• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Znaczący wzrost rentowności oraz satysfakcjonujący wzrost składki Vienna Insurance Group w Polsce w 2017 roku

     Wzrost składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych o 13% i znacząca poprawa rentowności

     Składka przypisana brutto polskich spółek majątkowych Vienna Insurance Group w 2017 roku wzrosła r/r o 13% i osiągnęła wartość 2 336 mln zł. Compensa Majątek, z przypisem w wysokości 1 411 mln zł (+18,2%), wniosła więcej niż połowę tego wyniku, InterRisk z kolei odnotował składkę rzędu 924,6 mln zł, tj. 6,2% więcej niż w 2016 r. Oprócz sprzyjających warunków rynkowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych, spółki odnotowały również wzrost o 10,1% w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych.

     Polskie spółki majątkowe VIG wypracowały 75% całkowitego wyniku finansowego brutto Grupy w Polsce (wg MSSF), tj. 120 mln zł. W porównaniu do 2016 roku Compensa Majątek potroiła swój wynik i odnotowała 68,1 mln zł zysku, podczas gdy InterRisk wygenerował 52 mln zł, nieco poniżej ubiegłego roku. Spółki majątkowe zyskały z jednej strony na większym przypisie składki z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale jednocześnie zdołały zwiększyć rentowność tego portfela poprzez zmniejszenie wskaźnika szkodowości o 11 pp. r/r. Co więcej, ścisła dyscyplina kosztowa pozwoliła na obniżenie całkowitego współczynnika zespolonego netto do 94,0% pomimo znacznego wpływu ryzyk katastroficznych w 2017 r.

     Łączny przypis z tytułu ubezpieczeń na życie na poziomie z 2016 roku dzięki sprzedaży produktów ze składką jednorazową

     Życiowe spółki VIG w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1 527 mln zł, czyli jedynie 0,4% mniej niż w 2016 r. Biorąc pod uwagę ogólnie niekorzystne tendencje rynkowe, stabilny wynik w stosunku do ubiegłego roku został osiągnięty głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową (+6,4%). Co więcej, klasyczne produkty życiowe (gr. 1) oferowane przez Vienna Insurance Group w Polsce osiągnęły satysfakcjonującą dynamikę +8,5% r/r, podczas gdy rynek odnotował spadek ich sprzedaży. Vienna Life, pomimo niższej składki r/r o 12,3%, miała największy wkład w łączny przypis VIG Polska z tytułu ubezpieczeń na życie (662,1 mln zł). Dodatni rozwój portfela zanotowała Compensa Życie (+9,4%), która zebrała 533,2 mln zł oraz Polisa-Życie ze stabilnym przypisem w wysokości 331,3 mln zł (+14,6%).

     Największym osiągnięciem spółek życiowych VIG Polska w 2017 r. było wygenerowanie satysfakcjonującego zysku w wysokości 41 mln zł (wg MSSF). Biorąc pod uwagę wysoką dynamikę wyniku finansowego Vienna Life (+101,1 mln zł r/r) i Compensy Życie (+23,8 mln zł r/r) oraz rosnące przychody z lokat, perspektywy rozwoju biznesu życiowego VIG w Polsce są obiecujące.

     – Spółki majątkowe VIG Polska podejmują szereg działań, mających na celu zapewnienie im trwałego wzrostu i rentowności. Właśnie przyjęto nową strategię spółki InterRisk, trwa finalizacja fuzji spółek Compensa Życie i Polisa-Życie, która w 2018 roku zaowocuje utworzeniem silniejszego podmiotu, znajdującego się wśród 10 największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce. Pozytywny rozwój VIG Polska w 2017 roku wspiera nasze dążenie do uzyskania 10% udziału w rynku, co jest strategicznym celem Grupy na kolejne lata, zawartym w Agendzie 2020. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

     Vienna Insurance Group Polska po 2017r. (mln zł):

     ***

     Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      

      

     Składka przypisana brutto

     Wynik finansowy brutto
     (MSSF)

      

      

     2017

     Zmiana

     2017

     Zmiana

      

     r/r

     r/r

     Compensa Majątek

      

     1 410,9

     +18,2%

     68,1

     >100%

     InterRisk

      

     924,6

     +6,2%

     52,0

     -14,3%

     Compensa Życie

      

     533,2

     +9,4%

     19,1

     >100%

     Polisa-Życie

      

     331,3

     +14,6%

     10,4

     +13,0%

     Vienna Life

      

     662,1

     -12,3%

     11,7

     >100%

     VIG Polska Majątek

      

     2 335,5

     +13,1%

     120,1

     +58,4%

     VIG Polska Życie

      

     1 526,6

     -0,4%

     41,2

     >100%

     VIG POLSKA

      

     3 862,1

     +7,4%

     161,3

     >100%

     Kontakt dla mediów:

     Tomasz Borowski

     tel. (22) 501 60 38

     e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large