Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Ucieczka z miejsca kolizji – jakie kary w 2023 roku?

05.07.2023

Po spowodowaniu kolizji Twoim obowiązkiem jest pozostanie na miejscu zdarzenia i spisanie wraz z poszkodowanym odpowiedniego oświadczenia bądź wezwanie policji. W sytuacji, gdy jako sprawca oddalisz się z miejsca zdarzenia, możesz liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest utrata prawa jazdy. Sprawdź, z czym jeszcze wiąże się ucieczka z miejsca kolizji i jak należy zachować się w przypadku zdarzenia drogowego.

Ucieczka z miejsca kolizji a oddalenie się z miejsca wypadku – różnice

Ucieczka z miejsca kolizji jest traktowana inaczej niż ucieczka z miejsca wypadku, w związku z czym sprawca musi liczyć się z innymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności warto więc poznać różnicę między tymi zdarzeniami drogowymi.

Kolizja, nazywana również stłuczką, ma miejsce wtedy, gdy żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń ciała, których leczenie potrwa dłużej niż 7 dni. Jej efektem jest wyłącznie uszkodzenie pojazdów. Skutki wypadku są poważniejsze – w jego wyniku przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała lub zmarł (śmierć nie musi nastąpić na miejscu wypadku).

Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku, należy pozostać na miejscu i przeprowadzić odpowiednie działania.

Jak jest traktowana ucieczka z miejsca wypadku?

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w art. 177 Kodeksu karnego:

  • § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Co więcej, konsekwencją ucieczki może być również utrata prawa jazdy oraz całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ucieczka z miejsca kolizji – co grozi sprawcy?

Surowo karana jest również ucieczka z miejsca kolizji. Pierwszą poważną konsekwencją takiego zachowania jest zwrot wypłaconej poszkodowanemu rekompensaty z tytułu OC – nazywane jest to regresem ubezpieczeniowym. Jeżeli udowodniony zostanie fakt celowej ucieczki z miejsca zdarzenia, sprawca musi więc liczyć się z dużymi kosztami – nierzadko sięgającymi kilku lub kilkunastu tysięcy złotych – wszystko uzależnione jest od wielkości wyrządzonej szkody. Dodatkowe wydatki wiążą się z koniecznością naprawy własnego pojazdu (o ile ucierpiał on w kolizji), a także wyższą składką OC w kolejnym roku.

To jednak nie wszystko – również w tej sytuacji sprawa może trafić do sądu, w wyniku czego konsekwencje prawne i finansowe będą wyższe. Podobnie jak w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, możesz stracić prawo jazdy oraz możliwość kierowania pojazdami mechanicznymi w przyszłości.

Ucieczka z miejsca kolizji na parkingu – konsekwencje

Z poważnymi konsekwencjami muszą liczyć się również kierowcy, którzy uciekną z miejsca kolizji na parkingu.

W tym wypadku także może dojść do regresu ubezpieczeniowego, a dodatkowo – w wyniku przeprowadzonego postępowania – sprawca zostanie ukarany mandatem za spowodowanie szkody parkingowej – zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń będzie to grzywna w wysokości od 20 do 3 000 zł.

Ucieczka z miejsca kolizji – mandat i konsekwencje prawne

Ucieczka z miejsca kolizji na drodze może dodatkowo grozić mandatem. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjdzie na jaw, że była celowa, sprawca również zostanie ukarany mandatem w wysokości nawet kilku tysięcy złotych oraz punktami karnymi.

Dlatego warto pozostać na miejscu zdarzenia. Konsekwencją spowodowania kolizji jest najczęściej droższe ubezpieczenie OC w roku kolejnym, o ile sprawca spisał z poszkodowanym oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jeżeli natomiast obie strony nie doszły do porozumienia i na miejsce wezwana została policja, sprawca otrzyma mandat w wysokości 1 000 zł oraz 6 punktów karnych (plus ewentualnie dodatkową grzywnę za złamanie konkretnych przepisów ruchu drogowego). Wciąż jednak będą to kwoty niższe niż w przypadku ucieczki z miejsca kolizji.

Pamiętaj! Od 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów, który wprowadził wyższe kary za łamanie przepisów drogowych. Warto się z nim zapoznać.

Jak zachować się zaraz po kolizji?

Bezpośrednio po spowodowaniu kolizji należy usunąć pojazdy z jezdni, by nie blokowały ruchu (jeżeli są unieruchomione, trzeba posłużyć się trójkątami ostrzegawczymi), a także ustalić sprawcę kolizji. Jeżeli obie strony są zgodne, powinny spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Wzywanie policji w takiej sytuacji nie jest wymagane – jej pomoc będzie niezbędna tylko wtedy, gdy stronom nie uda się dojść do porozumienia i ustalić sprawcy kolizji.

Co zrobić gdy sprawca kolizji uciekł?

Jeżeli jesteś poszkodowanym w kolizji a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, powinieneś zawiadomić policję. Dzięki temu z jednej strony zwiększy się szansa na złapanie winnego kierowcy, a z drugiej sporządzona zostanie notatka policyjna, która stanie się dokumentem istotnym w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Co więcej, warto również zabezpieczyć dowody – zrób zdjęcia poniesionych szkód, a także rozejrzyj się za świadkami zdarzenia. Sprawdź także, czy w okolicy nie ma kamer monitoringu, które mogły uchwycić kolizję oraz uciekającego sprawcę.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie się do dowolnej ubezpieczalni – przeprowadzi ona likwidację szkody i prześle pełną dokumentacje do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Ucieczka z miejsca zdarzenia – podsumowanie

Ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest surowo karana, dlatego w przypadku spowodowania zdarzenia drogowego należy bezwzględnie pozostać na miejscu zdarzenia. Nawet jeżeli otrzymasz mandat i punkty karne, będzie to kara o wiele mniej dotkliwa niż w przypadku ucieczki.

Pamiętaj o ważności swojej polisy OC!

Jako właściciel samochodu powinieneś wykupić obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. OC stanowi zabezpieczenie – zarówno dla sprawców, jak i poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. Z jednej strony zapewnia rekompensatę finansową za wyrządzone szkody, a z drugiej chroni majątek ubezpieczonego.

Nie wiesz kiedy kończy się Twoja polisa OC? Sprawdź, do kiedy masz ubezpieczenia auta. Dowiedz się również:


Poprzedni Następny
Przeczytaj też