jednostkową wielkość emisji CO2 i udział odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem wprowadzenia świadectw energetycznych miało być zachęcenie inwestorów do budowy obiektów efektywnych energetycznie, a także upowszechnienie budownictwa generującego niskie koszty energii oraz emitującego mniejszą ilość szkodliwych związków, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe tylko w niektórych przypadkach. Nie muszą sporządzać go właściciele domów i mieszkań, którzy korzystają z nich na własny użytek i nie mają w planach ich sprzedaży lub wynajmu.

Sytuacja zmienia się w przypadku chęci sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Wtedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego powstaje z chwilą sprzedaży lub najmu nieruchomości. Do tej pory było ono wymagane w przypadku budynków wybudowanych po 2009 roku, jednak wspomniana wcześniej nowelizacja przepisów wprowadziła w tej kwestii zmiany. W efekcie dokument muszą sporządzić również właściciele nieruchomości wybudowanych wcześniej (przed 2009 rokiem).

Sprawdź również, jak złożyć wypowiedzenie umowy najmu mieszkania.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne muszą posiadać właściciele, a także zarządcy nieruchomości, którzy zamierzają:

 • sprzedać budynek, jego część lub lokal w oparciu o umowę sprzedaży;
 • sprzedać lokal w oparciu o umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynająć budynek, jego część lub lokal.

Są oni jednocześnie zobowiązani do przekazania dokumentu nabywcy albo najemcy. To jednak nie wszystko.

Zgodnie z nowymi przepisami, świadectwo energetyczne należy sporządzić i umieścić w widocznym miejscu dla budynków, które:

 • posiadają powierzchnię użytkową przekraczającą 250 m2 i które są użytkowane przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej lub w których obsługuje się interesantów;
 • posiadają powierzchnię użytkową przekraczającą 500 m2 i w których świadczone są usługi dla ludności.

Sprawdź również, jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości i kto musi go zapłacić.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania w bloku?

Chcąc uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania w bloku, należy dostarczyć uprawnionej osobie następujące dokumenty:

 • projekt budowlany budynku;
 • projekt instalacji – grzewczej i wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej;
 • wykaz materiałów budowlanych użytych do budowy budynku;
 • umowę o dostawę energii elektrycznej i gazu;
 • aktualne rachunki za energię elektryczną i gaz.

Sam proces uzyskiwania świadectwa polega przede wszystkim na przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku. Obejmuje on między innymi sprawdzenie parametrów instalacji grzewczych i oświetleniowych, izolacji termicznej czy wentylacji. Na podstawie audytu tworzony jest raport zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku i zalecenia dotyczące poprawy efektywności, a następnie sporządza się świadectwo energetyczne. Dokument jest ważny przez 10 lat.

Sprawdź również, jak prawidłowo wycenić mieszkanie w 2023 roku.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku lub mieszkania może sporządzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Pełen wykaz takich specjalistów można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Średni koszt sporządzenia świadectwa energetycznego wynosi 500 zł. Kwota ta może być jednak nieco wyższa lub niższa, w zależności od lokalizacji, przeznaczenia i wielkości budynku, a także stopnia skomplikowania projektu.

Kupujesz nową nieruchomość? Wybierz ubezpieczenie domu w Compensie!

Kupują nową nieruchomość, zwróć uwagę nie tylko na kwestię świadectwa energetycznego. Zadbaj również o ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania, które okaże się dla Ciebie wsparciem w przypadku powstania różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.

W Compensie oferujemy polisy, których zakres ochrony dostosowany jest do indywidualnych potrzeb właścicieli. Zapewniamy zarówno ubezpieczenie w podstawowym wariancie – od ognia oraz innych zdarzeń losowych – jak i ubezpieczenie od wszystkich ryzyk niewyłączonych w OWU. Co więcej, proponujemy rozszerzenia zakresu ochrony, np. w postaci ubezpieczenia mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia, mienia firmowego, ubezpieczenia od szkód wyrządzonych przez zwierzęta, Home Assistance i wiele innych. Dzięki temu każdy właściciel mieszkania lub domu może zakupić u nas polisę, która zapewni mu kompleksową ochronę – również w przypadku ubezpieczania nieruchomości do kredytu.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym agentem, który pomoże Ci wybrać najlepszą polisę!


Poprzedni Następny
Przeczytaj też