• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group w Polsce: najwyższa dynamika GWP wśród 5 największych grup ubezpieczeniowych

      Dynamika składki przypisanej brutto zebranej przez Vienna Insurance Group w Polsce w 2020 r. (5 340 mln PLN, +4,6% r/r) zdecydowanie prześcignęła średnie wartości zarówno na rynku majątkowym, jak i życiowym. Dane po 3 kw. 2020 r. stawiają VIG na pierwszym miejscu wśród największych grup ubezpieczeniowych pod kątem dynamiki składki. Jest to zasługą znacznych wzrostów w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych oraz produktów ze składką jednorazową. Łączny wynik finansowy brutto wyniósł 191,8 mln PLN (240 mln PLN ze spółek majątkowych i -48,2 mln PLN z ubezpieczeń na życie, -12,3% r/r w wyniku wpływu zwrotu podatków od aktywów w 2019 r. oraz ostrożnościowego podejścia Vienna Life do portfela umów UFK).

      Składka przypisana brutto spółek majątkowych VIG w Polsce wzrosła o 3,7% r/r i wyniosła 4 120,9 mln PLN. Compensa Majątek zebrała 1 911,9 mln PLN składki (+6,7% r/r), notując wzrost we wszystkich kanałach dystrybucji oraz we wszystkich kluczowych liniach produktowych. Spółka może pochwalić się wzrostem w segmencie majątkowym na poziomie 11% r/r, a w komunikacji 5% r/r. W obszarze komunikacyjnym w podziale na linie klientów indywidualnych oraz MŚP składka wzrosła o 11% r/r. Zarówno ubezpieczenia majątkowe korporacyjne, jak i zdrowotne, osiągnęły dynamikę GWP 19% r/r. Wyniki Compensy majątkowej i życiowej nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania pracowników, którzy stanowili zgrany zespół w trudnej sytuacji, oraz bez cyfryzacji, która dla Compensy jest jednym z kluczowych obszarów.

      W InterRisk składka sięgnęła 1 342.5 mln PLN (-1,1% r/r). Rok 2020 w InterRisk był bardzo dobry pod względem ubezpieczeń majątkowych (wzrost składki o +15,5%). Dotyczy to zarówno segmentu klienta detalicznego +18,4%, jak i korporacyjnego +13,2%. Towarzystwo może pochwalić się wyjątkowo dobrymi wynikami w ubezpieczeniach zdrowotnych (wzrost +10,4% vs. spadek około -30% na rynku). Pomimo ciężkiej sytuacji spowodowanej pandemią InterRisk utrzymał silną pozycję rynkową w kluczowych biznesach: ubezpieczeniach szkolnych oraz gwarancjach finansowych. Całościowo firma zanotowała bardzo dobry wynik techniczny i finansowy prowadzonej działalności, utrzymując strategię symetrii między wzrostem i rentownością.

      Wiener zebrał 866,4 mln PLN składki, osiągając 5,1% wzrostu r/r. Po wdrożeniu nowych produktów na platformie sprzedażowej Wie.net oraz cyfryzacji sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych najwyższy, dwucyfrowy wzrost odnotowano w segmencie detalicznym  w ubezpieczeniach majątkowych – w pakietach mieszkaniowych i rolnych – oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych nieobowiązkowych – assistance, NNW, AC – 10%. Wiener zakończył rok bardzo wysokimi dynamikami  w segmencie korporacyjnym, odnotowując m.in. 25% wzrostu w ubezpieczeniach wypadkowych oraz 20% w grupie ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczeń inżynieryjnych.

      Wynik finansowy brutto wypracowany przez spółki majątkowe w 2020 r. sięgnął 240 mln PLN przy pozytywnej dynamice +18,2% r/r (po wykluczeniu jednorazowego czynnika z 2019 r. w postaci zwrotu podatków od aktywów).

      Rok 2020 przyniósł VIG w Polsce dobre wyniki również w towarzystwach ubezpieczeń na życie. Compensa Życie utrzymała silną tendencję wzrostową i zebrała 976,1 mln PLN składki przypisanej brutto (+8,9% r/r), osiągając najlepszy rezultat w ramach portfela ubezpieczeń ze składką jednorazową (+12% r/r) oraz w produktach grupowych (+2% r/r). Istotny wpływ na dynamikę miała również składka z PPK. Natomiast Vienna Life po kilku latach stagnacji odnotowała pozytywną dynamikę składki w wysokości +3,8% r/r i wypracowała 243,3 mln PLN składki.

      Biznes życiowy w Polsce przyniósł Grupie negatywny wynik finansowy (-48,2 mln PLN) spowodowany głównie zdarzeniem jednorazowym wywołanym ostrożnościowym podejściem Vienna Life do portfela umów UFK.

      „Pomimo ograniczeń w działalności spółek spowodowanych przez epidemię w 2020 r. udało nam się wyprzedzić konkurencję pod kątem składki przypisanej brutto i uniknąć negatywnego wpływu epidemii COVID-19 dzięki wieloletnim inwestycjom w procesy pełnej digitalizacji. Dodatkowa składka została pozyskana głównie w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych oraz produktach życiowych ze składką jednorazową. W przeciwieństwie do postępujących negatywnych trendów na rynku życiowym towarzystwa ubezpieczeń na życie w VIG Polska osiągnęły zadowalające rezultaty. W Compensie Życie wzrost przyniosły ubezpieczenia ze składką jednorazową, produkty grupowe oraz PPK. W Vienna Life odnotowaliśmy już pozytywną dynamikę składki przypisanej brutto dzięki nowej strategii produktowej i dystrybucyjnej, którą spółka wdrożyła w 2020 r.” – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      „Dzięki ważnym strategicznym projektom, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie lata i które będziemy kontynuować również w tym roku, jak uruchomienie nowej marki Beesafe, założenie TFI VIG / C-Quadrat, nabycie operacji Aegon (oczekujące na akceptację KNF) oraz nowa multiproduktowa i multikanałowa strategia Vienna Life, oczekuję dalszego silnego rozwoju biznesu Grupy VIG w Polsce” – powiedział Harald Riener, Członek Zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

      Vienna Insurance Group Polska w 2020 (mln PLN):

        GPW

      (IFRS)

      Wynik finansowy brutto
      (IFRS)
      2020 Zmiana r/r 2020 Zmiana r/r
      % mln PLN
      Compensa Majątek 1 911,9 +6,7% 124,7 +5,8
      InterRisk 1 342,5 -1,1% 80,3 -18,5
      Wiener 866,4 +5,1% 35,1 -0,4
      Compensa Życie 976,1 +8,9% 26,9 -21,2
      Vienna Life 243,3 +3,8% -75,1 -87,1
      VIG Polska Majątek 4 121 +3,7% 240,0 -13,1
      VIG Polska Życie 1 219 +7,9% -48,2 -108,3
      VIG POLSKA 5 340 +4,6% 191,8 -121,4

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 30 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. Vienna Insurance Group zatrudnia ponad 25 000 pracowników, którzy na pierwszym miejscu stawiają codzienne potrzeby 22 milionów klientów. Akcje Grupy są notowane na giełdzie wiedeńskiej od 1994 r., a międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s oznaczyła je ratingiem A+ ze stabilną perspektywą. Jest to najlepszy rating wśród spółek należących do indeksu ATX – najważniejszego na wiedeńskiej giełdzie. Vienna Insurance Group ściśle współpracuje z Erste Group, największym bankiem detalicznym w Europie Środkowej i Wschodniej.

      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large