• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      20-09-2023

      Vienna Insurance Group jeszcze silniejsza w Polsce

      Połączone spółki VIG to nowe otwarcie i nowe możliwości na krajowym rynku ubezpieczeniowym

      Vienna Insurance Group (VIG) konsoliduje swoją obecność na polskim rynku z obecnie sześciu do trzech towarzystw ubezpieczeniowych. Nowa struktura VIG w Polsce będzie bazą do budowy pozycji lidera w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Celem zmian jest szersze wykorzystanie potencjału polskiego rynku, który jest jednym z kluczowych dla Grupy.

      Wiedeńska Grupa zajmuje 4. miejsce na polskim rynku ubezpieczeń z udziałem na poziomie 9,3%. Po niedawnym przejęciu polskiego biznesu Aegon, Vienna Insurance Group jest obecna w Polsce z sześcioma zakładami ubezpieczeń: trzema towarzystwami ubezpieczeń na życie (Compensa TU na Życie S.A. VIG, Vienna Life TU na Życie S.A. VIG, Aegon TU na Życie S.A.) oraz trzema markami majątkowymi (Compensa TU S.A. VIG, InterRisk TU S.A. VIG, Wiener TU S.A. VIG). Przyszła konsolidacja zakłada obecność trzech spółek na polskim rynku, co wzmocni ich konkurencyjną pozycję wśród innych towarzystw ubezpieczeniowych.

      Silna pozycja na rynku

      Połączenie dynamicznie działających spółek majątkowych Compensa i Wiener zaowocuje dalszym pomyślnym rozwojem biznesu majątkowego w Polsce. Dwie uzupełniające się oferty, zarówno w obszarze detalicznym, jak i korporacyjnym, zapewnią spółce pozycję kluczowego gracza na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wzmocniona spółka zaoferuje jeszcze szerszą ochronę ubezpieczeniową klientom detalicznym, w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych i majątkowych. Dzięki połączeniu firma umocni także pozycję w obszarze ubezpieczeń dla firm z sektora MŚP, publicznego oraz dużych przedsiębiorstw. Zwiększenie skali działania pozwoli na skuteczniejsze konkurowanie i wzmocnienie pozycji VIG w Polsce pod marką Compensa. InterRisk, rozwijając swoje silne strony, będzie nadal samodzielnie działać na rynku.

      Połączone zostaną trzy towarzystwa ubezpieczeń na życie Vienna Life, Compensa i Aegon, dzięki czemu powstanie jeden z wiodących graczy na rynku ubezpieczeń na życie. Przyszła spółka wykorzysta silne strony wszystkich trzech marek, czyli ugruntowaną pozycję na rynku ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, szeroką ofertę ubezpieczeń ochronnych i oszczędnościowych oraz bogaty portfel produktów bancassurance. Ważną przewagą połączonej firmy będą wiodące kompetencje na rynku w zakresie zarządzania produktami inwestycyjno-oszczędnościowymi oraz rozwiązaniami emerytalnymi.

      W procesie połączenia wykorzystamy mocne strony spółek i zbudujemy wysoce konkurencyjne towarzystwa ubezpieczeniowe. Dzięki temu jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał wzrostu na polskim rynku, który jest bardzo ważny dla Grupy VIG “, mówi Hartwig Löger, Prezes Zarządu Vienna Insurance Group.

      Rozwój kluczowego rynku dla VIG

      Główny celem połączenia jest efektywne wykorzystanie potencjału i najlepszych praktyk łączonych spółek i zbudowanie silnej pozycji rynkowej, umożliwiającej skuteczne konkurowanie na polskim rynku. Nadrzędnym celem VIG jest stworzenie spółek, które staną się preferowanym partnerem dla czołowych dystrybutorów, w tym multiagentów, pośredników finansowych, banków i platform cyfrowych.

      Polska jest trzecim, co do wielkości rynkiem dla VIG i jest jednocześnie dla nas szczególnie ważna. Przejawia się to nie tylko w potencjale Polski, ale także inwestycjach VIG w innowacje oraz dynamicznym rozwoju naszych polskich spółek w ostatnich latach. Łączymy siły i wykorzystujemy nasze sieci sprzedaży, portfolio produktów i synergie strukturalne w celu intensywniejszej orientacji na klienta i zapewnienia wysokiej konkurencyjności spółek” – wyjaśnia Harald Riener, członek Zarządu Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za rynek polski.

      Spółki VIG w Polsce uzyskały w pierwszym półroczu 2023 roku 766 mln euro składki przypisanej brutto i zysk przed opodatkowaniem na poziomie 33,5 mln euro (wg IFRS 17/9).

      Dalsze szczegóły dotyczące połączenia, które ma rozpocząć się przed końcem 2023 roku, zostaną opracowane w nadchodzących tygodniach. Połączenie zostanie sfinalizowane w drugiej połowie 2024 roku pod warunkiem uzyskania zgody polskiego organu nadzoru.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large